Annons

ÖVERRASKANDE PARTNERSKAP: Rockwell satsar 8,6 miljarder på strategisk allians med PTC

Veckans stora nyhet på PLM- och automationsområdet är att PTC går in i ett strategiskt partnerskap med automationsjätten Rockwell. För PTC är detta en jättechans att få en rejäl knuff uppåt i tillväxtkurvan, både vad avser PLM-sviten Windchill, IoT-plattformen ThingWorx och AR-lösningen Vuforia (Augmented Reality). Inte minst viktigt är detta partnerskap när det gäller den betydelsefulla fordonssektorn, där Rockwells lösningssvit, FactoryTalk, när det gäller MES (Manufacturing Execution Systems, ”tillverkningsstyrning”), analytics och industriell automation är mycket stor.
Att detta inte bara är den ”vanliga” typen av samarbete, utan ett partnerskap som tar sikte på en djupare och omfattande samverkan, manifesteras av att Rockwell satsar en miljard dollar på att köpa nyemitterade aktier i PTC (som är noterat på Nasdaq). Kapitalinvesteringen motsvarar i svenska kronor ca 8,6 miljarder kronor. Rockwell tar med detta en ägarandel i PTC på 8,4 procent och man får också en plats i styrelsen: Rockwell Automations chef och ordförande, Blake Moret, blir den som kliver in i PTCs styrelse.
Frågan är nu om Rockwells djupa engagemang i PTC ska ses som ett första steg mot en sammanslagning av bolagen? En sådan skulle innebära att PTC på allvar blandar sig i striden om PLM- och automationsområdets absoluta toppskikt. Hittills har man generellt betraktats som marknadstrea på PLM-området, efter Dassault Systemes och Siemens PLM. Ett samgående skulle i ett slag förändra situationen, men även den initiala samverkansatsningen kommer att rubba balansen i PLM-toppen.

Men PTC-basen svarar på PLM&ERP News direkta fråga om en sammanslagning är aktuell, som skissas på i ingressen, att detta inte finns på agendan:
– Jag ser investeringen som ett ”utropstecken”, som visar på tyngden i det kommersiella partnerskapet. Rockwell investerar en miljard dollar i PTC för att ”cementera” detta partnerskap och eftersom de tror att PTCs aktiekurs kommer att fortsätta öka ser de parallellt en bra avkastning på investeringen i sig. Denna satsning, tillsammans med styrelseplatsen som Rockwell Automation får, säkerställer att båda parter tar förhållandet mycket seriöst och att styrningen av relationen övervakas på högsta nivå, säger han och konstaterar att, ”Rockwell med sitt omkring 9-procentiga ägande inte kontrollerar PTC, eller ens har möjlighet att blockera eller tvinga på PTC några strategiska drag som vi inte kan tänka oss.”

”Förlovade” men inte ”gifta”. Vi ska i den här artikeln titta lite närmare på hur PTC utvecklats de senaste åren och, i all korthet, även sett ur ett lite längre perspektiv, men först några ord om dagens stora partnersatsning, där PTC om än inte ”gift sig” med Rockwell, så åtminstone ingått någon slags ”förlovning”, för att använda en analogi.
Övergripande gäller att man inom ramen för partnerskapet tänker utnyttja båda företagens resurser, teknik, branschkompetens och marknadsnärvaro. Samverkan kommer att omfatta tekniskt samarbete över organisationerna och man kommer att ta gemensamma globala initiativ till marknadsföring.

”FactoryTalk Analytics for Devices” är en kombinerad serie dataverktyg som används på fabriks- eller anläggningsgolvet. En av finesserna är Shelby, en personlig ”chatbot-assistent”, som kan svara på frågor relaterat till kopplade enheter. FactoryTalk Analytics ger överblick över systemens ”hälsotillstånd” – och varnar när något går fel. Kombinerat med lättlästa instrumentpaneler och handlingsorienterade tillståndsmeddelanden kan detta system skräddarsys för att ge insikter och hjälper till med att analysera och t o m att lösa problem. Oavsett om man interagerar från mobilen eller datorn, har den här applikationen svar när man behöver dem, överallt där de behövs.

Mer konkret har PTC och Rockwell kommit överens om att anpassa sina respektive ”smarta fabriks-teknologier” och kombinera PTCs ThingWorx (IoT), Kepware (för industriell konnektivitet) och Vuforia augmented reality-plattformar med Rockwell Automations FactoryTalk MES-, FactoryTalk Analytics- och Industrial Automation-plattformar.

Resultatet kommer enligt PTC-chefen att bli en, ”oöverträffad lösning för integrerad information, som på sista raden gör det möjligt för kunderna att uppnå ökad produktivitet, ökad effektivitet i anläggningen, minskad driftsrisk och bättre systeminteroperabilitet.”
– Den här strategiska alliansen kommer med PTCs programmässiga kapabiliteter att ge industrin den bredaste integrerade sviten kring toppmodern teknik. PTC är ledande inom IoT och AR, medan Rockwell Automation är ledande inom industriell automation och information. Vår kombinerade kundbas kommer att kunna dra nytta av två organisationer i världsklass som förstår sin verksamhet och levererar omfattande, innovativa och integrerade lösningar, säger Jim Heppelmann, till PLM&ERP News.

”Vi är branschledande inom styrteknik,” hävdar Rockwellbasen. Rockwell Automations koncernchef, Blake Moret, menar å sin sida att bolaget är branschledande när det gäller industriell styr- och mjukvaruteknik relaterat till verkstadsgolvet. Sant är också att man har ett starkt varumärke och en domänkompetens som tillsammans med PTCs PLM-, CAD- och IoT-lösningar gör det möjligt för industriverksamheter att dra nytta av potentialen i IIoT (Industrial Internet of Things, vilket är en variant av Industri 4.0).   ”
– Vi tror, säger Rockwellbasen, att detta strategiska partnerskap kommer att göra det möjligt för oss att påskynda tillväxten genom att bygga på båda företagens innovativa kapacitet, existerande mjukvaror och lösningar i pipen. Genom dessa faktorer kan vi vässa värdet av vår Connected Enterprise-vision (”det uppkopplade företaget”) och fördjupa våra kundrelationer.

Rockwellchefen Blake Moret på scenen, talar om bolagets ”Connected Enterprise”-vision.

Han hävdar också att när IT och OT (Operational Technology) konvergerar, finns det en ”naturlig inriktning” mellan företagen. Tillsammans kommer vi att erbjuda det mest omfattande och flexibla IoT-erbjudandet inom industriområdet. Vår kapitalinvestering i PTC återspeglar också vårt förtroende för partnerskapet och den väsentliga ökning av effekterna som vi förväntar oss att skapa för båda företagen när vi arbetar gemensamt att lönsamt öka abonnemangsintäkterna.

Notabelt är alltså att samverkan inte bara tar sikte på ett teknologiskt samarbete och integrationssträvanden, utan här finns också tydliga markeringar om att man kommer att jobba gemensamt gentemot kunderna. Styrkan hos båda företagen när det gäller geografisk  närvaro, slutmarknader och applikationer är komplementär och det kommer man att utnyttja.

Hur matchar PTC/Rockwell Siemens Digital Factory och Dassault? Naturligtvis är Rockwelldealen ett lyft för PTC när det gäller bolagets marknadserbjudande, men mycket återstår innan man på allvar kan säga att man har en plattform av gemensamma, koordinerade och kompatibla lösningar som täcker end-to-end.
Tittar vi på konkurrensen kan vi direkt konstatera att exempelvis Siemens PLM, med sitt Digital Factory-paket, har kommit en bit längre på väg när det gäller helheten och den färdiga integrationen i erbjudandet kring en kopplad, sömlös  PLM-automation-paketering. Å andra sidan är IoT och IIoT-bitarna mer i sin linda än de är hos PTC.
Även Dassault ligger väl till, även om de direkta kopplingarna till automationssidan inte är lika starka som den långvariga relationen mellan Siemens’ PLM- och Automationsdivisioner resulterat i.

Men klart är hur som helst att samgåendet mellan PTC och Rockwell redan på tämligen kort sikt kommer att ha potentialen att förändra balansen i PLM-toppen. Både vad gäller teknologi och försäljning. Så här kommenterar Jim Heppelmann den senare biten:
– På försäljnings- och marknadsföringsfronten gäller att båda företagen nu har rätt att sälja hela den integrerade sviten. Eftersom Rockwell har en stor installerad kundbas och en kraftfull fabriksförsäljning, som är många gånger större än PTCs, kommer försäljnings- och marknadsföringssamarbetet avsevärt att öka ThingWorx, Vuforia och Kepwares räckvidd på marknaden.

PTC är allmänt ansett som det bolag som kommit längst när det gäller IoT, IIoT och industriell användning av AR-teknik (Augmented Reality).

PTC på väg in i en ny ”gyllene era”. Alldeles oavsett Rockwells storsatsning på ett partnerskap med PTC står det idag klart att PLM- och IoT-utvecklaren PTC är på väg in i en ny glansperiod.
De senaste årens utveckling i bolaget är på många sätt omvälvande. IoT-satsningarna, som tog sin början strax efter 2010, är en sak; integrationen mellan IoT-lösningarna och bolagets PLM-svit Windchill en annan; uppbyggnaden av AR-teknologin och Vuforiaplattformen en tredje – liksom effekterna av den nya prenumerationsbaserade affärsmodellen. Det finns mer, men kokar ner till att det PTC som CEO Jim Hepplemann byggt upp efter sitt tillträde som chef för bolaget fått de flesta kurvor att peka uppåt.
När investeringarna på IoT-sidan inleddes var det många som uttryckte skepsis: ”Kan IoT verkligen vara värt den dryga miljarddollarsatsning som Heppelmann gör för att köpa in lösningskomponenterna till ThingWorx-plattformen?”, ”hur blir det med CAD-lösningen CREOs utveckling?” och ”integrationsarbetet kommer att ta hur mycket tid och kosta hur mycket som helst – Heppelmann leker med elden”. Som extra bränsle på brasan kom sedan PTC-chefens omdisposition av affärsmodellen – från evighetslicensiering till en prenumerationsbaserad ”hyresmodell”. Intäkterna sjönk och det var rätt många som ifrågasatte om den dramatiska omstöpningen av detta CAD-parametrikens faderbolag, som Heppelmann var i färd med att genomföra, verkligen var en klok strategi.

PTC-belackarna fick fel. Men belackarna skulle få fel. 2014 gick IoT upp i topp på respekterade analytikern Gartners s k Hype Cycle. Därmed inleddes en snabbt ökande vilja bland världens ledande företag att satsa på teknologin. Men från toppen på ”Hype Cyclen” till praktisk användning över hela bredden av världens företag är steget långt. PLM-konceptet, som också ”hajptoppat” tog efter Dassaultchefen Bernard Charles introduktion av tankegångarna vid millennieskiftet närmare ett decennium att få på plats i väl fungerande implementationer i företagen. Frågan var nu hur lång tid det skulle ta innan PTCs satsningar på IoT skulle börja bära frukt.
Idag har vi fått svaret: Det Heppelmann gjort präglas av integritet, kommersiellt och teknologiskt mod. Han hade en vision baserad på en utvecklingsdynamik som få andra såg, eller åtminstone inte var villiga att driva till sin spets i form av nödvändiga investeringar. Därför kan PTC idag skörda de första frukterna av satsningarna; för belöningarna har inte uteblivit, även om IoT och AR-teknologierna ännu befinner sig i tidiga stadier på de flesta håll:
* Börsvärde i topp: Bolaget värderas idag högre än någonsin tidigare i historien. Inte ens under ProENGINEERs storhetsdagar – CAD-lösningen som var först med parametriken – i slutet av 90-talet, var Wall Streets värdering av PTC-aktien lika hög som idag. Totalt ligger det samlade aktievärdet för PTC på 10,8 miljarder dollar, dryg 93 miljarder svenska kronor. Under storhetstiden på 90-talet var det som högst, med 1998 som toppår: Bolagets totala marknadsvärde var då 9,4 miljarder.
* PLM-teknik i topp: Marknadens bästa PLM-lösning för diskret tillverkning (industriell tillverkning av differentierade produkter, typ bilar, mobiltelefoner etc), enligt analytikern Forrester. (Se artikeln: PTC, Dassault och Aras bäst på PLM för diskret tillverkning?)
* Expansiv IoT-försäljning: PTC har också fått bra fart på försäljningen av IoT-lösningar och den plattform man köpte 2014, ThingWorx, som då drog in 3-4 miljoner dollar kom på ett par år upp i 100 miljoner dollar, med en intäktskurva som fortfarande pekar skarpt uppåt.
* Intäktskurvan pekar uppåt: När bolaget redovisade sitt andra kvartal för sitt brutna räkenskapsår 2018 pekar det mesta åt rätt håll. Totalintäkten slutade på 308 miljoner dollar, att jämföra med fjolårets motsvarande period då den var 280 miljoner dollar. Tio procent upp. Även resultatet pekar uppåt ifjol låg marginalen på 3 procent, i år 7 procent.
* Den omlagda affärsmodellen: Ett ur finansiell synvinkel intressant faktum är att bolaget fortsätter att lyckas bra med sin nya affärsmodell, där siktet är inställt på att få över alla ”evighetslicensköpare” till en abonnemangsmodell där man istället betalar för mjukvaruutnyttjandet via en hyresmodell.
För andra kvartalet ökade abonnemangsintäkterna med hela 72 procent, till 113 miljoner dollar. I konsekvens med detta minskade då också evighetslicenernas intäkter med med 17 procent till 23 miljoner dollar.
Allmänt och sett över en 3-4 årsperiod, berättade PTC-chefen, Jim Heppelmann, i ett PLM&ERP News TV-reportage (publicerat på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com) om hur upplägget fungerar – klicka på rubriken The Aces Up Jim Heppelmann’s Sleeve: Face to Face with PTC’s CEO – TV Report för att titta på intervjun där han förklarar hur PTCs nya redovisnings- och affärsmodell innebär att man efter en period med initiala ”dippar” i intäktsflödet räknar med att vändningen kommer 2018 för att sedan gå skarpt uppåt.

PTC i topposition i Gartners senaste Magiska Kvadrant för IIoT.

* Marknadsledande på IoT: IoT-plattformen har av flera analytiker pekats ut som marknadsledande; viktigast av alla är den för några veckor sedan publicerade Gartnerutvärderingen kring marknadens IIoT-lösningar (Industrial Intnernet of Things), där PTCs ThingWorx placeras som ledande både med avseende på kapabiliteten att exekutera och ifråga om vision. Här placeras PTC som klar etta före storheter som Hitachi, SAP, Accenture och IBM. (Se artikeln: PTC topplacerade i Gartners Magiska Kvadrant för IIoT)

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title