Annons

PTC topplacerade i Gartners Magiska Kvadrant för IIoT

Vilket företag har den bästa IIoT-plattformen (Industrial Internet of Things)? Frågan är komplex, men ska man tro på analytikern Gartners senaste s k ”Magiska Kvadrant”, publicerad i början av maj, så har PLM-utvecklaren PTC än en gång fått en toppnotering: Bolagets IIoT-plattform, ThingWorx, rankas av den respekterade analytikern högst av alla på marknaden; före storheter som Hitachi, SAP, Accenture och IBM.
Både med avseende på förmågan att exekvera och det visionära anslaget ligger PTC i topp. Dock ska konstateras att ingen av spelarna positionerats i toppositionen, i den fjärde s k ”Ledarkvadranten”, utan än så länge har de tre främsta i Gartners ”ranking” placerats i den tredje av fyra möjliga: ”Visionärskvadranten”. Resterande utvärderade plattformar, som Accentures, IBMs och Oracles m fl, positioneras som ”Nischspelare”, vilket framgår av illustrationen nedan.

Än en gång har alltså PTC-chefen, Jim Heppelmann, fått ett kvitto på att den IoT- och IIoT-satsning han inledde vid pass 2010, har burit frukt. Då fanns det många skeptiker och som börsbolagschef var det många – företrädesvis marknadsaktivister ute efter snabba pengar – som kritiserade hans tunga satsning, som bara i investeringskapital gått loss på närmare en miljard dollar. Men steg för steg har denna teknologi, som toppade Gartners HypeCycle under 2014, mognat och i takt med detta har företagen upptäckt styrkan i konceptet med sensorförsedda produkter och anläggningar som kan monitoreras, styras och underhållas via de mjukvaror utvecklare som PTC tagit fram.

PTC har också fått bra fart på försäljningen av IoT-lösningar och den plattform man köpte 2014, ThingWorx, som då drog in kanske 3-4 miljoner dollar kom på ett par år upp i 100 miljoner dollar, med en intäktskurva som fortfarande pekar skarpt uppåt.

Med topplaceringen i Gartners Magiska Kvadrant har PTC-basen, Jim Heppelmann, fått ännu en bekräftelse på att den IoT- och IIoT-satsning han inledde vid pass 2010, har burit frukt. Då fanns det många skeptiker, men steg för steg har denna teknologi, som toppade Gartners HypeCycle under 2014, mognat och i takt med detta har företagen upptäckt styrkan i konceptet med sensorförsedda produkter och anläggningar som kan monitoreras, styras och underhållas via de mjukvaror utvecklare som PTC tagit fram.

Ett utmärkt utgångsläge för Jim Heppelmann. Potentialen är också god för den framtida utvecklingen och försäljningen, vilket Gartners analytiker bekräftar i textanalysen till den senaste Magiska Kvadranten.
”Vid år 2020 kommer on-premise (lokalt installerade) IoT-plattformar tillsammans med allt kapablare datorer att stå för upp till 60 procent av industriell IoT-analys (IIoT), upp från mindre än 10% idag.” Och bara två år senare, i slutet av 2022, menar analytikern att bristen på riktigt kompetenta plattformar på marknaden kommer, ”att leda till att 15 procent av tillverkarna utvecklar eller förvärvar IoT-plattformar, upp från mindre än 1 procent idag.”
Som marknadsledande är detta ett utmärkt utgångsläge för Heppelmann och hans medarbetare på PTC. PLM&ERP News, Verdi Ogewell, har diskuterat de här sakerna med Heppelmann i en längre intervju, som publicerats på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com. Det halvtimmeslånga reportaget säger en hel del om PTCs läge, inte minst relaterat till just IoT-satsningen.

IoT (IIoT) är ett av skälen till att Wall Street värderar PTC högre än någonsin.
För någon månad sedan konstaterade f ö PTC-chefen i en mejlkonversation med Ogewell att bolaget idag har peakat i marknadsvärde på Wall Street-börsen. Man nådde då ett totalt börsvärde på 9,8 miljarder dollar. Så mycket har bolaget aldrig tidigare värderats av marknaden. Senast man var på de här nivåerna var 1998, då bolaget värderades till 9,4 miljarder dollar.
– Då hade vi närmast ett ”monopol” på 3D CAD, konstaterar Heppelmann i ett mejl till PLM&ERP-redaktionen. Men marknadsdynamiken på CAD förändrades och PTCs totala marknadsvärde (”market cap”) minskade med 93 procent till bara 700 miljoner dollar (”$0,7B) i slutet av 2002. Det förbättrades lite, till cirka 2 miljarder dollar och cirkulerade kring detta värde under åren fram till jag tog över som CEO och koncernchef 2009/2010.
Med Heppelmann vid rodret påbörjades en idag åttaårig resa som alltså under den senaste månaden gjorde att marknadsvärderingen av PTC blev den högsta någonsin, 9,8 miljarder dollar.
– På sätt och vis liknar utvecklingen nu den vi hade under ”CAD-monopoldagarna” på 1990-talet, men det finns viktiga skillnader, noterar Heppelmann. Den här gången har vi en betydligt mer diversifierad mjukvaruportfölj och verksamheten bygger på en säker och förutsägbar prenumerationsmodell. På grund av de stora volymerna ”uppskjutna intäkter” (relaterat till bolagets hyresmodell, som fördelar intäkterna över längre tid jämfört med när man tidigare sålde evighetslicenser, red anm) vi har nu kommer vi att öka mjukvaruintäkterna nästa år jämfört med i år; även om vi inte säljer ett enda nytt säte! Men det kommer vi kommer naturligtvis att göra och till skillnad från ”fallet från klippan”, som vi råkade ut för 20 år sedan så har vi idag en affärsmodell och mjukvaror – IoT och IIoT är bara ett exempel – som garanterar en position bland marknadsledarna för många år framåt.
Heppelmann tillägger att  den positionering som Gartner givit PTC i sin första ”Magiska Kvadrant” som täcker IIoT, bekräftar PTCs ledarskap på marknaden.
– Men inte bara det, säger PTC-basen, det identifierar oss som den primära leverantören av industriplattformar inom IIoT-området. Vi anser att denna ”Kvadrant” validerar vår transformativa teknik och vår ledande vision för Industrial IoTs riktning.

PTC är långt komna när det gäller användning av AR inom industriell verksamhet .

Gartners definition av IIoT-plattformar. Men som sagt, det är inte bara Wall Street som värderar PTCs IoT-plattform högt. Samma sak gäller alltså Gartner, och nu talar vi om teknologin i sig. Allt är inte perfekt, men man har hur som helst, menar denna analytiker, kommit längre än sina konkurrenter. Vi ska titta på hur man beskriver saken.
Först och främst definierar Gartner marknaden för Industrial Internet of Things-plattformar (IIoT) som, ”en uppsättning integrerade mjukvaruegenskaper”. Dessa kapabiliteter spänner över möjligheterna att förbättra beslutsfattandet kring anläggningstillgångar, samt operativ visibilitet och kontroll av dessa, inkluderat depåer, infrastruktur och utrustning inom kapitalintensiva industrier.

Givet detta ska vi titta på vad Gartners närmare beskrivning av komponenterna i ThinWorx-plattformen.
Man konstaterar inledningsvis att den byggdes genom förvärven av Axeda, ThingWorx och ColdLight. Dessa förvärv har konsoliderats till en enda plattform, ThingWorx. Förvärvet av Kepware och dess OPC-servrar för IIoT bidrog ytterligare till att öka PTCs relevans för tillverkare, från produktledning till anläggningsverksamhet. Dessutom har PTC: s förvärv av AR-lösningen (Augmented Reality), Vuforia, adderat möjligheter till, ”ett unikt förhållningssätt till digitala tvillingar”.
I PTCs händer har sedan ThingWorx utvecklats till, ”en komplett end-to-end IIoT-plattform”. Den kan koppla till äldre PTC-applikationer och PTC upprätthåller också en marknadsplats, som erbjuder utvecklare tillgång till kontakter och tillägg till populära IT- och OT-appar och hårdvara. Plattformen är tillgänglig som lokal installation och i molnet, liksom att det finns hybrid alternativ.
Man kan vid behov utnyttja befintliga moln och IIoT-investeringar som gjorts i Microsoft Azure IoT-hub, AWS IoT och GE Digitals Predix.
För att återspegla plattformens säkerhetsfunktioner för molntjänst har PTC uppnått ISO 27001-certifiering.

PTCs breda erfarenhet av varierade tillverkningsmiljöer en styrka. Generellt är PTCs styrka bolagets extensiva erfarenhet av tillverkningssektorn baserat på dess användning för PLM, datorstödd design (CAD), livscykelhantering (SLM) eller applikationens livscykelhantering (ALM). Baserat på denna erfarenhet tenderar PTC att fokusera på anläggningsmonitorering, prediktivt underhåll och lösningar för operativ kompetens. För att utveckla dessa lösningar och branschkunskaper fortsätter PTC ThingWorx att växa och utveckla ett globalt ekosystem av teknikpartners, lösningsleverantörer och globala systemintegratörer.

En särskild styrka är i sammanhanget också PTCs globala partnernät av direkta och indirekta partners och återförsäljare. Man har i detta tillgång till fallstudier med observerade och verifierbara industriella användningsfall som innefattar flera tillverkningssätt och tillgångar på fältet, som fordonsflottor och uppkopplade industriprodukter. Dock saknar PTC en installerad kundbas inom transport- och logistik- och användningsområdena.

Svaga sidor i ThingWorx-plattformen. Men det finns också svagare sidor, som Gartner menar att man bör ha med i bedömningen:
* Integration till företagsystem är inte inbyggd i PTC ThingWorx IIoT-plattformen, även om integrationen är möjlig att göra via andra tredjepartsleverantörer, eller genom anpassningsarbete.
* PTCs digitala tvilling är utformad för tillverkare av uppkopplade produkter och erbjuder lite stöd till operatörer att tillämpa digitala tvillingar i miljöer baserade på komplexa heterogena industriella tillgångar och IoT-enheter.
* PTCs analytics-lösningar är inte lätta att integrera och de ger mindre omfattande resultat än planerat.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title