Annons

Först på plan i sitt slag: Schneider lanserar nytt ramverk för hållbara datacenter

Investerare, tillsynsmyndigheter, aktieägare, kunder och anställda driver på behovet av förbättrad rapportering om miljöpåverkan från datacenter. Många saknar dock kunskap om hållbarhet och står inför uppgiften att välja mellan vilka mätvärden som ska följas upp och vilka strategier som ska genomföras. Ramverket utvecklades av Schneider Electrics Energy Management Research Center med hjälp av expertis från ESG-experter, hållbarhetskonsulter, datacenterforskare och datacenterarkitekter för att öka tydligheten vid mätning och rapportering. Energy Management Research Center grundades 2002 och har utvecklat mer än 200 leverantörsneutrala guider och kompromissverktyg som finns tillgängliga gratis.  
Schneider Electric har under många år haft ett nära samarbete med EcoDataCenter, som nyligen har utnämnts till världens mest hållbara datacenterföretag av DataCenter Magazine. EcoDataCenter märker betydligt ökade krav från kunder som själva vill – och genom nya regelverk också tvingas – vara transparenta med miljöpåverkan i hela verksamheten. 
– Det finns helt klart en ökad kravbild på transparens kring miljöpåverkan. För att skapa transparens så behövs en branschstandard, som inkluderar hela livscykler. Därför är Schneider Electrics initiativ med en gemensam standard för branschen väldigt välkommet, säger Lars Schedin, hållbarhetschef på EcoDataCenter.

Mätningar som driver hållbarhetsstrategin
Genom att rapportera och följa upp enligt en branschstandard kan man förbättra det interna hållbarhetsarbetet och samtidigt öka öppenheten för externa intressenter, som kunder och tillsynsmyndigheter. Genom att implementera detta ramverk kan datacenteroperatörer också:

  • Förenkla valet av effektiva mätvärden för att kunna följa upp hållbarhetsarbetet.
  • Förbättra den interna kommunikationen gällande hållbarhetsmålen.
  • Agera och följa upp rapporteringen för att förbättra verksamheten och miljön.
  • Möjliggöra regelbunden och konsekvent rapportering till externa intressenter (investerare, tillsynsmyndigheter, potentiella anställda etcetera). 
  • Standardisera prestandamätning tillsammans med branschkollegor runt om i världen.

Schneider Electric samarbetar med ledande teknikföretag och leverantörer av fastigheter för att utforma, bygga, driva och underhålla anläggningar. Det är den enda digitala partnern som erbjuder helhetslösningar för verksamhetens elförsörjning, fastigheter, IT och hållbarhetsarbete.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title