Annons

FoU: WASP satsar 200 miljoner på SVENSK FORSKNING inom bl a industriell cybersäkerhet

WASP, eller ”Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program” berättar idag att man satar stora pengar för att adressera de högaktuella utmaningar som samhälle och industri står inför inom cybersäkerhet. Totalt kan man nu, med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, satsa 200 miljoner kronor på multidisciplinära forskningsprojekt och rekryteringar relaterat till området. Bland annat finns planer på rekrytering av flera framstående internationella forskare.
- Avståndet mellan grundforskning och tillämpning inom näringsliv och offentlig sektor är otroligt kort inom cybersäkert och behovet av att ligga i framkant är enormt. Genom att satsa på de bästa forskarna inom WASPs områden kommer vi att kunna attackera några av de akuta och svåra frågorna inom området, säger Anders Ynnerman, programdirektör för WASP, i en kommentar.

Med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse får nu alltså  WASP möjlighet att satsa 200 miljoner kronor för strategisk forskning och rekrytering inom cybersäkerhet. Forskningsprojekten ska behandla de riktigt utmanande och omfattande forskningsfrågorna och fördjupa kunskaper som på längre sikt kan bli avgörande för Sverige. 

Nyskapande och excellens i centrum
Forskningsprojekten – som ingår i en särskild forskningssatsning där nyskapande, excellens, synergi och team (NEST) står i centrum – ska vara kopplade till en specifik högprioriterad forskningsfråga inom WASPs fokusområden AI, autonoma system och mjukvara. Därtill ska projekten ha en internationell genomslagskraft och synlighet.  Utöver NEST-satsningen kommer WASP under året att rekrytera framstående internationella forskare inom cybersäkerhet. Rekryteringen kommer bestå av sex nya tjänster från assisterande professor till professorsnivå. De erbjuds attraktiva rekryteringspaket med möjlighet att anställa två doktorander och två postdocs. Det kommer också att rekryteras två Wallenberg chairs-professurer med inriktning cybersäkerhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title