Annons

Hållbar design à la Dassault Systemes: ”Vi måste tänka om allt”

3DEXPERIENCE, virtuella tvillingar och lösningar för livscykelanalys kan göra susen, hävdar DS’ EVP of Sustainability, FLORENCE VERZELEN, i dagens djupintervju. Ett slående faktum när man diskuterar hållbar design med PLM-utvecklare är en positiv och stark känsla av att ingenjörer, produktutvecklare och innovatörer kommer att spela en nyckelroll på vägen mot ett mer hållbart samhälle. "De både kan och kommer att leverera den teknik som behövs för att bidra till detta", säger Dassault Systemes Florence Verzelen, Executive VP of Industry, Marketing & Sustainability, och påpekar att teknologier och innovativa ingenjörsutvecklade lösningar genom historien alltid har präglat mänskliga framsteg .
Optimismen stöds av flera saker, bland annat forskning som visar att 80 procent av en produkts miljöavtryck bestäms av designen, vilket av den amerikanska miljöorganisationen, Ellen MacArthur Foundation, pekas ut som en i grunden viktig förutsättning vid upprättandet av ett cirkulär. ekonomi:
"Design är hjärtat i den cirkulära ekonomin - allt runt omkring oss är designat, från maten vi äter till stolarna vi sitter på. Beslut som tas i designfasen påverkar hur länge något håller, vad det är gjort av, om det kan repareras, och vad som händer med det i slutet av livet. Faktum är att 80 % av en produkts miljöpåverkan påverkas av beslut som fattas i designstadiet", skriver organisationen på sin hemsida.
Det är inte svårt att hålla med och det gör Florence Verzelen. Hur entusiastisk hon än är över de möjligheter som dagens digitala plattformar, som 3DEXPERIENCE, erbjuder i sammanhanget, kan hon också känna frustration över hur långsamt det går. ”Det finns ett växande behov av att förändra våra sätt att producera och konsumera. Vi måste tänka om allt. Att använda teknik för att lösa problem mer hållbart är en fantastisk möjlighet som kan realiseras med 3DEXPERIENCE-plattformen, säger Verzelen. Men vilka verktyg kan Dassault Systemes lägga upp på ”hållbarhetsbordet”? Hur börjar man styra om design mot hållbarhet? Vilka är principerna för eco-design?

Faktum är att Dassault Systemes har tagit flera intressanta initiativ kring industriella hållbarhetslösningar. Miljöaspekterna inom produktutvecklingsarbetet är också vad Dassault Systèmes hållbarhetsansvarige ser som en av de tyngsta drivkrafterna i den transformation av de globala företagens PLM-portföljer som nu pågår.
”På Dassault Systemes är hållbarhet kärnan i vårt syfte att harmonisera produkt, natur och liv,” tillade Verzelen och fortsatte: ”I linje med Parisavtalet och vår senaste COP27 Action Climate Declaration och ’All In’-deklaration, har vi en tydlig strategi mot koldioxidneutralitet till 2040 och vi planerar att uppnå två tredjedelar av våra nya intäkter genom hållbara lösningar till 2025. Genom att betjäna mer än 300 000 kunder över hela världen står Dassault som en unik partner för att möjliggöra hållbar omvandling av de 11 industrier vi tjäna.”

Dassault’s väg framåt i hållbarhetsspåret. Dags att agera mer hållbart – DS-grafik på ämnet.

Accelerera hållbarhet med ekodesignprinciper
Utvecklingstrenden med ökande investeringar i hållbarhetsverktyg bekräftas på högsta DS-nivå. Dassault Systèmes’ visionära VD och president, Bernard Charles, sa i ett uttalande nyligen som kommenterade företagets finansiella rapport att de proaktiva företagen ur kommersiell synvinkel ”inriktar sig alltmer på plattformar och lösningar som underlättar hållbar produktutveckling och cirkulär kapacitet, som samtidigt kan möta marknadens krav på upplevelser.”
Verzelen håller med sin chef: Mycket har redan hänt, men mycket återstår:
”Ja, växande miljöhänsyn och hållbarhetskrav har resulterat i framsteg mot netto-noll-lösningar. Saker och ting är på gång, men mer kan göras, snabbare. För att påskynda hållbar innovation kan företag börja med att implementera principer för ekodesign.”

Principerna för ekodesign som hon hänvisar till är helt enkelt baserade på:

• Använda färre resurser under tillverkningsprocessen

• Producerar mindre föroreningar och avfall

• Minska miljöpåverkan från distribution av produkter, och

• Säkerställa att produkter använder färre resurser när de används av slutkunder.

Det handlar inte om att nå nollnivåer över en natt, utan att gå steg för steg framåt på vägen mot hållbarhet.

”En virtuell tvilling med inbäddad livscykelanalys kan nästan omedelbart beräkna effekten på hållbarhet”, enligt Verzelen. (Bild Dassault Systemes)

Virtuella tvillingar och LCA
Verzelen tillägger att en produkts eller tjänsts design avgör 80 procent av dess miljöpåverkan under hela livscykeln, och förklarar att, ”när företag integrerar ekodesign i sin produkt- och tjänsteutveckling kan de väva in hållbarhet i hela värdenätverket och driva en cirkulär ekonomi .”

Så sant som detta påstående är finns det flera hinder. Ett handlar om pengar. Många kämpar för att vidta åtgärder, vilket avslöjas av en Financial Times (FT) rapport, men eftersom chefer tror att dessa förbättringar kommer med höga kostnader och att de potentiella vinsterna är fördelar de redan har, agerar de inte utifrån den kunskapen.
“Sextiofem procent av de tillfrågade säger att storleken på det miljömässiga och sociala fotavtryck som är förknippat med deras produkter redan utgör en konkurrensfördel; bara 16 procent håller inte med. Samtidigt säger 61 procent att ökad utveckling av hållbara produkter och tjänster skulle kräva en betydande förändring av affärsmodellen”, skriver FT i sin rapport, “MORE PRAISED THAN PRACTISED – Sustainable innovation needs more businesses on board.”

Kostnaden är alltså en barriär, hur kan Dassault hjälpa till i detta? Verzelen hävdar att de kan och LCA spelar en nyckelroll, tillsammans med DS virtuella tvillingkoncept.
”En virtuell tvilling med inbyggd livscykelbedömningskapacitet kan nästan omedelbart beräkna effekten på hållbarhet, kostnad, tid till marknad och en mängd andra kritiska åtgärder, vilket gör varje anställd – inte bara ett företags hållbarhetsteam – till en värdefull aktör i hållbarhetsrevolutionen, ” kommenterade hon.

Hållbar innovationsintelligens
Så, integrerad LCA är en nyckelkomponent i hur Dassault Systèmes PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, utvecklas och förses med verktyg som möter denna konvergens i efterfrågan. I det senare fallet drivs mycket av omställningen av världens fordonsflotta till eldrift och DS batteriutvecklingspaket för fordonsindustrin är ett belysande exempel.

Men de mer principiella lösningarna, som livscykelanalysmodulen, kallad ”Sustainable Innovation Intelligence”, kan möta behoven av att följa innovativa produktutvecklingsprocesser på en övergripande nivå. Detta är en viktig förbättring utifrån att syftet med LCA, som förutom att kunna ge en bild av miljöpåverkan, även kan beskriva de resursflöden som finns. Med Dassault Systèmes LCA-lösning, inbäddad i PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, hävdar Verzelen att det kommer att vara möjligt för företag att minimera miljöpåverkan från de produkter, material och processer de skapar och hjälpa till att driva den cirkulära ekonomin.

För Dassault Systemes är LCA en hörnsten i hållbar utveckling. Logiken är glasklar: DS utvecklar PLM-system. Dessa hanterar varje produkts livscykel från vagga till grav. Kan man bygga in kapabla och noggranna verktyg som underbygger koncept vars idé är att samtidigt bygga in samhällelig hållbarhet i all teknik, kommer vi förr eller senare att nå dit. Därför är PLM-verktygen en nyckel för att stödja sådan utveckling. Inte utan goda skäl.

Arbetar med Dassault Systemes LCA-lösning. (Bild Dassault Systemes)

Vad LCA kan göra för hållbarhet
Florence Verzelen förklarar varför LCA är ett bra sätt att odla hållbarhet – så här argumenterar hon:
Livscykelanalys kvantifierar miljöpåverkan från företagsprodukter och tjänster från slut till slut, från inköp av råmaterial till leverans av färdiga varor. Med hjälp av data om ett företags processer och från tusentals källor strävar LCA efter att svara på frågor som:

• Vilka produktdesigner och materialval är de mest hållbara?

• Vilka processer har den lägsta förbrukningen av mark- och vattenresurser?

• Vilken tillverknings- och leverantörsstrategi har det bästa koldioxidavtrycket?

Konventionell LCA mäter effekten av det som redan har gjorts och skiljer sig från den dagliga affärsverksamheten. Men med avancerad digitalisering kan LCA göra så mycket mer.

Hur är det med databaser för miljövänliga materialval, reglering och standardanpassning, som är viktiga verktyg i sammanhanget? Här har Dassault Systèmes samarbetat med Ecoinvent, en miljödatabasleverantör med en mångsidig förråd av högkvalitativ livscykelinformation. Ecoinvent-databasen innehåller över 19 000 datauppsättningar för livscykelinventering inom alla industrisektorer. Den täcker ett brett spektrum av sektorer på global nivå. Den icke-vinstdrivande föreningen (Ecoinvent) grundades av de schweiziska forskningsinstituten ETHZ, EPFL, PSI, Empa och Agroscope och främjar tillgången på miljödata över hela världen.

Slutsatsen är att den är utrustad med komplett LCA-data och i fallet med Dassault, dess virtuella tvillingerbjudande på 3DEXPERIENCE-plattformen, dess spårbarhetsverktyg och avancerade simuleringsmöjligheter, ”företag är bättre rustade att förnya sig mot cirkulära produktlivscykler, få en konkurrensfördel och vinna klimatkampen”, enligt Florence Verzelen.

Dassault Systemes partner Envision Digital är en av de mer framstående netto zeo-spelarna. Dess installerade lösningsbas, företagets digitala EnOS-plattform, hanterar för närvarande mer än 200 miljoner IoT-objekt. (Bild Envision Digital)

Partnerskap med en Net Zero-spelare
Men det finns mer: DS tillkännagav nyligen ett partnerskap med sin kund Envision Digital, där poängen Det är lösningar för att optimera prestanda för hållbara energisystem. I detta sammanhang är Envision Digital en av de mer framträdande nettozeo-aktörerna. Dess installerade lösningsbas, företagets digitala EnOS-plattform, hanterar för närvarande mer än 200 miljoner IoT-objekt och 560 GigaWatt el.

Vad företagen siktar på är att titta på hur samspelet mellan deras egenutvecklade teknologier – Envision Digitals digitala EnOS-system för koldioxidutsläpp och Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform – kan möjliggöra digitala tvillingupplevelser för design, tillverkning och drift.

En spännande vision
I sin förlängning, Florence Verzelen, föreställer sig en situation där uppkopplade plattformar kommer att driva industri-, logistik- och transportoptimering, batteritillverkning och förnybar energieffektivitet inom alla industrier, med ett initialt fokus på vindkrafts- och batterigigafabriker.

Verzelen hävdar vidare att interaktion mellan dessa egenutvecklade teknologier möjliggör virtuella tvillingupplevelser som integrerar data över anläggningsdrift, teknik, tillverkning, IIoT (Industriell IoT) och hantering av prestanda för anläggningsdata. Det är en enorm omfattning och ambitionerna är höga. Vad resultatet kan bli återstår att se, men Verzelens vision är spännande.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title