Annons

HÅLLBAR TEKNIKUTVECKLING SOM STICKER UT: ABB utvecklar vätgasdrift för containerfartyg

ABB kommer att leverera ett heltäckande kraftdistributionssystem för två nybyggda närsjöcontainerfartyg från det globala logistikföretaget Samskip Group med huvudkontor i Rotterdam, Nederländerna. Vad som gör att detta projerkt sticker ut är att fartygen kommer att vara bland världens första i sitt slag att använda väte som bränsle.
Lölsningen bygger på att bränsleceller omvandlar den kemiska energin från väte till elektricitet genom en elektrokemisk reaktion. Med användning av förnybara energikällor för att producera vätgas blir hela energikedjan ren. Vätgasbränslecellsteknik anses vara en av de mest lovande lösningarna för att stödja sjöfartsindustrins avkolningsagenda, med potential att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser och öka energieffektiviteten.
Förutom integreringen av vätgasbränsleceller inkluderar ABBs omfattande paket den nya, kompakta versionen av ABB Onboard DC Grid, vilket är ett kraftdistributionssystem som kommer att säkerställa optimal användning av energi ombord. Fartygen kommer också att ha ABBs energilagringslösningskontroll, med den branschledande automationstekniken, ABB Ability System 800xA, som säkerställer sömlös drift av ombordutrustning. Med hjälp av ABB Ability Remote Diagnostic Systems kommer fartygen att dra nytta av optimerad säkerhet och prestanda genom 24/7 fjärrsupport.
- ABB ligger i framkant av sjöfartens mest ambitiösa planer för avkarbonisering och sätta nya standarder för grön sjötransport, säger Juha Koskela, divisionschef för ABB Marine & Ports.

Båda fartygen kommer att trafikera mellan Oslofjorden och Rotterdam, en sträcka på cirka 700 nautiska mil. De 135 meter långa fartygen byggs av Cochin Shipyard, som är den största varvs- och underhållsanläggningen i Indien. Levereras äör beräknad under Q3 respektive Q4 av 2025.

3,2 MW vätebränsleceller
Samskips fartyg kommer att drivas av en 3,2 MW vätebränslecell vardera, med dieselgeneratorer installerade för backup. Logistikgruppen, som har som mål att uppnå netto-noll år 2040, räknar med att varje fartyg kommer att kunna undvika cirka 25 000 ton CO2-utsläpp per år när de drivs av bränsleceller och genom att använda grön landström i anlöpshamnen. Samtidigt som fartygen sätter nya standarder för miljövänlig verksamhet förväntas de prestera på samma nivå som Samskips konventionella fartyg.

Projektet är i linje med Internationella sjöfartsorganisationens reviderade strategi för minskning av växthusgaser (GHG), som kräver att växthusgasutsläppen från internationell sjöfart ska nås till noll i närheten av 2050, med ett åtagande att öka upptaget av koldioxidsnåla bränslen till 2030.
– Samskips ambitionsnivå för utsläpp kräver partners som ABB, med liknande mål för innovation och viljan att investera i framtiden, koimmenterar Erik Hofmeester, chef för Fleet Management, Samskip Group, och tillägger: ”Dessa fartyg är en milstolpe för den maritima industrin och levererar vätebränsleceller som en ren och förnybar teknologi.”

Statlig norsk samfinansiering
Projektet samfinansieras av det norska statliga företaget ENOVA. Med verksamhet under Norges klimat- och miljödepartement främjar ENOVA en förändring mot mer miljövänlig energiförbrukning och produktion, samt utveckling av energi- och klimatteknik.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title