Annons

INDUSTRIELL EYETRACKING: Tobii-teknik fångar och sprider tyst kunskap från rutinerade medarbetare

Kan s k "eyetracking-teknik" vara ett sätt att fånga så kallad tyst kunskap från fabrikers mest rutinerade personal och sedan överföras till exempelvis nyanställda? Det hela handlar om att sätta eyetracking-glasögon på medarbetarna på industrigolvet, och därigenom spåra exakt var personalen tittar när de utför specifika arbetsuppgifter. De konkreta industriella kopplingarna i detta kan vara att spåra ögonrörelser när man ställer om eller in en maskin. Därmed kan nya insikter kring processer som kan vara svåra att sätta ord på, eller som bara sker rutinmässigt hos de mest erfarna operatörerna, uppmärksammas och överföras till nyanställda.
Tobii heter ett ledande svenskt företag på eyetracking-området, som har utvecklat tekniken. Användningen av deras lösningar är inte heller industriellt ny, exempelvis har den sedan flera år tillbaka utnyttjats inom bl a den japanska bilindustrin. Men nu har den också testats inom svensk industri.
Nu ska man, precis som Lars Taxén, associate professor, påpekar i en kommentar, vara försiktig med begreppen. "Tyst kunskap (tacit knowledge), som Polanyi beskrev det, är ”tyst” just därför att den inte kan transporteras från en hjärna till en annan. Överhuvudtaget kan man ifrågasätta om kunskap är ett paket som kan skyfflas runt mellan individer. Det hindrar förstås inte att den teknik som beskrivs i artikeln, är förtjänstfull och intressant i sig," kommenterar Taxén vår puff för artikeln på LinkedIn..
Detta sagt så sjösatte Tobii i augusti 2018 tillsammans med IF Metall, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och Skärteknik Sverige Vinnova-projektet Fösa (Få ett öga för stålarbete) ett projekt där industrierna Bufab Lann och Uddeholm under tre års tid testat eyetracking-teknik i ett försök att överföra så kallad tyst kunskap från fabrikernas mest rutinerade personal till nyanställda.
Men Tobiis expansionsplaner stannar inte där - även inom automotive jobbar man med nya eyetracking-lösningar.

Erik Siwkowski hos Tobii har varit projektledare och hävdar att de anställda fått stor insikt kring hur de jobbar med hjälp av tekniken. Men även arbetsledare har fått upp ögonen för finesser och hinder som de tidigare inte känt till. Med hjälp av eyetracking-tekniken har man fångat upp expertis från personal för att introducera nya medarbetare i produktionen, kompetensutvecklat befintliga medarbetare och gjort det lättare att övervinna språkhinder vid anställning av nyanlända.  

Även marknaden för bilsystem som ”ögon-spårar” förare tillhör expansionsplanerna inom Tobii Group.

Offensiv automotive-satsning
Detta sagt ska konstateras att Tobii har funnits på marknaden under de senaste 20 åren, detta genom att skapa eyetracking-teknik för hälsovård, beteendeforskning, spel och förstärkt och virtuell verklighet. Men sedan 2019 har man haft siktet inställt på att expandera användningen av teknologin till nya segment, som t ex industriell tillverkning i exemplet ovan.

Men det stannar inte där, även marknaden för bilsystem som ”ögon-spårar” förare tillhör expansionsplanerna. Den här typen av förarövervakningssystem kan göra saker som att övervaka en förares vakenhet. Till saken hör här att Tobii Group köpt ett bolag som heter Phasya, vilket är ett fordonssystemföretag.

I planerna för automotivesatsningen finns att Tobii Driver Monitoring System (DMS) ska komma ut på marknaden för bilar 2024 till 2025. Man samarbetar i detta med branschleverantörer som Sunny SmartLead och Nviso.
”Tanken är att använda både eyetracking och AI för att dechiffrera viktiga datapunkter om en förares uppmärksamhet och dåsighet för att öka trafiksäkerheten. Den kan övervaka flera personer, upptäcka känslor, granska överkroppsrörelser och gester,” skriver Tobii på sin sajt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title