Annons

INTEGRERADE KRETSAR/IC: Siemens vässar logikverifieringen för integrerade kretsar med nya Questa Verification IQ

”EN BANBRYTANDE LÖSNING som kan ÖVERVINNA en mängd utmaningar förknippade med DESIGNKOMPLEXITETEN hos sofistikerade, nästa generations integrerade kretsar (IC).” Ungefär så beskriver Siemens sin nyintroducerade Questa Verification IQ-mjukvara.
I produkt-elektronifieringens tidevarv blir EDA-lösningarna (Electronic Design Automation) alltmer centrala bitar i produktframtagningsarbetet. Det är i skenet av detta Siemens Digital Industries Softwares introduktion av programvaran Questa Verification IQ ska ses. Denna lösning används för att hjälpa logikverifierings-team att övervinna utmaningarna i samband med designkomplexiteten hos sofistikerade, nästa generations integrerade kretsar (IC).
Denna lösning får anses vara av stor vikt i detta. Inte minst för att logisk verifiering traditionellt faktiskt omfattar över 70 procent av den totala IC-utvecklingscykeln.
Abhi Kolpekwar, VP och general manager för Design Verification Technology för Siemens EDA, konstaterar i samband med introduktionen att företag över hela världen, som ligger i framkant när det gäller chipdesign och verifiering utnyttjar big data för att väcka innovation, effektivisera driften och öka effektiviteten.
- Med lanseringen av Questa Verification IQ förvandlar vi IC-verifiering med en toppmodern, datadriven verifieringslösning som kan påskynda och förenkla verifieringsprocessen med hjälp av analys, samarbete och spårbarhet – särskilt i kontexten med Siemens Polarion REQUIREMENTS-programvara.
Det senare uttalandet klargör alltså att Questa Verification IQ integreras sömlöst med Polarion-lösningen för kravhantering. Detta för att leverera en plattform som automatiskt fångar all data från varje motor som körs under ett projekts livslängd.

I sin pressanmälan framhåller Siemens att man betraktar Questa Verification IQ-mjukvaran som, ”en banbrytande lösning som hjälper logikverifieringsteam att övervinna en mängd utmaningar förknippade med den dramatiska ökningen av designkomplexiteten hos sofistikerade, nästa generations integrerade kretsar (IC).”
Vidare noteras att den är teambaserad, molnaktiverad, datadriven och driven av artificiell intelligens (AI)-teknik. En effekt av detta är att lösningen kan bidra till att påskynda verifieringsstängningen, effektivisera spårbarheten, optimera resurser och snabba upp tiden till marknaden. Inga dåliga egenskaper i strålkastarljuset av behoven att snabba på och effektivisera även komplexa produktprojekt.

Kan bidra till att vända nedåtgående ”första kiselframgångs-kurva”
Vi konstaterade inledningsvis att logisk verifiering traditionellt står för över 70 procent av nedlagd utvecklingstid i den totala IC-utvecklingscykeln.
Sett i perspektivet av resultatet i en branschstudie från Wilson Research från 2022 har verifieringsteam som uppnår första kiselframgång minskat från 31 procent 2014 till bara 24 procent 2022, vilket är den lägsta nivån som registrerats under de senaste 20 åren. En utvecklingskurva som definitivt talar till Questa Verification IQs fördel.
– Absolut, konstaterar Abhi Kolpekwar, och fortsätter: ”Att uppnå designstängning, och att veta att ingenjörer har gjort tillräckligt med rätt sorts verifiering för att säkerställa att din design kommer att fungera felfritt – är en ständigt ökande utmaning eftersom varje ny generation av IC-designer introducerar höga nivåer av komplexitet.”

LÖSER TUFFARE UTMANINGAR INOM IC-VERIFIERING. Den växande komplexiteten i design och verifiering av ICer förstärker utmaningarna med att komma ut på marknaden i tid med framgång för första gången. De utmaningar som är förknippade med handläggningstider och verifieringsstängning kräver större effektivitet och acceleration av alla verifieringsuppgifter, vilket bara kan uppnås genom att bli datadrivet. Genom att bevara historisk design och verifieringsdata kan erfarna ingenjörer göra bedömningar, men med moderna högpresterande datorer och masslagring kan dessa data utökas med prediktiv och föreskrivande analys.

Questa Verification är, som sagt, också framtagen och konstruerad för att hjälpa designteam att uppnå designstängning snabbare. Ett stort plus i sammanhanget är förstås att den även är tätt integrerad med Siemens Polarion REQUIREMENTS. Detta, menar man, innebär att man på bordet nu kan lägga upp en plattform som, ”automatiskt fångar all data från varje motor som körs under ett projekts livslängd, vilket hjälper kunder att hantera krav , kodning, testning och releasehantering i hela design- och verifieringsprocessen. Denna kraftfulla kombination ger en snäv digital tråd optimerad för funktionell säkerhetsöverensstämmelse, vilket ger en spårbar lösning från krav ner till verifieringsresultat och implementering.”

Implementerat i ett webbaserat applikationsramverk
I övrigt hävdar Siemens att Questa Verification IQ förenar täckningsdata från de formella motorerna och simuleringsmotorerna inom Siemens Questa-plattform, OneSpin-mjukvaran, Symphony-plattformen för simulering av analoga och blandade signaler, samt Siemens Veloce-hårdvara för emulering och prototypframställning.
Maskininlärningsfunktionen i Questa Verification IQ analyserar sedan data för att förutsäga mönster och hål, identifiera grundorsaker och föreskriva lösningar på potentiella problem; därigenom bidra till att förbättra effektiviteten och ge team den information som behövs för att skriva av sig med tillförsikt.

Questa Verification IQ förenar täckningsdata från de formella motorerna och simuleringsmotorerna inom Siemens Questa-plattform, OneSpin-mjukvaran, Symphony-plattformen för simulering av analoga och blandade signaler, samt Siemens Veloce-hårdvara för emulering och prototypframställning. Notabelt är att Symphony-plattformen (bilden) är bland branschens snabbaste och mest konfigurerbara blandade signallösning för att noggrant verifiera designfunktionalitet, anslutningsmöjligheter och prestanda över A/D-gränssnitt på alla nivåer i designhierarkin och för alla IC-applikationer.

 ”Questa Verification IQ är implementerat i ett webbaserat applikationsramverk, vilket ger skalbar verifieringshantering med minimal installationskostnad, samtidigt som enhet och OS-oberoende uppnås. Questa Verification IQ stödjer offentliga, privata och hybrida molnkonfigurationer med inbyggt samarbete och centraliserad dataåtkomst, och hjälper globala ingenjörsteam att samarbeta i realtid för att påskynda verifieringshanteringsprocessen och ge projektsynlighet i realtid. Programmet är också helt integrerat med populära Continuous Integration (CI)-verktyg som Jenkins för att automatisera arbetsflöden,” tillägger Siemens i pressmaterialet.

Branschledare om Questa Verification IQ
Så här kommenterar några branschledande företag sin syn på Questa Verification IQ:
Tran Nguyen, senior direktör för Design Services for Arm, menar att den snabba innovationstakten idag betyder att time-to-market är viktigare än någonsin:
– Detta för att vi ska kunna möta den växande efterfrågan på datorkraft. Lösningen från Siemens möjliggör mer omfattande samarbete mellan team och geografiska områden under verifieringsprocessen, och möjliggör analytisk navigering för att förbättra produktiviteten, vilket avsevärt minskar våra stängningstider.

Christoffer Amlo, verifieringsteamledare för Nordic Semiconductor, är också positiv:
– Så är det; vi på Nordic Semiconductor är specialiserade på trådlös kommunikationsteknik som driver IoT. Att känna till verifieringsstatusen för designen under hela utvecklingscykeln är avgörande för planering, utförande och den slutliga kvaliteten på våra produkter, säger han och tillägger: ”Som en ’early adopter’ ger oss Questa Verification IQ en central portal med trender på hög nivå. Livestatusen, som automatiseras av verktyget, ersätter den manuella jakten på att samla in vår regressionsinformation. Och för att undersöka ofullständigt verifieringsarbete erbjuder Questa Verification IQ ett effektivt samarbetsflöde för stängning av täckning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title