Annons

Kan digital tvillingteknologi ersätta fysiska tester? Siemens i banbrytande digital certifiering

Teknologin med digitala tvillingar går från klarhet till klarhet och bryter dessutom ny mark. Det är kontentan av förra veckans besked från Siemens Digital Industries Software och UL Solutions: För första gången någonsin har en industriprodukt certifierats för USA efter att delar av de erforderliga testerna genomförts genom digital simulering. För säkerhets skull verifierades och validerades det digitala testet med fysisk testning.
Traditionellt kräver produktcertifiering uttömmande fysiska tester, inkluderat ett antal olika bedömningar. Här kan simulering baserad på den digitala tvillingen vara ett svar på den speciella utmaningen och kostnadsfaktorn för testenheter och certifierade laboratorier när högeffektelektronik-komponenter är inblandade. Behöver en produkt genomgå varje deltest fysiskt; kan man inte istället integrera kraften i vass digitala tvillingteknologi och därmed spara tid och kostnader?
Det var utgångspunkten när "SINAMICS G220" - ett sofistikerat system som möjliggör exakt kontroll och effektiv drift av elektriska drivsystem i olika applikationer – skulle certifieras. Genom att utnyttja Siemens digitala tvilling gavs i detta en övertygande demonstration av den industriella metaversens potential att skapa möjligheter för produktutveckling och andra ingenjörsuppgifter.
Detta menar nu Siemens är, ”en anmärkningsvärd prestation och global premiär för en nationell säkerhetscertifierings-process.” För att göra detta framsteg möjligt samarbetade Siemens med UL Solutions, en framstående spelare inom tillämpad säkerhetsvetenskap. Resultatet är ett vittnesbörd om den anmärkningsvärda noggrannheten och tillförlitligheten hos moderna digitala tvillingsimuleringar. Det markerar ett steg framåt in i en framtid där digitala tvillingar och den industriella metaversen effektiviserar produktutvecklingen, förbättrar innovation, säkerhet och snabbar upp time-to-market, menar Cedrik Neike, CEO för Digital Industries. Den genomförda certifieringsprocessen med digital tvillingteknologi skriver om reglerna för innovation, hävdar han:
- Detta samarbete med UL Solutions är ett bevis för en framtid där innovation inte känner några gränser. Den inbjuder både industrier och innovatörer att utforska de obegränsade möjligheter som omfattande digitala tvillingar erbjuder för att forma framtiden för produktutveckling, sa Siemensbasen.
Jennifer Scanlon, VD och koncernchef för UL Solutions, var också hon entusiastisk:
- Certifieringsprocessen bygger på fysisk testning. Nu kan digitala simuleringar integrerade med traditionella metoder omdefiniera hur våra kunder närmar sig testning och certifiering och öppna nya vägar för precision och effektivitet. UL Solutions är stolta över att vara en del av detta revolutionerande språng.

Jennifer Scanlon tillade att UL Solutions har alltid legat i framkant när det gäller att främja säkerhetsvetenskapen.
– Vårt samarbete med Siemens i denna transformativa resa representerar ett betydande skifte i certifieringsparadigmet.

Simulering av SINAMICS G220 – ett sofistikerat system som möjliggör exakt kontroll och effektiv drift av elektriska drivsystem i olika applikationer.

Revolutionerande produktcertifiering
Siemens och UL Solutions introduktion av digitalt simulerade testmoment är ett paradigmskifte. En produkt behöver kanske inte genomgå varje test fysiskt; istället kan processen integrera kraften i Siemens digitala tvillingteknologi.  

I pressmaterialet skriver de två aktörerna att man genom att utnyttja kraften i digitala simuleringar inleder, ”en era där traditionella testgränser överskrids och produktinsikter kan erhållas med oöverträffad hastighet och precision.”
Rätt använt och med vassa simuleringslösningar kommer framtiden för certifiering att präglas av minskade kostnader, snabbare tid till marknaden och sömlös integration av digitala modelleringsverktyg. Omfattande digitala tvillingar håller på att bli hörnstenen för att inte bara hjälpa till att uppfylla efterlevnadskrav, utan också driva innovation i hög hastighet utan att kompromissa med säkerhet, prestanda eller kvalitet.

I Siemens satsning på den industriella metaversen blir gränsdragningen mellan fysiska och digitala utrymmen alltmer suddig. Den resulterande kombinationen främjar en dynamisk miljö som främjar innovation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title