Annons

Klart med fastställd standard för automatisk laddning av elbussar och ellastbilar

Standarden beskriver alltså olika typer av lösningar och standardiserar gränssnitt för varje lösning – laddning uppifrån med den automatiska anordningen på fordonet eller på stolpen och laddning underifrån med den rörliga delen monterad på fordonets undersida.
– Vi är stolta, säger Tony Cacic på Volvo, att ett av våra initiativ, där den automatiska anordningen är monterad på infrastrukturen, har tagits med i standarden.
SS-EN 50696, som omfattar laddning med likström upp till 1500 V, innehåller fordringar på säkerhet och funktion och beskriver hur anordningarna provas.

ANSLUTER TILL IEC-PROJEKT
Det finns en preview på de inledande avsnitten här. Den har tagits fram i den tekniska kommitté (TC 23H, svensk spegelkommitté SEK TK 23 inom SEK Svensk Elstandard) som arbetar med anslutningsdon, i samarbete med kommittén för elbilsladdning (TC 69, SEK TK 69).
Standarden ansluter till ett projekt i den internationella standardiseringsorganisationen IEC, som handlar om själva laddstationen för automatisk laddning med likström, kommande IEC 61851-23-1. Även den beräknas bli antagen som europeisk standard. EN 50696 har även lämnats över till IEC som underlag för arbetet med en motsvarande internationell standard.
Genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i både IEC och CENELEC, deltar svenska företag, högskolor och myndigheter i arbetet med standarder på många aktuella områden. Laddning av elfordon är alltså ett. Bland andra områden kan nämnas elektriska energilager, och lokala likströmsnät.

UNIKA FÖRDELARNA MED EUROPEISKA STANDARDER
Europeiska standarder har två unika egenskaper, som ger tre unika fördelar för europeiska företag och myndigheter.
Att ta fram och enas om europeiska standarder sker i ett samarbete som förenar standardiseringsorganisationer i och utanför EU. Inom data- och teleområdet har ETSI medlemmar i 40 europeiska länder, medan CENELEC inom el och elektronik och CEN inom övriga områden har 34 medlemmar var i Europa. Ingen annanstans i världen finns ett liknande regionalt samarbete över nationsgränserna.
Svensk medlem i CEN är SIS i CENELEC är det SEK Svensk Elstandard och i ETSI är den svenska nationella medlemmen ITS. Genom att delta i arbetet i någon av de här organisationerna, kan ditt företag vara med och skriva nya europeiska standarder, och att kanske förbättra dem som redan finns.
Unik är också överenskommelsen att de europeiska standarder man enas om ska införas och gälla som nationell standard i alla länderna, och att det efter en övergångsperiod inte ska finnas någon annan standard för samma sak. Europeiska standarder känns igen på att de i beteckningen har bokstäverna EN, som EN 3 för handbrandsläckare och EN 124 för brunnslock.
Detta ger den unika situationen att samma standard gäller utan ändringar i alla de länder som deltar i samarbetet. Samma mätmetoder, samma säkerhetskrav.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title