Annons

KONJUNKTURDILEMMAT: Man vill investera i nya mer hållbar tillverkning, men vågar man?

SMART FINANSIERING ÄR NYCKELN, enligt ny SIEMENS-RAPPORT.
Det finns förstås en rad utmaningar med de tuffa ekonomiska tider vi nu gått in i. Inte minst när det gäller företagssidan i allmänhet och verkstad i synnerhet. Samtidigt ökar kraven på hållbara produktframtagningsmetoder och produkter, vilket kräver investeringar. Visst är detta ett dilemma. Tillverkare är drivna av viljan att investera i och dra nytta av hållbarhet, men parallellt finns en ovilja att satsa kapital mot en bakgrund av volatila marknader och ekonomisk osäkerhet. Finns det lösningar på detta?
Jodå, i en ny rapport från Siemens Financial Services (SFS) – Finansiell hållbarhet, heter den - konstateras att en bredare användning av smarta finansieringsmetoder kommer att vara nödvändig för att påskynda tillverkningsföretagens steg mot hållbarhet och kommersiella mål. Man får dessutom i studien exempel på hållbar tillverkning i praktiken och lyfter fram kretsloppsekonomins växande betydelse vid tillverkning av utrustning.
- Hållbarhet är fortfarande högsta prioritet för tillverkare, särskilt vid marknads- och geopolitisk volatilitet som driver på energi- och råvarupriser, kommenterar Romana Larsson Nyheim, Account Manager på Siemens Financial Services, och tillägger: "Vi ser mer och mer att smarta finansieringslösningar är ett viktigt stöd vid investeringar, något som ger företag verktygen de behöver för att förändra sina processer på ett intelligent sätt."

Den nya rapporten från Siemens Financial Services (SFS) tittar alltså närmare på utmaningarna som tillverkare står inför under deras resa mot att investera i en hållbar utveckling. Förutom ett övertygande kommersiellt mål, som erbjuder ekonomiska och affärsmässiga fördelar, finns det bred enighet om att hållbar tillverkning också ger etiska och andra fördelar.

Romana Larsson Nyheim, Account Manager på Siemens Financial Services

Det finns också en rad olika hållbara förbättringar som tillverkare kan införa för att leverera kostnadsbesparingar, högre produktivitet, konkurrenskraftiga varumärkesfördelar och ökad försörjningstrygghet, samt ge ett bidrag till klimatomställning, avfallsminskning och andra hållbara mål. Dessa inkluderar:

  • Hållbarhet genom design
  • Energieffektivitet
  • Vattenbesparing
  • Minskad råvaruanvändning
  • Uppgradering och renovering
  • Återvinning och återanvändning

Den cirkulära ekonomins växande betydelse
Många av dessa exempel, men i synnerhet de två sista, pekar på den cirkulära ekonomins växande betydelse för tillverkning av maskiner och teknik. I stället för att ersättas kan tekniken uppgraderas, renoveras, återanvändas och återförsäljas.
Med tanke på de investeringar i teknik som krävs för att förbättra hållbarheten, såväl som den nuvarande volatiliteten på marknaden och osäkerheten, hävdar rapporten att tillverkare är beroende av specialistfinansiering från den privata sektorn för att genomföra investeringar i hållbarhetsförbättringar.

Studien identifierar de fyra huvudsakliga sätten som smart finansiering bidrar till hållbarhet. Dessa är:

  1. Möjliggöra investeringar i hållbar teknik: anpassa flexibla finansieringsupplägg till den förväntade fördelen som uppnås genom dessa investeringar
  2. Förbättrad kassaflödeshantering: skräddarsydd finansiering anpassad till tillverkarens kassaflödesbehov
  3. Göra övergången ekonomiskt lönsam: ”utjämnande” lösningar för att hantera betungande övergångar från en produktionsmiljö till en annan
  4. Att hjälpa leverantörer av hållbar teknik att hjälpa sina kunder: integrera smart finansiering som en del av erbjudandet för att underlätta kundernas investeringar i bästa möjliga, hållbara lösningar.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title