Annons

Mariestads kommun väljer TopoDirekt för kart- och mät

IT-koncernen Addnode Group köpte ifjol det svenska programvarubolaget Adtollo. Bolaget, som utvecklar lösningar inom samhällsbyggnadsprocesser, placerades i Design Managementdivisionen och tillsammans med dotterbolaget Symetri. Adtollo är mest känt för det egenutvecklade systemet Topocad, som i dagsläget används inom plus 100 svenska kommuner och flera av Nordens ledande byggföretag.
Som en förlängning av Topocads kapabiliteter har Adtollo, Sokigo och Symetri i samarbete tagit fram en ny MBK-lösning (Mätning, Beräkning och Kartframställning) – TopoDirekt - där nyckelfunktionerna är en stark egen klient i Topocad, en bra adapter mot databaser, ISM, och en nyframtagen databasmodell anpassad för Svensk Geoprocess.
Idag meddelar Symetri att Mariestads kommun väljer TopoDirekt för kart- och mätverksamheten.

Anders Persson, chef på Mät- och geodataenheten på Mariestads kommun, förklarar varför man satsat på TopoDirekt:
– Tidigare använde vi oss av flera system för att lösa våra arbetsuppgifter med ajourhållning av vår baskarta samt kommunikation med Lantmäteriet och beställare. Med TopoDirekt så får vi ett system som täcker detta och samtidigt ger oss goda möjligheter att växla upp verksamheten och kunna leverera än bättre produkter, säger han.

Driftar tre kommuner. Mariestads kommun driftar idag tre kommuner och lägger ner mycket tid på ajourhållning. Eftersom TopoDirekt innehåller stöd för BAL samt DRK så menar Persson att arbetet blir betydligt effektivare när detta kan hanteras direkt i systemet. Ett stort plus är också att TopoDirekt har stöd för lagring enligt Svensk Geoprocess med PostGIS som databas. Idag använder Mariestads kommun allt mer Open Source-produkter, exempelvis Origo, HAJK och QGIS, som fungerar utmärkt med PostGIS.

Anders Persson är bas för mät- och geodataenheten på Mariestads kommun.

– Öppenhet, följande av standarder och kompabilitet är enligt oss ett krav för om man ska kunna hantera vår information och bygga produkter kring dem, säger han.

De som jobbar på enheten idag har mycket goda kunskaper inom CAD samt lång erfarenhet av mätning och ajourhållning av geografisk information.
– De kommer förmodligen känna sig hemma snabbt i programmet. Man märker att systemet är framtaget just för hur en kommun arbetar med mätning och kartproduktion, hävdar Persson.

BAL-funktionen prioriterad. Ett prioriterat område för Mariestads kommun är BAL-funktionen för ajourhållning av byggnad, adress och lägenhet till Lantmäteriet. Den kommer enligt mät-enhetschefen att bli ett stort lyft för verksamheten.
– Vi letade efter ett system som uppfyller de behov en modern kart- och mätverksamhet har idag och även för kommande år. Vi tror att TopoDirekt kommer ge oss en bra grund och frigöra resurser så att vi får tid till att börja jobba med exempelvis 3D vilket vi inte gör idag eller kvalitetsförbättringar av registerkartan, avslutar Anders Persson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title