Annons

MJUKVARUDESIGN: ”DevOps på väg att bli mainstream,” hävdar ledande plattformsutvecklare

Finsk IT-teknologi står stark på många håll relaterat till produktframtagning. PLM&ERP News har tidigare berättat om Mevea, som tagit fram några av branschens starkaste lösningar när det gäller digitala tvillingar. Ett annat exempel är företaget Eficode, som avancerat upp i en position som en av Europas ledande DevOps-utvecklare.
Idag lanserar man en mjukvara som heter ROOT Insights, vilket är en ny analyslösning för DevOps. Själva begreppet DevOps är ett fenomen som kommer av den agila metodikens behov av snabba cykler och handlar om samarbetet mellan utveckling (Dev) och IT Operations (Ops). Målet är att möjliggöra en kultur och miljö där det går att bygga, testa och lansera ofta, snabbt och tillförlitligt.
När det gäller ROOT Insights hävdar Eficode att den nya lösningen, ”ger både ledning och team välbehövlig synlighet för en programvaras livscykel med praktiska instrumentpaneler som samlats in från data som produceras av programvara och DevOps-verktyg.”

Eficodebasen, Ilari Nurmi, menar vidare att bolagets mjukvara gör det möjligt för team att fortsätta förbättra sig självständigt på ett datadrivet sätt och ger ledningen insyn utan att behöva belasta teamen med rapportering. Analytics-lösningar hjälper till att bygga en datadriven förtroendekultur, en hörnsten i DevOps, smidighet och innovation.
– Som det ledande DevOps-företaget i Europa har vi från chefer i flera branscher hört behovet av större insyn i deras företags programvaruprocesser. ROOT Insights svarar på denna efterfrågan, säger Eficodechefen.

Omedelbar insikt i programvaruskapande
Tilläggas ska att ROOT Insights är en del av bolagets plattform ROOT DevOps, en end-to-end-svit av integrerad och automatiserad programvara och DevOps-verktyg, som Atlassian-stacken och open source-system som Jenkins och Kubernetes. Via denna lösning kan man samla in och visualisera data från ovan nämnda verktyg. Plattformen kan också kopplas till en befintlig verktygskedja, som en fristående analyslösning.
En annan intressant bit handlar om kapabiliteter som möjliggör spårning av hur en funktion rör sig genom flödet.
Ledare och team kan bedöma operativa risker, granska det pågående arbetet och se hur DevOps-omvandlingar fortskrider genom fönstret för verktygsanvändning: använder team bästa praxis, är sånt som snabbt kan utrönas.

Eficodes plattformen kommer som en SaaS-lösning, vilket innebär att företag kan lägga ut sitt verktygsunderhåll och supportbehov och istället fokusera på värdeskapande. Lättillgänglig DevOps-expertis, tillsammans med världsledande automatiserings- och verktygsintegrationer, gör plattformen (ROOT DevOps) snabb, stabil och säker. Eficode ROOT tillhandahåller centraliserad åtkomstkontroll och realtidssynlighet vad gäller projektstatus, kvalitet och prestanda.

Gränssnitt i ROOT Insights.

Anpassnings- och utbyggbar analyslösning
Som analyslösning för DevOps är, hävdar Eficodes chef för FoU, Mika Aho, ”ROOT Insights framtidssäker.” Den bygger på en visionen om att tillhandahålla förutsägbarhet och fånga decennier av kunskap om DevOps bästa praxis.
– Vi har organiserat upplägget så att vi kontinuerligt kan skapa nya sätt att kombinera data baserat på relevant statistik och visualisera dessa. Detta breda verktygsutbud för DevOps-plattformen innebär att företag kan använda sina favoritverktyg och hålla sig uppdaterade med de senaste verktygsinnovationerna, samtidigt som de får insyn i programvaruutvecklingens livscykel, säger Aho.

DevOps på väg att bli mainstream
Generellt menar både Nurmi och Aho att DevOps har blivit mainstream eftersom det gör det möjligt att skapa programvara snabbare och med högre kvalitet. Att DevOps blivit mainstream är väl inte ett helt odiskutabelt faktum men klart är att den operativa effektiviteten i programvaruproduktion som presenteras av automatiseringsdrivna SaaS DevOps-plattformar, som Eficode ROOT, minskar risken för systemstopp, cyberhot, dataförlust och till och med personalomsättning. Och såna egenskaper har ett värde som definitivt gör att tillväxtpotentialen och erövringen av den breda mainstreamarenan inte alls ligger allt för långt bort.
PLM&ERPO News har i en tidigare artikel – CEVT, HCL, PLM och DevOps… Några tankar kring Volvo Cars och bolagets digitala teknikskifte – tittat närmare på hur man inom Volvo Cars ägargrupp, Geely, jobbat med DevOps. Vi ska kort redogöra för innehållet i denna nedan, men missa inte att läsa hela artikeln genom att klicka på länken till den nedan.

Volvo Cars sedan 2016 bedrivit ett intensifierat utvecklingsarbete kring digitalisering. När omvandlingsprocessen under det senaste året utökas till att omfatta flera aspekter av digital omvandling med sånt som exempelvis produktorientering, applikationsintegration och ett affärsorienterat arbetssätt spelar detta med DevOps en viktig roll.
Utvecklingskoncept är i och för sig inte nytt inom Geelyfamiljen, utan har med framgång använts inom dotterbolaget på produktutvecklingssidan, göteborgsbaserade CEVT. De senare har under ledning av PLM-ansvarige, Erik Gräns, jobbat med DevOps och nått utmärkta resultat, vilket speglas i bolagets väl uppbyggda fordonsplattformar som används bl a av Volvo Cars inom Geelygruppen. Vi talar här om CMA-arkitekturen, vilket i princip är bottenplattan till de nya bilar som tas fram. Man använder i detta ett upplägg som bygger på ett modulärt koncept baserat på en långt driven digitalisering, där PLM-systemet i allmänhet – CEVT använder Siemens PLMs Teamcenter – och produktkonfigurationen i synnerhet är bärande pelare i utvecklingsarbetet.

Vad handlar DevOps om
DevOps är i skenet av detta sålunda både intressant och centralt när Volvoorganisationen går vidare i utvecklingsarbetet. Men vad handlar det egentligen om?
En kontinuerlig, integrerad och helhetsbaserad utvecklingsprocess
Man skulle kunna beskriva DevOps-konceptet som en kontinuerlig utvecklingsprocess med den välbekanta ”liggande evighetsåttan” som illustrativ symbol (bilden ovan); förloppet tar nämligen egentligen aldrig slut.
Frontit-konsulten Robert Gistvik har gjort en utmärkt beskrivning av saken:
”DevOps är ett resultat av den agila metodikens behov av snabba cykler och handlar om samarbetet mellan utveckling (Dev som i Development) och IT Operations (Ops). Vad man tar sikte på är att möjliggöra en kultur och miljö där det går att bygga, testa och lansera ofta, snabbt och tillförlitligt.
Fokus ligger på kulturella och strukturella förändringar med syfte att föra samman de som utvecklar och de som ansvarar för infrastrukturen. Det finns inte ett specifikt verktyg för DevOps utan det är istället en uppsättning av verktyg som används i en verktygskedja, toolchain, där varje verktyg passar in i en eller flera av faserna.

Ingen början och inget slut
Notera att kedjan inte har någon riktig början eller slut så resultaten av mätningar och slutsatser av senaste lanseringen ska tillbaka in i planeringsdelen. Tiden mellan en planering till nästa beror helt och hållet på vilka förutsättningar ens system har och vad man vill uppnå, men hela DevOps-tanken bygger på att korta den så mycket det går.
Både CEVT och Volvo Cars jobbar med Siemens Teamcenter som PLM-system, medan Dassaults CATIA är det grundläggande CAD-systemet; en inte ovanlig kombination för OEM-bolag inom automotive.
För CEVTs del började PLM-resan med Teamcenter vid bolagsstarten 2013, för att hantera produkt- och systeminformation på ett tätt integrerat sätt. Samtidigt är fordonsutvecklingsvärlden dynamisk, inget är hugget i sten och tillägg i funktionaliteten är sånt som måste göras kontinuerligt.
Här valde Erik Gräns och hans kollegor att ”attackera” med ett arbetssätt inspirerat av DevOps, ett attackvinkel som använts sedan 2013.
I detta har CEVT jobbat tätt tillsammans mellan affärs- och PLM-utveckling för att leverera snabba och effektiva lösningar. PLM-teamet består såväl av folk med affärsrelaterad analyskapabilitet, som av de som kan kodning, implementering och drift av PLM-systemet, vilket ger ett effektivt resultat med hög affärsnytta.
Vi kommer att diskutera mer kring detta i en kommande artikel på vår amerikanska systersajt, engineering.com.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title