Annons

NY RAPPORT: Digital transformation inom olje-och gasföretag hålls tillbaka av svårigheter att definiera vad investeringarna kan ge

Johnston noterar vidare att företag inom energisektorn ofta är mycket riskvilliga och måste ofta hantera tillsynsmyndigheter och andra intressenter som kräver bevis på uppföljande fakta och god avkastning.
– Oförmågan att sätta kvantifierbara siffror på vad de kommer att få för sina investeringssatsningar och när, hindrar dem därför från att gå vidare med sin digitala transformation, tillägger hon.

Viljan att uppfylla hållbaretsmål 
Mer i studien avslöjar även att bland organisationer med uppsatta hållbarhetsmål, vill 44 procent investera i mer energieffektiva tillgångar och infrastruktur, för att uppfylla dessa mål.
Några exempel på hinder till en digital transformation hos dessa företag listas nedan:

  • Uppemot tre av tio (29 procent) anser att det främsta hindret för digital anpassning är oförmågan att mäta investeringars exakta värde under tiden den digitala transformationen sker. 
  • Organisationer behöver, och önskar, mer tydlighet kring vad dessa lösningar kommer att generera i. I undersökningen anser 79 procent att det är viktigt att företagets programvara har förmågan att ställa in och mäta kritiska nyckeltal, såsom nyckeltal för att förbättra utnyttjandet av resurser (34 procent), förlänga tillgångarnas livslängd (30 procent) och öka tillgångarnas tillförlitlighet (28 procent).
  • I undersökningen var det 26 procent som lyfte fram en avsaknad av tydlighet kring vilka resurser och kompetenser företaget var i behov av. Nästintill en fjärdedel (24 procent) nämner även en upplevd brist på konsensus av prioriteringar hos ledningen. 

Strategier för underhåll och service av stor betydelse
Annat som togs upp i undersökningen från IFS berör företagens och organisationernas syn på anpassningen av avancerade lösningar för underhåll och service:

  • Mer än en tredjedel av organisationerna (37 procent) menar att den digitala transformation som skulle att ha störst inverkan på deras resultat är strategier för underhåll och service. 
  • Med tanke på den press energisektorn är under, är den viktigaste nyckeln de verktyg som maximerar drifttiden och ökar effektiviteten genom förbättrad hantering av energibolagens tillgångar.
  • Gällande digital transformation anser 38 procent att hållbar energi har störst inverkan på deras företag, följt av nya affärsmodeller och strategi för hantering av tillgångar – underhåll och service (båda 37 procent).

Stark efterfrågan på innovativ tecknologi
Slutligen, allmänt tycks ny teknik vara en drivande faktor i den digitala omställningen:

  • Inom energisektorn finns även en stark efterfrågan på framväxande, innovativ teknik. 72 procent uppmärksammar vikten av dataanalys; 70 procent hänvisar till virtuella assistenter och 69 procent till Internet of Things (IoT). 
  • I dagsläget är företagen med störst sannolikhet villiga att fokusera på teknik som förbättrar kundupplevelser (20 procent). Uppemot tre av tio är redan i utvecklingsstadiet för att automatisera kundupplevelser och 26 procent har redan anammat detta och förstår värdet av det.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title