Annons

NY SVETSKOMPETENS: Då vågade Fredrikssons Verkstad investera i ny fabrik

Att konstruera och tillverka stora komplexa produkter i rostfria material är något som det drygt hundraåriga industriföretaget Fredriksons i Vadstena har gedigen erfarenhet av. Produktion av stora tankar för bland annat livsmedelsindustrin är ett av deras specialområden. Men när helt nya utmaningar och möjligheter dök - en uppdragsgivare ville ha företagets hjälp med att tillverka en ny typ av produkt – innebar det en utmaning som krävde mycket.
– Det handlar om en stor tank som används för långsiktig lagring av energi från exempelvis vindkraftverk och solpaneler. Tanken fungerar som en avancerad värmeväxlare och har konstruerats av ett innovativt bolag, berättar Linus Elf, Production technical manager på Fredriksons.
Utmaningarna handlade om flera saker, inte minst om höga svetstekniska krav, som krävde en ny teknik för vissa svetsfogar. Problemen löstes bland annat efter ett samarbete med Högskolan Väst.
– Ett gott samarbete med Högskolan Väst och leverantörer ledde till att vi kunde satsa på rätt svetsteknik och vågade investera i ny utrustning och ny fabrik, säger Elf.
Men det krävdes mer: För att tillverka den nya energilagringstanken behövdes både ny svetsutrusning och en investering i en ny modern produktionsenhet. Företaget beslutade därför att bygga en fabrik på 700 kvadratmeter i Vadstena.

– Eftersom tanken är stor och ska innehålla aggressiva ämnen tillverkas den i flera olika legeringar. Det innebär bland annat att kraven på svetsfogarna är mycket höga. Vi förstod i ett tidigt skede att vi behövde använda en ny svetsteknik för vissa svetsfogar, men visste inte vilken som matchade kraven bäst. Vi och vår leverantör Svetsmaskinservice hade tidigare haft kontakt med svetsforskare och forskningsingenjörer på Högskolan Väst i projektet Replab, så det föll sig naturligt att ta kontakt med dem igen, säger Linus Elf. 
De tre parterna; Fredriksons, Svetsmaskinservice och Högskolan Väst, etablerade ett samarbete för att utforska om svetstekniken Force Tig motsvarade kraven. När Linus Elf och hans kolleger lärt sig hantera tekniken gjorde de tester i samma material som används i tankarna. 

Tester på Produktionstekniskt centrum
– Vi kunde sedan genomföra en rad olika svetsprover på Produktionstekniskt centrum i Trollhättan tillsammans med forskningsingenjören Mattias Igestrand. Där testade vi flera processparametrar och gjorde simuleringar för att se eventuella avvikelser. På så vis kunde vi säkerställa hur svetstekniken fungerar för de legeringar som tanken tillverkas i. 
– Vi kom fram till att Force Tig är en robust, snabb och energieffektiv svetsteknik som ger svetsar av hög kvalitet för den här typen av produkt. Med så gedigna beslutsunderlag kände vi oss trygga i valet av svetsteknik och kunde med tillförsikt ta oss an det nya uppdraget, konstaterar Elf. 

När Fredriksons Verkstads AB invigde sin nya fabrik i Vadstena i februari 2022 fick den nya energilagringstanken en effektfull presentation. Foto: Fredriksons

Ny fabrik i Vadstena
För att tillverka den nya energilagringstanken krävdes inte bara ny svetsutrusning utan också investering i en ny modern produktionsenhet. Företaget beslutade att bygga en fabrik på 700 kvm i Vadstena för att ge plats åt en ny produktionslina för tankproduktionen. Här är tillverkningsprocessen nästan helautomatiserad. Robotar gör 95 procent av svets- och monteringsarbetet medan övriga moment och uppgifter görs manuellt. 
– Vi invigde fabriken i februari och produktionen är i gång. Men vi är fortfarande i uppstartsfasen och gör löpande finjusteringar, berättar Reine Eriksson, Key account manager på Fredriksons. 
– Det här har varit ett omfattande projekt som gett oss mycket kunskap på vägen. Det är en satsning helt i linje med företagets mål att samarbeta med företag och produkter som möter klimatutmaningarna med hållbara tekniklösningar. Eftersom vi har utveckling och tillverkning både i Sverige och Kina kan vi bidra även internationellt inom det området. 

Ett bra bevis på testbäddens kapacitet
Högskolan Västs samarbete med Fredriksons Verkstads AB är ett gott exempel på hur testbädden på Produktionstekniskt centrum (PTC) i Trollhättan kan användas av små, medelstora och regionala företag för att bygga kompetens inom produktionsteknik.  Högskolan Väst har under flera år finansierats av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen för att utveckla Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan till en kunskapsnod och testbädd för specifika tillverkningsprocesser och automation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title