Annons

OutSystems och UiPath i partnerskap för att vässa kombinationen mellan intelligent automatisering och lågkod

Fleming menar vidare att höga krav på att kunna anpassa sig i en föränderlig omvärld gör att många företag fokuserar på att förenkla och snabba på utvecklingen för att kunna förbättra produktiviteten och reducera kostnader.
– I detta förväntar sig team som använder sig av de senaste automatiseringsstrategierna och verktygen att lösningarna ska vara sömlösa. Genom det nya partnerskapet hjälper UiPath och OutSystems kunderna att genomföra en sådan automationsstrategi, säger hon.

Vad ger partnerskapet?
Det här bitarna räknar man upp som fördelar för OutSystems och UiPaths gemensamma kunder – de kan:

  • Skapa automatiserade slutna processer över avdelningar och registersystem för maximal prestanda.
  • Minska utvecklingstiden och snabbt leverera sammansatta applikationer med lättanvända designgränssnitt och inbyggd integration för att accelerera den operativa effektiviteten, produktivitet och ROI.
  • Enkelt integrera avancerade teknologier som AI och ML i företagsprocesser för att automatisera dokumentförståelse, bildanalys, språkanalys och jämförelse.
  • Berika applikationstestning med företagsanpassad RPA för att minska fel och snabba upp kvalitetskontroller genom att automatisera manuell applikationstestning.

Behov av smartare arbetsplatser
–  Pressen från den digitala omställningen gör att alla typer av organisationer behöver skapa smartare, effektivare arbetsplatser med enkla användarupplevelser för kunderna. Vår högpresterande metod för low-code-utveckling, i kombination med kraften av UiPath-automatisering, ger våra gemensamma kunder en beprövad färdplan för effektivisering. Integrationen gör det möjligt för IT-chefer att överbygga kunskapsluckorna i sina team för att driva på innovation och skapa värde för sina organisationer, säger Rui Pereira, VP för Global Channel på Outsystems.
Detta medan Dhruv Asher, UiPaths seniora VP för allianser och samverkan tillägger att fler än hälften av stora företag idag har fyra eller fler samtidiga automationsinitiativ  –en siffra som väntas bara stiga de kommande åren.
– Partnerskapet med OutSystems kommer att vara avgörande för att möta den växande marknadsefterfrågan och göra det möjligt för våra gemensamma kunder att implementera komplex automation i stor skala, tillägger Asher.

Exempel som visar på behoven
I pressreleasen exemplifieras det hela med att organisationer som Redington Gulf och Tysers redan har insett fördelarna med UiPath och OutSystems för att utöka äldre system, skapa automationer över avdelningsgränser, införliva prediktiva modeller och implementera kund-, leverantörs-, och partnerportaler.
– Genom att använda OutSystems med UiPath Robotic Process Automation för TConnect, vårt nya system för hantering av policylivscykler, har vi kunnat förenkla och automatisera arbetsflöden med styrning. Detta har lett till att vi har förbättrat våra svarstider med 60 procent och samtidigt sparat 400 timmar per vecka, berättar Angud Kennedy, CTO, Chief Technology Officer, på Tysers.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title