Annons

Pandemin som vattendelare: 8 av 10 företag som satsat har lyckats med digitalisering

De tre viktigaste områdena att satsa på framåt är arbetsvillkor, policyarbete och verktyg. Vad gäller policy är till exempel miljö, hållbarhet och ansvarsfull styrning viktiga områden. Exempel på verktygsområden att satsa på är molntjänster, datahantering, rapportering i realtid, automatisering av arbetsflöden, samt AI och maskininlärning. Business Future Index 2022 ger ett ramverk för det förändringsarbete som krävs för att lyckas. 

Här är de centrala slutsatserna 

  • Effekter från Covid-19-pandemin. Av de företag som satsat på snabb tillväxt sedan pandemin slog till har 51 procent nått sina affärsmål för 2021. Bland de som inte satsat på snabb tillväxt är andelen bara 28 procent.
  • Positiva effekter från förändringsarbete. De företag och organisationer som har satsat på förändringsarbete har lyckats med digitalisering (80 procent), förbättrat mående för anställda (74 procent), fått till bättre samarbete i team (73 procent) och bättre upplevelser för kunder och slutanvändare (72 procent).
  • Flera lyckade satsningar. Fler än 90 procent av företagen och organisationerna rapporterar om en snabb utveckling och utbyggnad av satsningar på transformation (52 procent), flexibla arbetsvillkor (51 procent) och mjukvaror som förbättrar anställdas produktivitet och upplevelse av jobbet (45 procent).
  • Bredare rekrytering. 49 procent av alla företag och organisationer har lyckats rekrytera personal från ett större geografiskt område under det senaste året.
  • Framtida prioriteringar. Bland prioriterade satsningar under de kommande tolv månaderna märks att locka och behålla personal (62 procent), ta fram nya produkter och tjänster (59 procent) och digital transformation (59 procent).

– Som i alla kriser är det de företag som har satsat på innovation för arbetsvillkor och teknikstrategier som har lyckats bäst under pandemin, påpekar Katarina Gunnarsson..

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title