Annons

Plattform för KUNDRELATIONER: Slut på torra statiska analyser när IFS köper Customerville

Customerville ska integreras i IFS Cloud-erbjudande, som hjälper bolagets kunder att öka engagemanget gentemot sina egna kunder och därmed förbättra intäkter och lönsamhet och driva produkt-, service- och resultatinnovation.

PRISBELÖNT PLASTTFORM
Customervilles plattform, Design-Driven Feedback, är en prisbelönt lösning som, skriver IFS i pressmaterialet, ”lyfter feedback och lyssnande över hela kundresan, blandar teknik, design och beteendevetenskap för att efterlikna hur människor naturligt delar och svarar på feedback.”
IFS-chefen, Darren Roos, menar att förvärvet skapar ett unikt starkt erbjudande för IFS. Lösningen vässar bolagets kapacitet att göra det möjligt för kunder att i sin tur ordna sina kunder, människor och tillgångar för att leverera ”enastående servicestunder”. Det senare syftar tillbaka på innehållet i IFS senaste slogan, ”perfect moments of service”. För att säkerställa att dessa ”stunder” verkligen är enastående och kritiskt är det viktigt att uppfylla kundernas förväntningar. Genom att bädda in möjligheten att samla kundens röst i tjänsten kommer IFS att göra det möjligt för företag att göra dessa stunder av service perfekta.

IFS-chefen, Darren Roos, menar att förvärvet skapar ett unikt starkt erbjudande för IFS.

CEMENTERAR IFS ÅTAGANDE
Bolaget skriver i en pressrelease att förvärvet cementerar IFSs åtagande att leverera den kapacitet organisationer behöver när de förflyttar sina affärsmodeller från att bara sälja produkter till att tillhandahålla de tjänster produkten levererar, ”Product-as-a-Service-koncerptet” alltså.
– Eftersom företag i allt högre grad fokuserar på design och innovation för tjänster, blir vikten av att förstå sina kunder och deras behov bättre och upprätthålla en dialog över tiden, ett fundament för att bygga upp affärsrelationen optimalt. Med förvärvet av Customerville svarar IFS direkt på detta behov. Customerville är differentierad inom sitt område, eftersom det är en designdriven lösning, säger Darren Roos. Han fortsätter:
– Till skillnad från konkurrenterna, som erbjuder undersökningar i statiska och platta format, förvandlar Customerville kundundersökningar till rika, interaktiva upplevelser som höjer kundernas svar med mellan 400 % och 600%. Framgångsrika VoC-program har visat sig öka intäkterna, minska kostnaderna och skapa en kundcentrerad kultur”.

Max Israel, VD för Customerville, kommenterade i ett uttalande också han köpet.
– Vårt mål på Customerville är att visa företag att de kan äga berättelsen och gå längre än att skicka torra rapporter via e-post; detta är en grundläggande förändring för företag som vill fördjupa sin förståelse för kundresan och fatta smartare beslut. Med IFS såg vi ett sinnenas möte i önskan att skapa en mekanism som skulle göra det möjligt för företag att bädda in undersökningar i sina egna kunders resor.
Israel tillade IFS har åtagit sig att göra det möjligt för kunder att leverera fantastiska ögonblick av service och vi älskar teamets passion för att skapa fantastiska upplevelser. Customerville passar in i den tankegången och är en naturlig förlängning av IFSs förslag och vi ser verkligen fram emot våra gemensamma framgångar.

HÖGRE SVARSFREKVENSER OCH ÖKAT KUNDENGAGEMANG
Med sina huvudsakliga verksamheter baserade i Seattle, USA, och i Valencia, Spanien, erbjuder Customerville ett avancerat undersökningsverktyg som omvandlar data till en interaktiv Design-Driven Feedback-plattform. Erbjudandet är utformat för att generera betydligt högre engagemangs- och svarsfrekvenser från kunderna och ta itu med de minskande återkopplingsfrekvensen som följer av kvartalet biljoner undersökningar som skickas ut globalt varje år. Customerville har en heltäckande lösning som integrerar feedbackinsamling, analys, distribution och åtgärder i en enda, sammankopplad plattform för att förstå och förbättra CX.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title