Annons

Prevas och Hexagons HxGN EAM-lösning i nyckelroller när Kystverket digitaliserar driftsystemen

Svenska teknik- och IT-konsulten Prevas levererade det första förvaltnings- och driftsystemet till det norska Kystverket redan 2004. Några år senare togs det i bruk över hela landet. Idag hanterar det system man installerat, HxGN EAM - vilket är Hexagons nya tillgångshanterings-system, samtliga 22 000 sjömärken längs den norska kusten, världens längsta kustlinje inräknat Svalbard och Spetsbergen – inklusive fyrbyggnader och fastigheter.
Systemet är integrerat med kartlösningen Esri ArcGIS, sjökort, informationsportaler och aviseringssystem för handelsflottan. Via HxGN EAM får Kystverket bland annat överblick över långsiktig planering, budgetering och underhållseftersläpningar.
- Det finns många fördelar med att ha ett standardiserat förvaltnings- och driftsystem, säger Bjørn Moland, Prevas produktchef för HxGN EAM. Systemet är flexibelt och kan utvecklas och växa efter kundens behov. Ett exempel är en separat fastighetsportal för hantering av registrering och underhåll av fastigheter inklusive branddokumentation och översikt över kulturminnesmärkta byggnader.

Personal på Kystverkets fartyg och underhållsteam använder HxGN EAM:s webbklienter för planering och mobilappen HxGN EAM MobileTransit för att utföra avvikelsehanteringar. Det kan handla om allt ifrån släckta fyrar, underhållsarbete, inspektioner, nybyggnationer till ombyggnader m.m.

Stabil och bra kärna av konsulter
Ytterligare ett exempel på nyttan med HxGN EAM är när en mindre båt går ut från ett större fartyg för att utföra reparationer och underhåll av flytande sjömärken. Det är inte alltid som den mindre båten har uppkoppling eller är inom synhåll för personalen på fartyget. 
– Min erfarenhet är att Prevas har en stabil och bra kärna av duktiga konsulter som är redo att ta sig an alla utmaningar, säger Per Erik Ose, systemadministratör vid Kystverket. När det någon gång varit av kritisk betydelse att få tag på någon snabbt så har jag bara skickat ett meddelande. Det har fungerat otroligt bra rakt igenom. 

En viktig funktion för sjöfartens säkerhet är att när ett hinder, som till exempel en släckt fyr eller en flytande container, rapporteras in till sjötrafikcentralen skickas en automatisk arbetsorder till HxGN EAM. Inom några få minuter publiceras en navigationsvarning som syns på fartygens plottrar. HxGN EAM är också integrerat med Nautisk Fagsystem (NFS) där nya sjömärken mäts och automatiskt överförs till förvaltnings- och driftsystemet i samband med projektering, driftsättning och borttagning. Det nya APIet som kom i version 12 ger Kystverket ännu bättre möjligheter till integration med andra system, både internt och externt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title