Annons

Pulsen-utvecklad app vässar Bruks Siwertells torrbulkshantering

Bruks Siwertell – som ingår i koncernen Bruks Siwertell Group – producerar också utrustning för exempelvis flisning och fräsning av trä för en rad industrier, däribland biobränsle. Med huvudkontor i Stockholm, och sex ytterligare kontor utspridda i olika världsdelar, är koncernen en storspelare med kunder och medarbetare över hela världen.
En del i Bruks Siwertells viktiga kvalitetsarbete är att se till att deras utrustning håller högsta möjliga standard. De har därför ett omfattande inspektionsarbete där varje maskin kontrolleras på regelbunden basis. Dock såg bolaget ett effektivitetsproblem med processen, där rapporteringen tog onödig tid i inspektörernas arbete och rapportkvaliteten varierade.

KVALITET OCH TIDSEFFEKTIVITET VINNINGEN
För att strömlinjeforma arbetet och skapa kvalitet och effektivitet i processen valde Bruks Siwertell att ta hjälp av Pulsen Integration. Lösningen blev att bygga en digitaliseringsapp med inspektionsprotokoll och rapportverktyg i ett.
– Vi ville bygga en app som både underlättade inspektörernas arbeten och skapade så lika rapporter som möjligt. Vi utvecklade appen under sex månader, hela tiden i nära samarbete med Bruks Siwertell. På det sättet har vi tillsammans kunna arbeta fram den bästa lösningen för ändamålet, säger Sebastian Pettersson, digital evangelist på Pulsen Integration.
– I appen fyller inspektörerna i alla fakta, tar bilder och skapar sedan rapporten med ett klick. Det har sparat oss enormt mycket tid och skapar dessutom en sammanhållen kvalitet på arbetet som utförs. Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Pulsen Integration, säger Daniel Frostberg.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title