Annons

Samarbetet som vässar Infor på lösningar för modeföretag kring varu- och sortimentsplanering

ERP-utvecklaren av framför allt molnbaserade-lösningar, Infor, har utvecklat ett partnerskap med Foresight Retail. Det senare bolaget jobbar med mjukvaror kring leverans av varor och sortimentsplanering för att hjälpa modemärken och återförsäljare att förbättra lagerhanteringen och bättre balansera utbudet mot efterfrågan, och därigenom undvika varulager, nedskrivningar, föråldrade inventarier och potentiellt deponi. - Vi är glada över att samarbeta med Infor, säger Gary Lalli, Foresight Retail SVP global sales. Att arbeta med teamet på Infor gör att vi kan erbjuda en lösning som stödjer modeföretagens behov, och vår samlade kunskap och erfarenhet gör att vi kan förse modemärken och privata varumärkeshandlare med inte bara en kvalitetslösning utan också ett team som kan leverera verklig affärsinsikt och support.
Infors Helene Behrenfeldt, chef för Infor för modestrategi konstaterar att samarbetet med Foresight Retail betyder att man kan erbjuda habila lösningar för produkt- och sortimentsplanering till sina kunder inom mode- och detaljhandelskunder:,
- Planering sitter i hjärtat av modeföretag. Det har stor inverkan eftersom mer exakt planering bättre kommer att hjälpa till att utforma rätt kollektion och ha rätt lagernivå för att tillgodose marknadens behov samtidigt som man undviker nedskärningar och föråldrat lager, säger hon.

Infor skriver i sitt pressmaterial kring partnerskapet att ett modemärke behöver följande bitar för att stå starka:
1) Kapacitet att sätta säsongsmål och budgetar baserat på förra säsongens resultat.
2) Förmåga att skapa en övergripande linjeplan för att ge vägledning till produktutveckling av nya kollektioner.
3) Kunna planera beräknad efterfrågan per försäljningskanal, inklusive initial allokering till butiker.
4) Föreslå en lämplig inköpsplan för att se till att utbudet stämmer överens med efterfrågan.
5) Kapacitet att övervaka säsongens framsteg för att föreslå korrekt påfyllning av butiker.

Process som ska kunna hanteras inom affärssystemet
Ett problem för modemärken är att denna process ofta hanteras utanför affärssystemet, till exempel i Excel, vilket gör den benägen för fel och tidskrävande att hantera. Den största risken är att den övergripande planeringsmekanismen inte är korrekt, vilket leder till lageröverskott eller brist.

Tillsammans, menar man nu, kan Infor och Foresight Retail ge ett mer robust modeerbjudande, med stöd för varu- och sortimentsplanering som inkluderar ekonomisk planering, sortimentsplanering för olika försäljningskanaler, prognostisering, lagerfördelning och påfyllning. Foresight Retails moderna lösning erbjuder förkonfigurerade acceleratorer för att täcka standardplaneringsbehov och hjälpa till att snabba upp implementeringen – med möjlighet att finjustera efter behov för att passa unika behov.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title