Annons

Schaeffler vidgar vyerna med satsning på vätgas-lösningar för fordonsindustrin

Schaeffler är mest känt som en leverantör av lager och andra komponenter och system för fordons- och industrisektorn. Inte lika bekant är att företaget också är verksamt inom vätgasteknik. Här används Schaeffler-tekniken för att producera väte via elektrolys, men även för att omvandla väte till elektrisk energi.
Bolaget ser väte-koncept som en resurs för att producera ren energi, både för sina egna produktionsprocesser och som lösningsleverantör till t ex fordonsindustrin. Man investerar därför i företag och fonder som underlättar tillväxten av av gröna väteekosystem. Detta är bl a bakgrunden till flera nya partnerskap de senaste åren med bl a franska vätgasföretaget Symbio och starten av ett gemensamt samriskföretag, Innoplate (för tillverkning av bipolära plattor). Andra partnerskap och samverkansaktiviteter är det med den franska vätgasproducenten Lhyfe om produktion och köp av grön vätgas, liksom ordern till H2 Green Steel på 100 000 ton fossilfritt stål.
Vätgasteknik spelar sålunda en viktig roll i Schaefflers Roadmap 2025, som är företagets strategiska ramverk för de kommande åren. Som fordons- och industrileverantör ser Schaeffler stora möjligheter för tillväxt inom denna sektor. Aktiviteterna spänner över flera delar av väteenergikedjan. Å ena sidan utvecklar Schaeffler de stackar som behövs för att separera väte från syre i den elektrolytiska processen, med början i komponenter som bipolära plattor. Å andra sidan tillhandahåller företaget även bipolära plattor som behövs i bränslecellerna som omvandlar väte till elektricitet för mobilitetsändamål. Målet för vätgasindustrin, och för Schaeffler, är att tillverka dessa komponenter och system i industriell skala för att sänka kostnaderna så att vätgas snart kan bli en konkurrenskraftig energikälla.
- Vätgas är ett viktigt teknik- och tillväxtområde för Schaeffler. Mot denna bakgrund är de ovan nämnda partnerskapen mycket viktiga steg för att främja hållbarhetsfrågan, säger Erik Askensjö, CEO för Schaeffler Nordics & Baltics.

Enligt Energinyheter.se är de nordiska länderna väl förberedda och redo att investera i förnybar energi som kan användas för att skapa väte. Under de senaste åren har de nordiska länderna byggt upp en stark kunskapsbas och utvecklat en gemensam förståelse för ämnet. Genom ett särskilt FoU-program har ett strategiskt samarbete kring vätgas utvecklats. Syftet med programmet är att öka forsknings- och utvecklingsinsatserna kring vätgas och andra alternativa bränslen under de närmaste åren. Företagens och institutionernas vilja att vara en del av detta program är kort sagt mycket stor.

Användningen av väte som fordonsbränsle
När väte väl har producerats, transporterats och lagrats är möjligheterna för dess användning i princip obegränsade: för mobilitetsändamål i nästan alla typer av fordon eller transportmedel, men också för de flesta industrier. För att få upp väteproduktionen till den nivå som krävs för industriell produktion arbetar Schaeffler och andra företag nära tillsammans med forskningsinstitut för att industrialisera produktionen av stackar och komponenter.

Låt oss titta på mobilitetstillämpningar och ta ett vätgasfordon – till exempel en bil, en lastbil eller en buss. I slutändan är detta också en form av elektromobilitet: tack vare bränsleceller kan ett sådant fordon skapa elektrisk energi från väte, och denna energi används för att driva fordonet. Vilka är då fördelarna jämfört med klassisk elektromobilitet? Inga stora batterier behövs, laddningstiden är mycket snabbare och fordonets autonomi är betydligt högre. Och slutligen är slutprodukten som kommer ut ur avgasröret rent vatten.

Tillverkning av 50 miljoner bipolära plattor
Idag tillverkar Schaeffler e-axlar och andra tekniker och komponenter för elfordon. Dessutom startar man även tillverkning av bipolära plattor för bränsleceller för användning i fordon. Detta är syftet med det samriskföretag, Innoplate, som Schaeffler lanserade 2022 tillsammans med Symbio, ett franskt vätgasföretag där Michelin och Faurecia ingår. Samriskföretagets första fabrik kommer att ligga i Haguenau, Frankrike, med målet att producera 50 miljoner bipolära plattor och sysselsätta mer än 120 personer år 2030. Den första kunden blir en stor global biltillverkare.

Nyligen slöt Schaeffler också ett avtal med den franska vätgasproducenten Lhyfe om produktion och köp av grön vätgas. Lhyfe producerar och levererar grönt väte för mobilitet och industriella tillämpningar. Produktionsplatserna möjliggör regional och lokal produktion av grön vätgas i industriella mängder. Följaktligen kommer en elektrolysanläggning med en kapacitet på upp till 15 megawatt att byggas och drivas av Lhyfe på Schaefflers anläggning i Herzogenaurach, Tyskland.

Grön vätgas som en energikälla och avtalet med H2 Green Steel
Schaeffler ser grön vätgas som en energikälla vilken kan bidra till att ytterligare minska koldioxidutsläppen i ekonomin. 2021 tecknade Schaeffler ett avtal med det svenska start up-företaget H2 Green Steel om att köpa 100 000 ton av praktiskt taget CO2-fritt stål, som produceras med vätgas, på årsbasis från och med 2025. Detta gör Schaeffler till den första nivå 1-leverantören i världen som blir kund hos det innovativa, nystartade företaget. Avtalet är långsiktigt och omfattar leverans av bandstål. Stålet som produceras i Sverige minskar Schaefflers årliga CO2-utsläpp med upp till motsvarande 200 000 ton. Avtalet är ett första stort steg för att göra Schaefflers leveranskedja koldioxidneutral fram till år 2040.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title