Annons

Siemens och Elvia vässar norsk el-nätskapacitet med SaaS-lösning och digital tvilling

Konceptet med digitala tvillingar som grund för ett effektivare digitaliserings- och hanteringsarbete sprider sig. Även på energiområdet börjar man nu ta till sig värdet av dessa. Ett färskt exempel är norska elnätsbolaget Elvia och deras samarbete med Siemens Grid Software-division. Den senare aktörens lösningar bidrar till att stötta energiomvandling och effektivisering av elnät genom att lägga till verksamhetskritiska funktioner, sånt som hjälper nätoperatörer att avkoda och forma framtiden för deras kraftlandskap.
I veckorna har en intressant installation på området ägt rum: Siemens mjukvara har distribuerats till den norska operatören av distributionssystem (DSO) Elvia, med målet att framtidssäkra sin distributionshantering på elnätet. Detta innebär att Siemens lågspänningsprogramvara, LV Insights X, och avancerade distributionshanteringssystem, Spectrum PowerTM 7 ADMS, nu är i drift och kommer att ge Elvia relevanta insikter för att flexibelt kunna hantera sitt elnät och snabbt öka kapaciteten. LV Insights X är f ö också en del av Siemens Xcelerator-portfölj.
”Med LV Insights X kan Elvia utnyttja befintlig data och skapa en digital tvilling för att övervaka statusen för nätet, vilket resulterar i optimerad avbrottshantering,” konstaterar Sabine Erlinghagen, CEO på Siemens Grid Software. Hon tillägger att i resans riktning ligger också kostnadsbesparingar, förbättrad nätstabilitet och i slutänden kundnöjdhet.
- Genom att samarbeta med Elvia, såväl som andra DSOer över hela Europa under utvecklingsfasen av LV Insights X, kunde vi säkerställa att vår mjukvara möter branschens efterfrågan på nästa generations näthantering, säger Erlinghagen.

Sabine Erlinghagen hävdar vidare att man är fast beslutna att påskynda energiomställningen.
– Vår lågspänningsprogramvara, LV Insights X, ger nätoperatörer möjlighet att få full transparens över sitt nät och öka kapaciteten genom att identifiera kritiska segment. Efter att ha implementerats hos Elvia kommer mjukvaran att göra det möjligt för företaget att tackla sina mest angelägna utmaningar, få värdefulla insikter för att fatta snabba beslut och öka kundnöjdheten, summerar hon.

LV Insights X, ger nätoperatörer möjlighet att få full transparens över sitt nät och öka kapaciteten genom att identifiera kritiska segment, säger Siemens Grid Softwares chef, Sabine Erlinghagen.

En del i Xcelerator-portföljen
Den nya SaaS-produkten, LV Insights X, är alltså en del av Siemens Xcelerator-portfölj. Den ger grunden för flexibel, anpassningsbar och skalbar lågspänningsnätledning och hjälper till att minska avbrottstider med upp till 30 procent. Elvia kan utnyttja de fulla fördelarna med Siemens Xcelerator-portföljen med LV Insights X eftersom den sömlöst integreras i sitt befintliga systemlandskap, inklusive Spectrum PowerTM 7 ADMS.

Från Elvias sidan säger Erik Jansen, chef för bolagets nätdrift, att de lösningar Siemens kunde lägga upp på bordet var vad man behövde:
– Ja, allmänt handlar detta om ett innovativt tillvägagångssätt för att utveckla en framtidssäker nästa generations näthanteringslösning i Norge. I samarbete med Siemens implementerade vi en avancerad och framtidssäker produkt inom några veckor som kommer att hjälpa oss att accelerera och hantera energiomställningen. Med ökad flexibilitet och överblick över vårt nät kan vi nu hantera vårt lågspänningssystem på ett mycket mer effektivt sätt – från planering till drift och underhåll.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title