PÅ NORDSTANS TAK. Syftet med forskningsprojektet ”GLAD – Godsleverans under den sista milen med självkörande fordon” (eng. Goods delivery under the Last mile with Autonomus Driving vehicles) är att skapa en kunskapsbas om behovet och utmaningar för små självkörande leveransfordon i Sverige innan dessa finns i verklig drift. Exempel på forskningsfrågor som behandlas i projektet: Vilken funktion väntas ADV fylla i transportkedjan i Sverige och vilka scenarier har mest affärspotential? Hur kommer affärsmodeller, skatter, regelverk behöva utvecklas? Vad kännetecknar interaktioner med små självkörande leveransfordon, och vad krävs för att skapa effektiv, säker och attraktiv godsleverans?Vilka krav ställs på den digitala och fysiska infrastrukturen? Projektet finansieras av Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj Strategiska Initiativ och leds av RISE Research Institutes of Sweden.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

fyra × 2 =