Annons

Träföretaget Moelven tar första stegen mot digital optimering av verksamheten

Industrikoncernen Moelven, som tillverkar träprodukter av allehanda slag, har visat och praktiskt omsatt ett starkt intresse av att utveckla hållbar hantering kring verksamheten, inklusive digitala lösningar. Ett bra exempel handlar om bolagets energianvändning och produktionsprocesser vid Valåsens nya bruk i Karlskoga med planerad uppstart 2024. Bland annat kommer man här att att använda ABBs distribuerade styrsystem Ability System 800xA för att vässa driften av sågverket. Man kommer också att ansluta en ångpanna digitalt för effektivare energianvändning.
- 800xA-systemet ger oss möjlighet att stärka kontrollen över vår process och på lång sikt öka effektiviteten. Vår vision är att kunna optimera verksamheten baserat på allt från energiförbrukning, flöden av insatsmaterial, aktuell maskindrift och produktlager, säger Moelvens CTO, Peter Rockedahl, på bolagets division Timber.

Moelven, som uteslutande använder hållbart virke för att tillverka en rad träprodukter och byggsystem satsar hårt för att optimera sågverksdriften som en del av ett digitalt omvandlingsprojekt i Valåsen i Karlskoga.
Det distribuerade styrsystemet (DCS) ABB Ability System 800xA spelar en viktig roll i denna satsning. Detta ABB-system är synnerligen välrennomerat  och har tveklöst bidragit till att företaget har varit marknadsledande på DCS i 22 år enligt analytikern ARC Advisory Group. På Molvens Valås-anläggning kommer systemet att installeras på det nya bruket för att ge operatörerna stor insyn och exakt styrning från en ledningscentral för att se till att produktionen är så resurseffektiv som möjligt med minskad energiförbrukning och begränsat avfall.
– Vi vet från vårt arbete inom många processindustrier att automation fortsätter att göra stor skillnad, men att kombinera automation med digitala lösningar kan ge oändliga möjligheter för drift och ledning när det gäller produktivitet och effektivitet, förklarar Björn Jonsson, Hub Manager för ABBs division Process Industries. Vi siktar på att samarbeta med Moelven för att förverkliga visionen och planera exakt hur man ska nå dit genom moderna, ändamålsenliga lösningar och utbildning i hur man använder dem för optimal prestanda.

Sågverk går alltmer över till avancerad automatisering
Efterfrågan på träprodukter ökar i takt med att miljömedvetna konsumenter funderar över hur de produkter de köper påverkar miljön. Sågverk går över till avancerad automatisering och digitalisering för att öka produktiviteten, skapa en säker arbetsmiljö, digitalisera verksamheten och bli mer hållbara i sin verksamhet. Det första steget är att se till att två ångpannor integreras i ABB Ability System 800xA för förbättrad lastfördelning och optimerad energianvändning. Hela såglinjen kommer att konsolideras under ett enda kontroll- och informationssystem, vilket möjliggör bättre beslut genom att säkerställa att rätt processinformation når operatörerna vid rätt tidpunkt.
Vad som gör denna annonserade satsning särskilt intressant är att applikationsområdet för DCS i ett sågverk är nytt för både ABB och Moelven. I dagsläget drivs anläggningen med öar av automation, där varje maskin arbetar i sitt eget utrymme.
Målet är nu att med samarbetet inte bara öka digitaliseringen för att resultera i högre automatiseringsgrad, utan också förverkliga en ny standard i industrins verksamhet på lång sikt med gränssnitt mellan maskiner och modellering av hela processflödet.

Ett uppkopplat sågverk
Moelven köper redan material från hållbara gran- och tallskogar i Norge och Sverige och har en vision om ett uppkopplat, digitalt sågverk för att skapa större effektivitet i bearbetningen. Företaget tillverkar träprodukter för hemmet, timmer för industrin, limträ, byggmoduler, flexibla kontorslösningar och flis för bioenergi.
Genom samarbetet med Moelven kommer ABB att ha möjlighet att samarbeta med ett antal europeiska OEM-företag och teknikinnovatörer, vilket gör att visionen om framtidens sågverk kan förverkligas.
Allmänt har ABB åtagit sig att hjälpa sina kunder att minska sina utsläpp och bevara resurser som en del av sin hållbarhetsstrategi 2030.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title