Annons

IoT & medicinteknik: Elekta kör PTCs ThingWorx på Azure

Det svenska medicinteknikföretaget Elekta har satsat på PTCs IoT-plattform ThingWorx. Bolaget är framför allt känt för sin utveckling och tillverkning av strålkniven Leksell Gamma Knife för behandling av tumörer. Företaget är grundat av neurokirurgen Lars Leksell och sprunget ur hans och fysikern Börje Larssons arbete med att behandla hjärntumörer med hjälp av gammastrålning.
Det hela har med tiden utvecklats och omfattar idag inte bara utrustning utan också programvara och med ThingWorx som bas också fjärrtjänster som används för att förbättra, förlänga och rädda livet för personer med cancer och hjärtsjukdomar.
PTCs ThingWorx plattform är i detta fall integrerad med och drivs över Microsofts molnlösning, Azure.

Elekta har länge hållit till i framkanten av den digitala revolutionen. Denna tradition tydliggörs inte minst av dagens besked kring ThingWorx och Azure-satsningen. Det finns förvisso redan företag inom medicinteknik som utvecklat den här typen av fjärrtjänster. PLM&ERP News har tidigare exempelvis skildrat ett annat PTC-case, Getinge, men det är på inget vis vanligt och man är genom denna satsning en del i en pionjärgrupp som söker nya metoder för att skapa mervärde för sina kunder genom att koppla, monitorera och fjärrservica sina maskiner. Den första lösning Elekta implementerat, relaterat till fjärrservicekapacitet, är Elekta IntelliMax. Denna körs alltså på PTCs ThingWorx-plattform och sägs ge, ”säker, kontrollerad fjärråtkomst och förutsägbart för underhåll av maskinerna”.

Ökad innovationsspeed.” Elekta grundades i Stockholm 1972 av Lars Leksell, professor i neurokirurgi vid Karolinska Institutet i Stockholm, och har vuxit till en offentligt handlad medicinteknisk grupp med 3600 anställda och operativa tillgångar på över 6 000 sjukhus runt om i världen.

Med den nya lösningen på plats har man ett verktyg som skapar goda grunder för analytisk förståelse av de data som samlats in från de uppkopplade enheterna på fältet.
– ThingWorx-plattformen gör det också möjligt för Elekta att innovera snabbare genom att få större produktprestanda och serviceinsikt, säger PTCs Catherine Knicker, CRO för PTC ThingWorx.

Löser 30 procent av maskinproblemen. Den tekniska konfigurationen ser ut så här: ThingWorx-plattformen integreras med Microsoft Azure IoT. Därmed kan Elekta koppla upp tusentals maskiner hos  sina kunder runt om i världen. Denna uppkoppling vässar möjligheten att öka upptiden för respektive enhet och i förlängningen därmed också patienttiden.
Än så länge löser Elekta på detta sätt mer än 30 procent av alla maskinproblem, berättar Elektas Daniel Kingham, programdirektör för fjärrstyrningområdet. Han tillägger att man med större produktinsatser förväntar sig att ytterligare förbättra sånt som prediktivt (”förebyggande”) underhåll; något som i sin tur gör det möjligt för användare att spara betydande restid och kostnad. Men det är som sagt inte allt – ännu viktigare är att man kan undvika oplanerad nertid för maskinerna, vilket kan påverka patientbehandlingarna negativt.

– Nästan 1,5 miljoner patienter behandlas varje år i ett Elektasystem, säger Daniel Kingham. Vikten av att inte missa en enda behandling är kritisk för var och en av dem som undergår behandling, både på fysisk och känslomässig nivå. Det är oacceptabelt att neka en patient en planerad behandling på grund av maskinfel. Vår IntelliMax-lösning möjliggör automatiska varningar som försäger fel i komponenter eller parter. Vi kan via ”proaktiva samtal” till kunderna då lösa problem som kan orsaka avbrott; liksom att vi kan ge omedelbara svar på kundserviceförfrågningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title