Annons

Toni Hagelberg ansvarar för VOLVO CEs stora hållbarhetssteg: Nytt testlab för bränsleceller

Hagelberg konstaterar vidare att, ”denna investering unika förutsättningar för testning och utveckling av tekniska lösningar med bränsleceller i bland annat tunga entreprenadmaskiner.”
– Laboratoriet kommer även att serva Volvokoncernen globalt, eftersom det är det första i sitt slag att erbjuda den här typen av avancerad testning. Detta är verkligen ett spännande steg i utvecklingen mot vår gemensamma vision om ett koldioxidneutralt samhälle, tillägger han.

VÄTGAS KAN VARA NYCKELN FÖR EN UTSLÄPPSFRI VÄRLD
Bränsleceller har en nyckelroll i Volvo CEs övergripande ambitioner inom elektromobilitet tillsammans med elektriska batterilösningar. Ambitionen är tydlig i satsningen på de eldrivna kompaktmaskinerna och mer hållbara lösningar med förbränningsmotorer – och de tre teknologierna samspelar på vägen mot ett koldioxidneutralt samhälle. Elektriska batterilösningar är idealiska för entreprenadarbeten bland annat i stadsmiljö, men behovet av större batterier för tyngre tillämpningar gör dem olämpliga för större maskiner. Det är här vätgas kommer in som en lovande alternativ teknologi.
– Vätgas kan tillverkas på flera sätt och det är viktigt att ha med ett livscykeltänkande genom hela värdekedjan, säger Hagelberg. Det är inte bara vår forskning och utveckling på testcentret som kommer att ägnas åt att skapa fossilfria lösningar, utan vi kommer också beakta hur vätgasen har producerats, och sträva efter att använda så kallad grön vätgas som är producerad med förnybara energikällor.

Utvecklingen av bränsleceller är en viktig del av Volvokoncernens övergripande ambition inom elektromobilitet för att vara koldioxidneutralt år 2040.

HUR FUNGERAR BRÄNSLECELLER?
Enkelt uttryckt fungerar bränslecellerna genom att kombinera väte med syre, och den påföljande kemiska reaktionen producerar elektricitet. Processen är helt utsläppsfri och den enda biprodukten är vattenånga. I princip fungerar en bränslecell i mångt och mycket som ett batteri, förutom att det genererar sin egen elektricitet inne i fordonet i stället för att laddas från en extern källa. Det möjliggör längre räckvidder och passar därför bättre för fjärrtransporter och tyngre maskiner.

En fördel med vätebränslecellösningar är att vattenånga är enda biprodukten.

GER LÄGRE LJUDNIVÅ ÄN TRADITIONELLA MASKINER
Ännu en fördel med bränslecellslösningar är att de även innebär en lägre ljudnivå än traditionella maskiner. Eftersom maskinerna inte har någon förbränningsmotor är ljudnivån för vätgasdrivna maskiner jämförbar med den hos eldrivna kompaktmaskiner.

Testlaboratoriet för bränsleceller är ännu ett steg i Volvokoncernens satsning på teknik med bränsleceller. Nyligen lanserades cellcentric, ett samarbete mellan Volvokoncernen och Daimler Truck för att påskynda utveckling, produktion och kommersialisering av bränslecellslösningar för den tyngre transportindustrin. Båda initiativen utgör en viktig del av koncernens övergripande ambition om att vara helt fossilfritt år 2040.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title