Annons

Volvo, Daimler och TRATON (Scania/MAN) satsar 50-miljarder på att skapa högpresterande europeisk laddinfrastruktur

Detta planerade gemensamma projekt – som ska ägas lika av de tre parterna – är planerat att starta sin verksamhet 2022 efter att alla regulatoriska godkännandeprocesser har slutförts. Konsekvensen är att parterna åtar sig att tillsammans investera 500 miljoner euro, drygt 50 miljarder svenska kronor, vilket antas vara den i särklass största laddinfrastrukturinvesteringen i den europeiska tunga lastbilsindustrin hittills.

1 700 HÖGPRESTERANDE LADDNINGSPLATSER
Planen är att installera och driva minst 1 700 högpresterande laddningsplatser för grön energi på och nära motorvägar samt vid logistik- och destinationspunkter inom fem år efter etableringen av JV. Antalet laddplatser är med tiden tänkt att utökas avsevärt genom att söka ytterligare samarbetspartners samt offentliga medel.
Det framtida gemensamma projektet är planerat att verka under sin egen företagsidentitet och vara baserat i Amsterdam, Nederländerna och tanken är att detta företag ska bygga på den breda erfarenheten och kunskapen hos sina grundande partners för tunga lastbilstransporter.

Scania-basen och chefen för TRATON GROUP, Christian Levin.

”OVANLIGT MEN NÖDVÄNDIGT SAMARBETE,” säger Scaniachefen
Scania-basen och chefen för TRATON GROUP, Christian Levin, säger i en kommentar detta samarbete kan tyckas ovanligt, men menar samtidigt att det är viktigare att snabbt komma till skott med lösningar som kan möta laddbehoven hos egentligen alla aktörer på marknaden:
– Vi har den starka uppfattningen att vi som TRATON GROUP tillsammans med våra varumärken Scania och MAN samt den kommersiella fordonsindustrin som helhet kommer att vara en del av lösningen när det kommer till en CO2-neutral värld. Ett samarbete med starka konkurrenter som Daimler Truck och Volvo Group kan tyckas ovanligt, ja, men siktets inställning är dock av avgörande betydelse och detta unika samarbete kommer att göra oss snabbare och mer framgångsrika när det gäller att genomföra de förändringsåtgärder som behövs för att tackla klimatförändringarna. Vårt joint venture kommer att vara en stark drivkraft för det snabba genombrottet för batterielektriska lastbilar och bussar, de mest effektiva och hållbara transportlösningarna.

KATALYSATOR FÖR ETT GRÖNARE EU
Det framtida samarbetsprojekt kommer att fungera som katalysator och möjliggörare för att förverkliga EUs gröna avtal för koldioxidneutrala godstransporter till 2050 – både genom att tillhandahålla den nödvändiga infrastrukturen och inrikta sig på grön energi vid laddpunkterna.
Den gemensamma åtgärden av Volvo Group, Daimler Truck och TRATON GROUP, menar man, ”tar itu med det akuta behovet av ett högpresterande laddningsnätverk för att stödja lastbilsförare med deras övergång till CO2-neutrala transportlösningar, särskilt inom tunga långfärdstransporter. Högpresterande laddningsinfrastruktur som möjliggör långdistanstransporter är ett kostnadseffektivt sätt mot betydande, snabba att realisera utsläppsminskningar. Detta initiativ är en betydande start och en accelerator för att göra CO2-neutrala tunga lastbilar och bussar till en framgång.”

FANTASTISKA NYHETER
Daimler Trucks chef, Martin Daum, säger att dagens tillkännagivande om undertecknandet är fantastiska nyheter för transportbranschen och samhället:
– Absolut, detta eftersom det understryker alla partners starka engagemang för att göra CO2-neutrala lastbilar till verklighet. Det är anmärkningsvärt att tre hårda konkurrenter inom området lastbilar och fordonsteknik tar åtgärder tillsammans för att börja etablera den nödvändiga laddinfrastrukturen. Tillsammans med Volvo Group och TRATON GROUP vill vi skicka en tydlig signal till alla relevanta intressenter att följa vår ledning och agera nu.

De tre partnerna ser detta som ett genombrott för transportindustrin att minska koldioxidutsläppen — och för andra industrier att dra nytta av det på flera sätt.
En färsk branschrapport kräver upp till 15 000 högpresterande offentliga och destinationsladdningspunkter senast 2025, och upp till 50 000 högpresterande laddningsplatser senast 2030. Därför är denna kickstart en uppmaning till åtgärder till alla andra branschaktörer, såväl som regeringar och beslutsfattare, för att arbeta tillsammans för en snabb utbyggnad av det nödvändiga laddningsnätverket.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title