Annons

Volvo Group investerar i specialist på automatiserad verifiering av fordon

En av de största utmaningarna med autonoma system är att avgöra när en produkt är tillräckligt säker för att kommersialiseras. Det är just denna utmaning som Foretellix hanterar med sin verifieringsplattform. Den använder intelligenta verktyg för automation och dataanalys vilka samordnar och övervakar miljontals körscenarier för att säkerställa att det självkörande fordonet beter sig korrekt under alla tänkbara körförhållanden, inklusive extremsituationer.

Det Foretellix hanterar med sin verifieringsplattform är intelligenta verktyg för automation och dataanalys, vilka samordnar och övervakar miljontals körscenarier för att säkerställa att det självkörande fordonet beter sig korrekt under alla tänkbara körförhållanden.

NÄRMARE PARTNERSAMARBETE
Utöver Volvo Group Venture Capitals investering ingick Volvo Autonomous Solutions ett närmare partnersamarbete med Foretellix tidigare i år i syfte att gemensamt skapa en verifieringslösning för autonom körning som fungerar både på allmänna vägar och i avgränsade områden.
– Volvo Autonomous Solutions och Foretellix ingick som sagt ett partnersamarbete i mars i år. Vi har en tydlig förståelse av den pågående utvecklingen och fördelarna med att arbeta med Foretellix-teamet och deras verifieringsplattform. Baserat på vår erfarenhet bestämde sig Volvo för att också investera i Foretellix, säger Nils Jaeger, VD för Volvo Autonomous Solutions.

PÅSKYNDAR FORETELLIX MÖJLIGHETER TILL SÄKRA IMPLEMENTERINGAR
Från Foretellix sida säger Ziv Binyamini, VD foch en av bolags grundarna att Volvo Group Venture Capitals investering inte bara stärker det tidigare inledda samarbete med Volvokoncernen, utan också, ”ytterligare kommer att hjälpa Foretellix att fortsätta påskynda säkra implementeringar av alltmer avancerade system för automatiserad körning.”
Till saken hör också att Volvo Group Venture Capitals uppgift är att göra investeringar som främjar transformation, göra det enklare att ta fram nya tjänster och stödjer samarbeten mellan nystartade företag och Volvokoncernen.
Mot bakgrund av trenderna som formar framtidens transporter och Volvokoncernens strategiska prioriteringar är de viktigaste investeringsområdena för Volvo Group Venture Capital logistiktjänster, produktivitetslösningar och infrastruktur för elektriska transporter. Organisationen har global omfattning och fokuserar på Europa och Nordamerika.
Transaktionen har ingen betydande påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title