Annons

WORK MANAGEMENT: Workfront släpper nya verktyg för arbetsplanering och optimering

Allmänt är poängen med Workfronts ”work management-plattform” att knyta samman team. Plattformen kan enkelt integreras med befintliga applikationer och system. Genom möjligheten att se, mäta och analysera kritiska faktorer som resurser, resultat och prioriteringar, menar man att lösningen, ”skapar en samsyn inom företaget och en tydlig bild av varför respektive medarbetares jobb har betydelse.”
Vi ska kort titta på de två nya verktygen.

VAD-HÄNDER-OM-SCENARIER
Det nya verktyget Scenario Planner från Workfront gör det möjligt för större företag att iterativt och löpande planera arbeten i sina organisationer, avdelningar och teams, med hjälp av vad-händer-om-scenarier för att avgöra de bästa tillgängliga alternativen. För första gången kan nu större företag hantera både arbete och intellektuellt kapital som en kraftfull affärstillgång – från strategisk planering till genomförande.
– Att bygga ett högpresterande företag handlar ofta om att sätta rätt personer på rätt uppgifter, se till att de har de resurser som behövs och att de snabbt kan ställa om när något oväntat dyker upp. Med Workfront Scenario Planner kan företag och deras team nu för första gången skapa och jämföra flera planer och scenarier och koppla samman det arbete som ska genomföras, med rätt personal och andra resurser för att bästa möjliga resultat ska kunna uppnås, säger Workfronts VD, Alex Shootman.
Så här punktar man upp några av de vikmtigaste faktorerna runt användarupplevelsen: med detta IT-stöd kan nu verksamhetschefer i sin planering:

Skapa och jämföra olika scenarier – olika planeringsscenarier kan skapas och visas sida vid sida för att modellera planering av personal och andra resurser mot en specifik insats.
Markera resursflaskhalsar – identifiera personal- och resursbegränsningar i samband med upprättande av arbetsplaner.
Bestämma vägen framåt – skapa och jämföra scenarier, underlätta för samarbete och genomföra insatsen.
Aktivera en kontinuerlig planering – Scenario Planner gör om planeringen från en kvartals- eller årlig process till en on-demand-process. På så sätt kan företag och team planera och planera om efter behov för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft.

ATT JOBBA TILLSAMMANS PÅ RÄTT UPPGIFTER
OCH MOT RÄTT UTFALL
Applikationen Workfront Align hjälper arbetslag och individer att fokusera och jobba tillsammans på rätt uppgifter som leder till rätt utfall.
Traditionella målstyrnings- och OKR-verktyg använder periodiska, toppstyrda planeringar, som ofta åsidosätts i det dagliga arbetet som ligger bakom resultat och effekter. Därför lanserar Workfront nu programmet Align som kopplar ihop, spårar och ger information om hur gemensamma och individuella arbetsuppgifter påverkar organisationens övergripande mål. Som ett resultat av det kan alla ledare och medarbetare förstå vikten av sitt arbete i ett större perspektiv, och chefer kan hjälpa arbetsgrupper att vara konsistenta för att uppnå de planerade resultaten.

Bland funktionerna finns möjligheten för företagsledare att konsekvent kommunicera strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer till hela organisationen, proaktivt guida medarbetare och undanröja hinder med realtidsdata som visar var arbetet har fastat eller är ur fas eller att ingjuta självförtroende och engagemang i varje medarbetare. Organisationens utveckling kan snabbas på genom att minska mängden bortkastad tid och outnyttjade resurser och optimera kompetensanvändningen, och genom att mäta prestationer mot mål i realtid för att uppnå rätt resultat.

Align är en del av Workfronts Work Management-plattform för företag så att organisationens mål kan kopplas direkt till projekt och arbetsuppgifter. När medarbetare och arbetsgrupper betar av arbetsuppgifter uppdateras målen för att återspegla framsteg och utfall.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title