Annons

Regeringen rekommenderar stängning av universitet, gymnasie- och högskolor

I korthet går regeringen besked ut på följande punkter:
• Alla gymnasieskolor, Komvux, yrkesskolor och universitet ska nu bedriva undervisningen på distans.
• Studerande ska kunna få studiemedel även om undervisningen ställs in helt.
• Regeringen lägger fram en ny lag som ska säkra omsorgen för barn till föräldrar med samhällsviktiga uppdrag.
• Förskolor och skolor kan komma att stängas i ett senare skede.

Inget oväntat besked
Dagens besked kommer inte oväntat. Man följer från regeringen i detta Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som gått ut med en uppmaning om att bedriva utbildningen på distans.
– Gymnasieskolor och högskolor samlar elever med större upptagningsområde än en grundskola. Det innebär en rörelse in och ut från universitet och gymnasier, den rörelsen i samhället vill vi i största mån undvika, sa Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, på presskonferensen.
Det ska påpekas att regeringen gått ut med detta som en rekommendation, men det ska mycket till för att uppmaningen inte ska följas av alla.
– Vi har ett gemensamt ansvar i detta, sa Stefan Löfvén. Alla i vårt land måste mentalt förbereda sig på att vi har en period av prövning och det kommer förmodligen att pågå under en lång tid. Verkningarna är ett hot mot det svenska samhället, ett hot mot folkhälsan och vi behöver därför alla göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen. Denna rekommendation ska ses som ett inslag i denna kamp.

Formellt är det dock fortfarande upp till respektive huvudman för skolan att besluta om hur man vill göra, men regeringen förväntar sig att rekommendationen följs.
– Vi utgår från att alla ställer upp och följer detta, underströk statsministern.

Studielån och studiebidrag
En annan bit som berörs av rekommendationen handlar om att studenter på gymnasiet, högskolan och universitet som fortsatt kommer att få studiebidragen utbetalda. Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S), sa att även lånen kommer att betalas ut och under en viss period framöver behöver de inte heller betalas tillbaka.
Hur länge dagens olika besked gäller sas det inget om, mer än att regeringen räknar med att den extraordinära situation som just nu råder kommer att gälla över flera månader.
Det var som Johan Carlsson sa:
– Paradoxen är att vi önskar att det här drar ut på tiden. Vi vill ha en långsam smittspridning. Det här kommer pågå ett antal månader, åtminstone. Det här är en åtgärd vi får leva med ett tag.

Hjälpmedel för distansundervisning
Den som vill veta lite mer om hur man kan bedriva undervisning på distans kan exempelvis gå in på portal Skola Online, där branschorganisationen Sweden Edtech Industry lagt upp olika resurser och stöd som leverantörerna i organisationen erbjuder skolorna för att vässa deras kapacitet att bedriva undervisning online. Bland det som erbjuds finns gratis- eller rabatterade digitala läromedel och vägledningar om hur man undervisar online.
Andra medel som står till buds är Microsofts Teams-app, som redan idag används inom vissa distansutbildningar. Denna erbjuds nu t o m initialt gratis. I Teams ingår funktioner för:

 • Chatt och sökning
  Kommunicera med din grupp och håll dig uppdaterad genom kostnadsfri chatt och sökfunktioner.
  • Videosamtal
  Håll alla i gruppen informerade med hjälp av kostnadsfria, inbyggda ljud- och videosamtal för grupp eller enskild.
  • Fil- och enskild lagring för gruppen
  Man kan få tillgång till 10 GB fillagring för gruppen och 2 GB fillagring per person.
  • Samarbeta i realtid via Office
  Man kan också arbeta tillsammans i de Office-appar för webben man föredrar, t ex Word, Excel, PowerPoint och OneNote.

Läs även gårdagens artikel om regeringens historiska stödpaket värt ca 300 miljarder:
Räcker regeringens 300 miljarder? Börsen kraftigt ner efter det nya ”Coronapaketet”!

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title