Annons

JÄTTEAFFÄR för PTC: PLM-ordern för 15 000 användare värd 100 miljoner dollar

Det system NAVSEA har valt är PTCs PLM-lösning Windchill, vilken man avser att ha som bas för sin modellbaserade produktsupport, ”Model Based Product Support” (MBPS). Lösningen bygger i detta fall på en molnbaserad SaaS-modell (Software as a Service) från PTC.

UTBYTE AV FÖRÅLDRAT SYSTEM
Bakgrunden är att marinens tidigare IT-system för logistik, NAVSEA/Logistics SEA 06L, som tillhandahåller konfigurationshantering, beredskapsmodellering och teknisk datahanteringsstöd för fartyg och vapensystem – är föråldrat och kan inte hålla jämna steg med snabbt föränderliga och nya tekniker.
Denna nuvarande infrastruktur hindrar i hög grad effektiv hantering och konsistent sammanhängande strukturer inom flottans produktdata- och servicedataflora, hävdade logistikchefen för SEA 06L, kapten Stuart Day på ett seminarium tidigare i år.
Lösningen blev att byta från ett analogt, 2D-baserat och reaktivt system, som kräver manuell inmatning av data och med begränsad återkoppling, till ett modernt ”out-of-the-box-baserat” digitalt 3D-baserat system, med automatiserade processer, integrerade data och dynamiska uppdateringar byggda på data från reala hanteringssituationer, både avseende sånt som händer på ”fältet” och övriga situationer relaterat till vapensystem- och fartygshantering. Detta blev nu alltså en lösning från PTC.

DIGITALA TVILLINGAR ETT FOKUS
Beställningar av den här magnituden tillhör definitivt inte vanligheterna och är i hög grad en fjäder i hatten för PTC-chefen Jim Heppelmann och hans medarbetare.
Vad marinen nu gör är i princip frågan om att gå från att spåra fartygsdelar på papper till en plattform byggd kring digitala tvillingar.
Vid utvecklingen av ett sådant digitalt tvilling-system kommer flottan också att få tillgång till en rad andra kapabiliteter som finns tillgängliga inom ramen för vad PTCs PLM-svit Windchill kan erbjuda, exempelvis AR, Augmented Reality-lösningar, som bl a innebär att man kan se 3D-bilder och animerade vyer av delar som ska bytas eller på annat sätt hanteras. Man kommer också med Windchills hjälp och AR att effektivt kunna spåra delarna, istället för att lagra information om reparationer och delar i arkiveringsskåp eller PDF-filer på hårddiskar.

”EN SESMISK FÖRSKJUTNING PÅ IT-SIDAN”
I ”fedscopes” artikel citerar man vidare Ashley Holloway, flottans huvudarkitekt för modellbaserat produktstöd, som säger att affären mellan marinen och PTC är en, ”seismisk förskjutning både för att modernisera ett IT-system och bryta ned kulturella silor i servicearbetet.”
Slutligen kan noteras att lösningen med Windchill innebär att man också via de digitala tvillingarna kan upprättat digitala trådar för att mer effektivt kunna följa t ex underhållsinsatser eller komponentbyten som gjorts. Centraliseringen av data kommer att ge betydligt lättare och mer korrekt åtkomst till fler användare.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title