Annons

1D-SIMULERING: Ny version av mekatronikplattformen Amesim

Trenden är tydlig: De mekatronik- och mjukvarurelaterade utvecklingskostnader inom områden som aerospace och automotive står för en växande, för att inte säga dominerande, andel av de totala framtagningskostnaderna. När nya flygplans- och fordonsmodeller tas fram har dessa system nyckelfunktioner när det gäller det mesta, från hantering och styrning av eldrift, batterier till bränsledistribution, koldioxidutsläpp, e-mobilitet och mycket annat. Allt fler faktorer måste tas med i beräkningen när den systemkomplexitet detta för med sig förändrar stora delar av utvecklingsarbetet. Framför allt hamnar sånt som modellbaserad systemutveckling i centrum i den pågående omställningsprocessen vad gäller produkt- och produktionsutveckling. Liksom simulering. Lösningar som utvidgar möjligheterna för företag att skapa och experimentera för att ta fram nästa generations produkter får nyckelroller. Mjukvaror med kapacitet att simulera och ge en sammanställd bild av de alltmer komplexa interaktionerna mellan system genom hela design- och utvecklingsprocessen kommer att bli allt viktigare. En sådan programvara är Siemens PLMs CAE- och mekatronikplattform Amesim, som nu släpps i en ny version i Simcentermiljön.

För de som är bekanta med Amesim kopplas lösningen ihop med 1D mekatroniksimulering. Programmet hamnade i Siemens händer i samband med köpet av LMS för några år sedan. Då hette den LMS Imagine.Lab Amesim, men har nu döpts om och fått prefixet Simcenter; vilket visar att den är en del i detta Siemens stora plattformsbygge på CAE- och simuleringsområdet. Målsättningen är att på sikt placera alla bolagets CAE-mjukvaror på Simcenterplattformen för att skapa den sömlöshet som utmärker dagens behov på produktutvecklingsområdet.

Men idag är det Amesim-mjukvaran som det gäller och med denna utgåva vässar man systemets simuleringskapabiliteter; bl a genom att erbjuda en, ”kraftigt förbättrad användarupplevelse och bättre integration av övergripande designprocesser.”

Simcenterportföljen breddas. Här finns också två nya produkter/moduler: Simcenter Webapp Server och Simcenter Embedded Software Designer, vilka tar direkt sikte på detta med att utöka systemets simuleringsmöjligheter inom ramen för Simcenter-portföljen.
Men det finns flera nyheter. Nya utgåvor av Simcenter System Synthesis och Simcenter Sysdm underlättar ytterligare systemutveckling av arkitektur och modellhantering. Sammantaget får Simcenterportföljen därmed en robust serie av simuleringsprogram och testlösningar där ingenjörer kan skapa exakta konstruktioner tidigare i utvecklingsprocessen, accelerera konstruktionscyklerna och resultera i mer framgångsrika produkter.

Bolaget påpekar vidare i pressmaterialet att Simcenter Amesim är, ”ett integrerat, skalbart system och en simuleringsplattform som gör det möjligt att praktiskt bedöma och optimera mekatroniska systemprestanda genom konstruktionscykeln.

Man har också färdiga multifysikbibliotek, vilket i kombination med applikations- och branschorienterade lösningar, tilllåter simuleringsingenjörer att snabbt skapa modeller och exakta analyser.

Stöd för FMI och Modelica. Simcenter Amesim stöder FMI, det funktionella mockup-gränssnittet och Modelica, och kan kopplas ihop med flera större  CAE-, CAD- och kontrollprogrampaket. Sak samma, givetvis, när det gäller de egna Simcenter- och Teamcenter-programvarorna. Denna flexibilitet är viktig, inte minst för att den möjliggör enkel integration med en mängd olika produktutvecklingsprocesser.

Den nya versionen erbjuder också lösningar för optimering av arbetsflödet för modellering och ett helt nytt användargränssnitt förbättrar den övergripande produktiviteten genom standardisering med andra Simcenter-lösningar.

– Bra saker alltihop, konstaterar Michael E. Herbstreit, teknisk medarbetare på Boeings avdelning Engineering Platform Systems. Siemens PLM Software-teamet har skapat nya möjligheter som introducerats i Simcenter Amesim gjort det möjligt för oss att öka effektiviteten vid modellering och studier av hävertliknande, tryckrelaterade flödesprocesser i våra bränslesystem.

Alltså en av de faktorer som kan samlas under begreppet bränsleekonomi. Nog så viktigt i tider när branschutmaningar inom både aerospace och automotive handlar om att öka bränsleeffektiviteten. Amesim stöder i detta nya applikationer som fokuserar på branschutmaningar relaterat till detta, som bränsleekonomi, utsläppsminskning av miljögifter och e-mobilitetstrender.

Ventilstyrning och modellering av smörjsystem. Mer detaljerat innebär detta att man i den nya versionen, för bilindustrin, förbättrat möjligheterna för reell utsläppsuppskattning, styrning av ventiler och modellering av smörjsystem, underkapsling av värmeväxlare, samt kapabiliteter för batteri- och elmotordesign när Amesim kombineras med en annan Simcenterlösning: STAR-CCM + . Denna release kommer också med nya funktioner för flygplanselektrifiering samt för framdrivnings- och bränslesystemsdesign, som är tillämplig inom rymdindustrin. För industriprodukter introducerar den senaste versionen ett verktyg som hjälper till att kontrollera kontrollen av frontbelastningen genom anslutningar till olika typer av verkliga och virtuella programmerbara logiska kontroller (PLC) från Siemens eller tredje part.

– Vårt samarbete med Siemens PLM ger bra respons och bidrar till ökad effektivitet när vi skapar nya komponentmodeller med hjälp av Amesim-komponenter, som är kärnan i flera trender som gäller termisk hantering i framtida bilar, säger Jérémy Blandin, 1D-simuleringschef på forsknings- och innovationsavdelningen i Valeo Thermal Systems.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title