Annons

20 000 DELTAGARE: Rekordintresse för PTCs digitala LiveWorx 2020 – Ericsson, 5G och IoT i huvudroller i premiären

PTC ligger enligt flera analytikers utvärderingar, bl a respekterade Gartner och Forrester, i spets på IoT-området efter att ha varit först ut av alla med en konsekvent satsning på IoT och AR-lösningarna. Det var vid åren efter 2010 som PTC-chefen, Jim Heppelmann drog igång bolagets satsning på en IoT-plattform i och med köpet av framför allt ThingWorx.

PTCs CEO, Jim Heppelmann.

PTCs arsenal inom IoT och AR
Idag har denna från start inte alltför avancerade plattform, ThingWorx, byggts ut till att bli ett verktyg med mycket goda industriella kapabiliteter, som dels finns kopplade till PTC’s AR-plattform Vuforia och till PLM-systemet Windchill.
Vad man gör i detta är att knyta ihop produktlivcykelns olika moment, från de första kravspecarna till produktutveckling, tillverkning, distribution och produkterna i händerna på slutanvändarna. Därmed kan data från produktens användning på fältet återföras till PLM-systemet för korrigeringar, utveckling och innovation av funktionaliteterna relaterat till hur de verkligen används.

PTCs CTO, Steve Dirtien, samtalar med Ericssons, Kiva Allgood kring bolagens gemensamma satsning på 5G, IoT och AR. Vilka är det industriella värdena och hur ser utvecklingen ut?

AR-bitarna fyller också viktiga funktioner som pusselbit i denna livscykel, bl a som stöd och hjälpmedel i produktutvecklingen, där ingenjörerna s a s kan ”stiga in” i en 3D-bild av den planerade produkten och dynamiskt, i realtid, simulera och studera funktioner. Men det är bara en bit av användningsmöjligheterna; annat handlar om manualer för hur en produkt ska skötas eller fungerar eller hur man med hjälp av AR-glasögonen kan hämta en 3D-modell av en produkt som ska servas för att t ex visa hur man, via ett 3D-lager som exponeras ”framför” den fysiska maskinen, kommer åt och kan byta ut en sliten part inne i en maskin.
Det finns i stor sett väldigt få begränsningar kring hur de här lösningarna kan göra industriell tjänst med hjälp av digital tvillingar och hela vägen sammankopplade via en digital tråd, kopplat till PLM-sviten Windchill.

PTCs Nordenchef, Filip Stål.

Tekniken finns, men riktigt bra affärsmodeller ännu ett problem
Det där är teorin, men hur ser det ut i verkligheten? Ja, för det första ska vi konstatera att PTC verkligen lyckats demonstrera alla dessa kapabiliteter i praktiska exempel.
På 5G-sdian har också Ericsson demonstrerat 5Gs och sin egen roll i detta; de båda företagen har också sedan 2018 ett etablerat samarbete, som enligt PTC’s nodernchef, Filip Stål, ”mognat ut ordentligt”.
– Absolut är det så, säger han till PLM&ERP News. Verktygen finns, intresset från kunderna finns, men vad som möjligen inte mognat ut är hur man ska skapa bra affärslösningar kring IoT, AR och 5G. Genom uppkopplingar via 5G kan de här teknikerna ge så oerhört mycket, men det tar tid. Dessutom bör förstås den rätta tekniken till alla delar finnas på plats. Vass IoT- och AR-funktionalitet kräver bandbredd och speed för att bli riktigt effektivt. Men också trådlös bandbredd, vilket 5G kan leverera. Allt det där finns på kartan men det tar förstås också tid för oss, kombinationen Ericsson och PTC, att få till ett moget samarbete, men idag har vi kommit riktigt nära varandra, vilket diskussionen mellan vår Steve Dirtien och Ericssons IoT-ansvariga, Kiva Allgood, kommer att visa.

Behov av bandbredd och speed driver utvecklingen
Filip Stål konstaterar apropå detta samarbete att Ericsson och deras kundbas av operatörer är väl insatta i behovet av bandbredd och hur detta behov driver utvecklingen av satsningar på industriell IoT (IIoT). ”Styrkan ligger i vår kombination av Ericssons cellulära teknologi och vår industriella kompetens,” menar Stål.
– Problemet idag, som gör utvecklingen lite trög är verkligen att formulera och skapa hållbara och bra affärsmodeller; modeller som kan skapa värde. Satsningar måste kunna räknas hem rimligt snabbt, vilket i skenet av Coronaviruset och dess effekter är viktigare än någonsin.

Ericssons IoT-ansvariga, Kiva Allgood.

Ericssons syn på saken
Detta sagt ska vi titta lite närmare på hur Ericsson beskriver saken. Klart är att man är överens med PTC om att styrkan ligger i det kombinerade erbjudande man kan lägga upp på bordet. ”Tillsammans kan Ericsson och PTC förändra hur fabrikerna fungerar idag genom att bryta ner informationssilor över frånkopplade system,” konstaterar Allgood.
Hon pekar i förhandsmaterialet ut vilka företagstyper som har de snabbaste vinsterna på satsningar i de båda bolagens samlade erbjudande:
• Företag som strävar efter att öka den operativa effektiviteten genom att förbättra arbetskraftens produktivitet, prestationshantering eller tillgångsoptimering.
• Företag som kräver framtidssäker trådlös anslutning för applikationer som omfattar tillgångsspårning, förutsägbart underhåll, digitala tvillingar, integrering av arbetsflöde med mänskliga robotar och mer.

Vilka är de viktigaste fördelarna?
• Bättre affärsinblick från ett förbättrat informationsflöde från helt anslutna system
• Ökad produktionshastighet och snabbare tid till värde
• Effektiva kostnadsbesparingar på grund av minskad fast infrastruktur och förbättrad driftseffektivitet
• Smidighet och förmåga att anpassa sig till nya processer och utrustning.

Värdet av att koppla på IoT-tillgångar utanför fabriken
Man pekar från Ericssons sidan i sammanhanget också på värdet av att kunna ansluta IoT-tillgångar utanför fabriken. Den svenska telekomjättens IoT Accelerator är en robust plattform byggd för att ansluta och hantera miljarder enheter och miljontals applikationer enkelt, sömlöst och globalt. Här kan PTCs IoT-lösningar göra det möjligt för företag att digitalisera processer och produkter och kombinera den fysiska och digitala världen sömlöst. Tillsammans kan Ericsson och PTC förändra hur företag skalar upp anslutna produkter och tjänster globalt genom att använda cellulär teknik.
Här pekar Kiva Allgood på följande företagstyper när det gäller de som kan kamma hem de snabbaste och mest ”lättillgängliga” fördelarna:
• Företag som behöver skapa anslutna tillgångar och förbättra skalförmågan genom optimering av tjänster, innovation av produkter och tjänster och fjärrövervakning.
• Företag som kräver global hanterad anslutning för distribuerade tillgångar som involverar flera geografier.

Fördelarna här är:
• Möjlighet att bygga och skala globala mobila IoT-ansträngningar snabbare
• Förbättrade kostnadsbesparingar genom att spåra och kontrollera tillgångar på distans
• Minskad integrationskostnad med den förintegrerade ThingWorx- och IoT Accelerator-förlängningen.

Hyggliga siffror för PTC, men visst är marknaden ännu trög
När det gäller PTC skall vi slutligen konstatera att man trots allt fått ihop ett antal kunder och användare under de år som passerat. Man talar i sitt bakgrundmaterial till lösningens läge på marknaden, lite allmänt om att man har ”hundratals kunder och över 250 partners som har valt PTC: s ThingWorx som sin industriella innovationsplattform.” Vidare nämns att, ”systemintegratörer har byggt IoT-kompetenscentra kring ThingWorx-tekniken och 300K-utvecklare använder ThingWorx för att utveckla sina egna lösningar.” På sista raden är detta dock så allmänt hållet att indikationen är att marknaden ännu är lite trög. Skälen framgår av affärsmodellresonemanget ovan.

Hur är då, mer konkret, Ericsson och PTC verktygsmässigt sammanbundna? Så här är det: ThingWorx Foundation är en modelleringsmiljö för utveckling av IoT-applikationer. ThingWorx Studio är ett annat kraftfullt, lättanvänt verktyg på plattformen, som gör det möjligt för industriföretag att snabbt skapa uppskalningsbara augmented reality (AR) -upplevelser. Dessa två verktyg är nu integrerade i Ericsson IoT Accelerator Platform.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title