Annons

44 miljoner till Högskolan Väst och 33 till Jönköping University

På Högskolan Väst är man glada idag, liksom man är på Jönköping University. Båda högskolorna har beviljats mångmiljonanslag av KK-stiftelsen. Sammantaget handlar det om 77 miljoner.
För Högskolan Väst blev det klart i dagarna att man beviljats anslag till samtliga ansökningar till KK-stiftelsen, vilket innebär drygt 44 miljoner kronor till forskning inom teknik och lärande – en kombination som ska göra att forskningsresultaten snabbare omsätts till nytta för industrin.
Men, som sagt, även Jönköping University har fått ett jättejulklapp av KK-stiftelsen, som beviljar Tekniska Högskolan totalt 33 miljoner kronor till sju forskningsprojekt och ett rekryteringsprojekt inom SPARK. Projekten är bland annat inriktade på områden som artificiell intelligens, produkt- och produktionsutveckling, ledarskap och polymerteknik.

Högskolan Västs forskningsmiljö Primus i tioårig satsning. – Det känns förstås som en extra bra julklapp. Detta stöd och förtroende stärker oss mycket och vi kan nu med full kraft vara med och bidra till svensk industriell hållbar utveckling och tillväxt. Kombinationen av teknik och lärande ser både företagen och vi som otroligt spännande, nytt och attraktivt, säger Lennart Malmsköld, programchef för Primus.
Högskolan Väst etablerade 2018 forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, under en tioårsperiod ska utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Satsningen bygger på två av högskolans sedan tidigare starka forskningsområden – produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande – och den starka samverkan som finns med industrin.

Full pott för andra året. Inför varje år måste en verksamhetsplan godkännas av KK-stiftelsen för att finansiering ska beviljas. Där beskrivs önskade satsningar inom de tre kärnområdena Produktionsprocesser, Produktionssystem samt Industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL). För andra året i rad har högskolan nu beviljats stöd för samtliga insatser, något som är ovanligt. Den totala summan som beviljats är 44, 5 miljoner kronor.
– Ständig kunskaps- och kompetensutveckling är nödvändiga konkurrensmedel för svensk industri. På Högskolan Väst kan teknik och lärande i nya kombinationer till exempel ge effektiva verktyg för att industrin snabbare ska kunna dra nytta av forskningsresultat på sina marknader, säger Ulf Hall, t f VD på KK-stiftelsen, i en kommentar.

Ny forskning och stärkt kompetens. De satsningar som görs nästa år handlar om att stärka redan befintlig och i flera fall nationellt ledande forskning. Det rör både rena forskningsprojekt inom till exempel svetsbaserad additiv tillverkning, ytbeläggningar och termisk sprutning i industrin, säkerhet vid människa-maskin samverkan men också om kompetensförstärkning och nyrekrytering av expertkompetens för att kunna bibehålla och utveckla forskningen och det nära samarbetet med industrin. En viktig del här handlar också om vidareutveckling av teknik för samarbete på distans.

Jönköping University får SPARK-stöd… Jönköping Universitys strategiska satsning på forsknings- och utbildningsmiljön SPARK fortsätter också den att utvecklas positivt. I början av nästa år startar åtta nya projekt med finansiering från KK-stiftelsen.
– KK-stiftelsen visar fortsatt förtroende för Jönköping Universitys satsning på kunskapsintensiv produktframtagning och på att skapa en internationellt konkurrenskraftig kunskapsmiljö. Beslutet är också ett positivt besked för många av våra samarbetspartners. Samtliga projekt sker i nära samarbete med näringslivet och baseras på gemensamma kunskapsutmaningar, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

KK-stiftelsen beviljar totalt 33 miljoner kronor till sju forskningsprojekt och ett rekryteringsprojekt inom SPARK. Samtliga projekt är beviljade till Tekniska Högskolan och de är bland annat inriktade på områden som artificiell intelligens, produkt- och produktionsutveckling, ledarskap och polymerteknik.
– Vi ser att de projekt vi beviljat har stor relevans både för industrins konkurrenskraft och för Jönköping Universitys utveckling av spetskompetens inom kunskapsintensiv produktframtagning. Projekten ligger i linje med högskolans ambition att bygga en nationellt ledande forsknings- och utbildningsmiljö som skapar nytta för näringslivet, säger Ulf Hall, tillförordnad VD på KK-stiftelsen.

20 företag deltar i projekten. Sammanlagt drygt 20 företag kommer att delta i projekten. De bidrar med personer och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.
Syftet med SPARK är att bidra till ökad konkurrenskraft hos svenska företag genom att stödja dem i utvecklingen av produkter och processer med ett större kunskapsinnehåll. Miljön utvecklas i samverkan med KK-stiftelsen och är en långsiktig satsning mot en komplett forsknings- och utbildningsmiljö.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title