Annons

3D Center lanserar ny portal för ADDITIV TILLVERKNING

Leverantören av industriella 3D-printers, 3D Center lanserar en ny portal. Poängen är att man vill öka tillgängligheten till industriella 3D-utskrifter för B2B-kunder i Norden. Samarbetspartner är 3YOURMIND, som är specialiserat just på att skapa industriellt inriktade portaler för additiv tillverkning (AM, ”Additive Manufacturing”).
- Tidigare har vi arbetat med många olika applikationer, allt från arkitektur, prototyper och slutprodukter. Med implementeringen av denna portal strävar vi efter att utvidga vår verksamhet till ännu fler sektorer, eftersom vi ser alla fördelar som denna teknologi kan erbjuda. Vi kan nå fler kunder, ge dem djupare tillgång till vår expertis, och på så sätt främja 3D-utskrift ännu mer, säger Ulf Qviberg, VD, 3D Center.

Med den här typen av portal är frågan om man initialt ens behöver investera i egna maskiner, menar Qviberg.
– Den här lösningen skapar värde till marknaden genom att kunderna ges möjlighet att testa AM-tekniken och ett brett utbud av material innan de investerar i egna maskiner. De kommer också att erbjudas möjlighet att välja vart utskrifterna produceras för att på så sätt minska leveransavstånden.

Enkel procedur. Så här går det hela till, sett ur kundsynvinkel: Man kan placera ordern i 3D-skrivplattformens verktyg genom att ladda upp en fil. Utskriftsegenskaperna kontrolleras direkt och sen är det bara att välja mellan ett antal anslutna HP Jet Fusion 4200 3D-skrivare i Norden. En offert genereras direkt och kunden väljer därefter närmsta upphämtningsplats.
Hela processen tar bara några klick och kan slutföras på några minuter.
– Genom detta samarbete stärker vi vår närvaro i Norden genom att arbeta tillsammans med en erfaren partner som 3D Center. Vi ser hur AM revolutionerar branschen nästan dagligen och kommer fortsättningsvis stödja dess adoption genom att tillhandahålla lösningar som förenklar och optimerar 3D-produktionsprocesser, säger Krystian Pawełczyk, ”Key Account Manager” på 3YOURMIND.

”Unikt utvärderingsprogram.” Till saken hör också att 3D Center är distributör av HPs Jet Fusion-maskiner. Genom att ansluta 3D-skrivarna till denna portal kan de sprida ut utskriftskapaciteten bland maskinägare, som syftar till att optimera utskriftsfördelningen i hela Norden.
– Vi är en komplett leverantör av hårdvara för additiv tillverkning som även tillhandahåller service, support och eftermarknad, konstaterar Qviberg. HPs Jet Fusion är en, men representerar också ett antal ledande tillverkare av professionella och industriella 3D-skrivare. Vi lägger stor vikt vid att skapa långsiktiga relationer och sprida kunskap om 3D utskrifter och additiv tillverkning.

Han noterar vidare att bolaget har vad han kallar ett, ”unikt utvärderingsprogram där företag ges möjlighet att utvärdera och analysera möjligheter med AM-tekniken innan en investering och där 3YOURMINDS portallösning passar in som ett utmärkt komplement.”

Utnyttja teknikens fulla potential.  Krystian Pawełczyk tillägger portaler av den typ man nu erbjuder tillsammans med 3D Center gör det möjligt för våra kunder att utnyttja teknikens fulla potential.
– De digitala 3D-arbetsflödena ansluter lager och produktionsplatser, optimerar resursutnyttjandet och möjliggör smarta AM-produktionsbeslut. Våra on-demand AM-tjänster ger den extra kompetens som många företag behöver gå vidare från CAD-modellering till deloptimering och tekniska rekommendationer. Vi arbetar nära våra kunder för att ansluta alla delar av arbetsflödet och öka produktionen för AM.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title