Annons

3D-PRINTING CASE: Sparar 100.000-tals kronor åt Teledyne

3D-printing har som de senaste årens stora uppstickare bidragit till en radikalt förändrad syn inom industriell tillverkning. Inom en rad industrier har det som tidigare var en hajp gått över till att få applikationer som integreras i tillverkningsprocesserna. Danska Teledyne RESON är ett alldeles utmärkt exempel på detta. Bolaget är en av världens ledande utvecklare och leverantörer av högteknologisk sonarutrustning. De konstruerar och tillverkar avancerad utrustning för att undersöka och kartlägga havsbotten med 3D-skanning. Kundkretsen är global och består främst av kunder inom det marina, forskningsinstitut, myndigheter och militär.
Med start 2010 har man utvecklat additiva lösningar som en del i sin produktutveckling. Partner på utrustningssidan har varit svenska Protech, som är återförsäljare av maskiner från marknadsledande Stratasys.

Svenska Stratasyspartnern, Protech har varit Teledyne RESONs leverantör av utrustning och berättelsen börjar redan 2010 med en investering i modellen uPrint Plus. Lösningen användes inom produktutvecklingen och med betoning på printning av prototyper. Det hela gick bra, men efter 20 000 timmars utskriftsarbete var det dags för ”pension” och maskinen ersattes med den större och mer kapabla Fortus 380ms-modellen.

Stratasys Fortus 380mc-modell.

”På sista raden kokar Teledyne RESONs satsning ner till insikten om vilken stor nytta additiv tillverkning har i bolagets produktionslinje”, skriver Protech i en casestory på sin sajt.

Stora besparingar. ”Genom att använda Stratasys 3D-skrivare uppnår Teledyne RESON besparingar i produktionen och undviker även stor lagerhållning. Det finns mer utrymme till flexibilitet i utvecklingsfasen och ingenjörerna behöver inte längre anpassa sig efter några ställtider av bearbetningsmaskiner. Med dagens 3D-skrivarteknik tar det bara några timmar från ritning till färdig produkt.

– Tanken med investeringen i vår första 3D-skrivare var att få mer frihet i utvecklings- och designprocessen, säger Niels Stissing Jensen, ingenjör hos Teledyne RESON. Vi kunde snabbt konstatera att 3D-skrivaren skapade värde i en mycket större utsträckning i hela vår produktionslinje. Vi har en liten serieproduktion på 50-100 delar av avancerad utrustning per år och det har visat sig vara betydligt mer lönsamt och tidseffektivt att skriva ut delarna, säger Niels.

Enligt Teledyne RESON A/S sparade företaget över 260 000 svenska kronor de tre första åren på att använda 3D-skrivaren till egen produktion.

Kommer snabbt vidare i utvecklingsfasen. 3D-skrivaren har gjort att ingenjörerna kan arbeta mer fritt under hela produktionslinjen. Tidigare kunde projekt stanna upp på grund av dåligt utformade modeller och prototyper.

– Tidigare fick vi se konstruktionen i en 2D-ritning, säger Niels Stissing Jensen. Vi satt då med en hopplös geometri på en modell och bromsades redan där i arbetsprocessen. Idag har vi mycket större frihet i designfasen eftersom vi kan skriva ut en prototyp på plats och därifrån snabbt komma vidare i utvecklingsfasen, säger han. Vid ett tillfälle var vi tvungna att testa en konsol på en ubåt på sex kilometers djup. Testet kunde utföras på en dag tack vare 3D-skrivartekniken, vilket var ett otänkbart scenario för några år sedan, enligt Niels.

Med den nya Fortus 380mc kan ingenjörerna skriva ut fler och större modeller betydligt snabbare och mer exakt. Det finns även ett större utbud av starka material att välja mellan beroende på vilka egenskaper den färdiga utskiften behöver.

– Med 3D-skrivarens noggrannhet och funktionalitet tror jag att det kommer att generera mycket större flexibilitet och utrymme för kreativitet i många olika branscher, säger Teledune RESONs Niels Stissing Jensen.

Additiv tillverkning som produktionsmetod. Enligt Niels Stissing Jensen finns det inga begränsningar inom 3D-skrivartekniken, och han undrar varför företag inte satsar mer på additiv tillverkning som produktionsmetod.

– Jag tror framförallt att en stor del av de högteknologiska företagen som idag producerar mindre serieproduktioner av nischutrustning kan dra nytta av att investera i en 3D-skrivare, säger Stissing Jensen. Här tänker jag på processen från idé till en färdig och funktionell prototyp som är redo att sättas i produktion. Med 3D-skrivarens noggrannhet och funktionalitet tror jag att det kommer att generera mycket större flexibilitet och utrymme för kreativitet i många olika branscher, avslutar Niels Stissing Jensen.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title