Annons

3D-PRINTING: Höganäs hakar på framgångar inom AM & MIM

Med målet att skapa bästa möjliga utbud av metallpulver, service och kompetens satsar Höganäs på att bygga upp ett nytt mer samlat affärsområde kring additiv tillverkning (AM, Additive manufacturing) och Metal Injection Moulding (MIM). 
– Vi vill ge våra kunder bästa möjliga utbud i detta och vi ser en stor framtidspotential inom dessa områden, säger Rune Magnusson, relativt nytillträdd affärsområdeschef för Industrial.
Värvningen av Magnusson ägde rum i samband med att Höganäs i början av 2017 organiserade om verksamheten till att omfatta tre globala affärsområden: Automotive, Industrial och Environmental. En följd av detta var också att man tittade på hur de här tre bitarna skulle se ut, vilket är en spegling av dagens besked om koncentrationen kring AM och MIM.

Under 2017 hände en hel del inom Höganäs, i kölvattnet av att bolagets tidigare VD, Melker Jernberg, lämnade företaget för att bli chef för Volvo Anläggningsmaskiner (VCE). Fredrik Emilson utsågs då till ny koncernchef och VD och tillträdde jobbet under hösten. Detta i kombination med omorganisationen till tre globala affärsområden och den ”normala” förändringsprocess som hänger samman med nytt ledarskap gör att organisationsförändringar och nya satsningar inte kommer som någon överraskning.

Metallpulver är ett av områdena där Höganäs är framgångsrika. 3D-printing i metall växer också i industriell betydelse för varje dag och fler och fler produkter, som är speciellt avsedda för 3DP i metall, utvecklas. Höganäs är definitivt med på detta tåg. Under 2016, tog man exempelvis fram den nya pulverprodukten 17-4 PH (”rostfritt stålpulver”), som är speciellt avsett för digital 3D-printning av metallparter.

Framgångsrika inom metallapulver. Till saken hör också att Höganäs redan är framgångsrika inom metallpulver.
– Absolut, vi har redan ett antal framgångsrika metallpulver inom AM och vi ser ytterligare möjligheter att växa snabbt inom både AM och MIM, inte minst genom med våra nyligen genomförda förvärv av Metasphere Technology och H.C. Starck Surface Technology and Ceramic Powders, säger Fredrik Emilsson.
Han  påpekar också att områdena har vissa viktiga skillnader. Inom additiv tillverkning används CAD-mjukvara eller 3D-skannrar för att styra hårdvara för att lägga lager på lager av pulver i geometriska former. Inom MIM däremot, sprutas ett finkornigt pulver med bindemedel in i en form där den färdiga komponenten formas.
– Båda områdena har utvecklats starkt tekniskt de senaste åren och på marknaden stiger efterfrågan, säger Höganäschefen.

Arbetar med hela värdekedjan. Det nya produktområdet, Customization Technologies, ingår i affärsområde Industrial och ska arbeta med hela värdekedjan, från applikationsutveckling och teknikstöd till marknadsutveckling och global försäljning.

Chef för det nya produktområdet blir Kennet Almkvist, som har lång och gedigen erfarenhet av additiv tillverkning. Kennet är sedan tidigare kommersiell direktör inom Höganäs, en roll som han behåller utöver det nya ansvaret för Customization Techologies.
– I och med denna nya satsning inom Höganäs, blir vi en stark global leverantör av produkter och tjänster inom AM och MIM på en internationellt snabbt växande marknad, säger Kennet Almkvist.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title