Annons

3D-PRINTING: Tuffa utmaningar för EOS nye nordenbas

Christer Bengtsson är ny Nordenchef för EOS, utvecklare av 3D-printingmaskiner. Han kommer till postionen i en tid när det händer mycket inom branschen, framför allt för att additiv tillverkning går mot en bredare industrialisering. Det är inte längre bara intressant att jobba med prototyper – idag är serieproduktion ett realistiskt och ofta mycket vasst alternativ till traditionella tekniker. Men industrialiseringen kräver nytänkande hos de som investerar i tekniken.
– Jag är mycket entusiastisk att göra tekniken mer tillgänglig för marknaden och möjliggöra för företagen att utnyttja den fulla potentialen för industriell 3D-tryckning , säger Christer Bengtsson.

Christer Bengtsson har bl a jobbat länge inom additivt och 3D-printing. Han kommer närmast från Amexci, där man utvecklade expertkunnnande inom industriell 3D-utskrift. Dessförinnan affärsutvecklade han 3DP hos Saab Ventures.

I sin nya position kommer han att utgå från EOS-kontoret i Göteborg.

EOS ligger långt framme i industrialiseringstänket. Det är som sagt i en mycket spännande och utmanande tid som Bengtsson kliver på jobbet inom EOS. Bolaget ligger långt framme inom industrialiseringstänkandet och har bl a ett långt drivet samarbete med Siemens. Bl a har man installerat en omfattande anläggning för additiv produktion i Siemens Turbines Finspånganläggning.
Istället för enstaka projekt är tiden kommen för att skapa en sammanhållen kedja och PLM-konceptet spelar en viktig roll i detta. Inte minst i sin kapacitet att kunna leverera en kedja som systematiskt stöder de fördelar som kan vinnas från produktutvecklingsfaserna till tillverkning, distribution och underhåll/service.
Vidare blir bilden allt tydligare kring att området som sådant också breddas till att innefatta hybrida tekniker där subtraktiva och additiva teknologier kan utföras i samma tillverkningssekvenser.

De traditionella processerna förändras radikalt. Men i industrialiseringskoncepttanken ligger framför allt att man måste förändra de traditionella framtagningsprocesserna, i många fall också det bakomliggande tänkandet. Dels med renodlade additiva processer och dels med integrerade additiva/subtraktiva (”borttagande”, typ CNC-bearbetning) diton. Detta kräver i sin tur nya design- och konstruktionsupplägg. Därmed blir nya programkapabiliteter av avgörande betydelse.
* Dels redan i produktdefinitionsprocessen i form av AM-relaterade lösningar i CAD-CAE-CAM-mjukvaran, där man med generativ design får hjälp med att skapa, simulera och topologioptimera sina produktlösningar.
* Dels med allt detta kopplat till tillverknings- och underhållssidan, där man med rena additiva eller hybrida additiva/subtraktiva teknologier nu kan producera, serva och reparera parter och mer komplexa produkter med överraskande stora tidsvinster.
Vid sidan av detta kommer en explosiv utveckling på materialsidan, en utveckling som också den kräver kompetens och djupa kunskaper om när, var och hur de nya materialen passar in.

När ny teknik vänder upp och ner på det existerande. För att kunna släppa loss kraften och vinsterna i additivt är nytänkade sålunda ett måste. Ingen har sagt att det är lätt, men det går: Det är inte första gången ny teknik vänder upp och ner på produktframtagningsprocesserna. Inte minst för att produkterna inom additivt utvecklas på ett annorlunda sätt än i de traditionella processerna. Produkter som tidigare krävde kanske tio eller tjugo delar kan nu göras som en del, sånt påverkar designen och bara i detta visas att man måste tänka i nya banor vad avser teknik- och konstruktionsupplägg för att kunna utnyttja affärsmöjligheterna.
Ett viktigt mål är att erbjuda verktyg som industrialiserar alla involverade processer, från prototyping till tillverkning genom sånt som generativ design, topolgioptimering, lättviktskonstruktion, efterbehandlingsprocesser som innehåller t ex värmebehandling och inspektion.

På sista raden finns fantastiska möjligheter att skapa applikationer som inte fanns på kartan tidigare. Detta öppnar nya dörrar för många industrier i Norden och Baltikum; till god nytta för Christer Bengtsson i det nya jobbet.

”Har det som behövs för framgång.” Jose Greses, regional direktör för ”North” på EOS, säger i en kommenterar att Bengtsson har de kvaliteter som behövs:
– Vi är mycket glada över att Christer Bengtsson tar rollen som regional manager i Norden och Baltiska regionen. Med sina omfattande kopplingar till branschen och sin djupa erfarenhet av teknik för 3D-utskrift är han rätt person att leda EOS till en lyckad framtid. Han vet hur ett företag med framgång kan utnyttja potentialen för 3D-utskrift, säger Jose Greses.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title