Annons

3DP: Skräddarsydd process för produktutveckling och snabbhet viktiga faktorer för tillverkare

Tillverkningsföretag står inför stora utmaningar, samtidigt som de även ser stora möjligheter, visar en undersökning Protolabs nyligen genomförde under utställningen Moulding Expo i Stuttgart, Tyskland. Utställningen, som fokuserar på formsprutningsformar och verktyg, samlar vartannat år mer än 700 utställare och tusentals branschexpert från hela Europa.
Protolabs är känt som tillverkare av digitala skräddarsydda prototyper och lågvolym-tillverkning av delar, ställde tre frågor om innovation och framtidens produktion till besökare på mässan.
– Resultatet av undersökningen visar att besökare på Moulding Expo efterfrågar en process för skräddarsydd produktutveckling för att bättre kunna ta tillvara de snabba teknologierna inom formsprutning. Eftersom de ofta måste genomföra många iterationer på vägen mot en färdig produkt är snabbhet ett viktigt krav, liksom en europeisk bas, säger Dirk Rathsack, Protolabs VP och säljansvarig inom EMEA.

Under Moulding Expo 2019, diskuterade Protolabs hur tillverkare av formsprutningsdelar kan minska risk och begränsa tillverkningskostnaderna. On demand-tillverkning erbjuder kunder många fördelar, som högre flexibilitet, lägre lagernivåer samt en optimerad värdekedja.
Första frågan gällde hur ofta mässbesökarna ställs inför utmaningar i utvecklingen av nya produkter. Mer än två tredjedelar (67 procent) berättade att de ofta upplevde utmaningar och 10 procent svarade mycket ofta.
Andra frågan handlade om vilken faktor som var viktigast i valet av tillverkningsprocess; material, hastighet eller slutkvalitet. 44 procent angav hastighet som en viktig faktor.
Den sista frågan gällde vilken geografisk region besökarna ansåg som centrum för prototyptillverkning, Europa, Asien eller USA och Europa hamnade inte helt oväntat i topp med tre fjärdedelar av rösterna.

Automatiserat offertsystem
Till bakgrunden hör att Protolabs använder 3D-printning, CNC-bearbetning och formsprutningsteknik för att tillverka delar på bara några dagar, vilket är värdefullt för designers och ingenjörer som snabbt vill få ut sina produkter på marknaden.
Bolaget har i detta ett automatiserat offert-system och egenutvecklade programvara översätter digitala 3D CAD-modeller till instruktioner för produktionsutrustning där tillverkningen sker i hög hastighet. Delar kan därmed levereras på 1-15 dagar.
• Företaget har tre huvudsakliga tjänsteområden: formsprutning, CNC-bearbetning och 3D-printing (additiv tillverkning).
• Formsprutning används för snabbtillverkade prototyper, prototypverktyg (bridge tooling) och tillverkning i mindre volymer upp till 10,000+ delar. Man använder mer än 100 termoplaster, metall och silikongummi.
• Protolabs använder tre- och fem-axlad tillverkning för maskinbearbetade plast- och metallprototyper och funktionella delar i volymer upp till 200.
• Vid additiv tillverkning används avancerad 3D-printing som skapar extremt noggranna prototyper med komplexa konstruktioner. Additiva delar är tillverkade av stereolitografi, selektiv laser-sintring (SLS), Multi Jet Fusion (flerstrålfunktion), PolyJet och lasersintring i metall (DMLS) i en rad plaster och metaller.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title