Annons

5G hett inom CAE: Siemens köper finsk IC-specialist

CAE och simulering är hett och Siemens PLM är en av de mest aktiva på området just nu. Under det senaste året har bolaget känt av en stigande efterfrågan på lösningar och sedan Tony Hemmelgarns tillträdde som CEO har utvecklingstempot accelererat högst avsevärt.
Bolaget har med sin Simcenterplattform det uttalade målet att kunna erbjuda en lösning som i sin sömlösa kapabilitet överträffar allt annat på marknaden. Klart är också att de investeringar som görs är kunddrivna. Automotive och aerospaceområdena, liksom telekom, befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede där disruptiv teknologi spelar en allt viktigare roll. Digitaliseringen och elektronifieringen av tidigare mekanikdominerade produkter - fordon och flygplan är de som ligger högst upp i ”näringskedjan” – tillför funktionaliteter som skapar en komplexitet i interaktionen mellan system som inte liknar mycket av det som tidigare funnits. Den explosiva utvecklingen när det gäller autonoma fordon och framväxten av eldriftslösningar är faktorer som driver detta. I detta är IoT och telekom starkt kopplade discipliner.
Allt sammantaget underbyggs exponentiellt behoven av beräkning, simulering och analys och Hemmelgarn är fast besluten att ge Siemens en marknadsledande roll. Han har köpt in det som behövts för att bygga upp denna simuleringens mirakelplattform. CD-adapco, Mentor Graphics, Polarion, TASS International, Solido är inköp som verifierar vilken väg Siemens PLM-chefen valt att gå.
Idag kommer ytterligare ett köp i detta spår - Siemens köper Oulu, Finlandsbaserade Sarokal Test Systems Oy. Bolagets poäng i sammanhanget är innovativa testlösningar för fronthaul-nät – transmissionsnät för radioaccess. Detta handlar om kopplingar mellan centraliserade radiokontroller och master vid "kanterna" av mobilnät.

Sarokalprodukter används av chipsetleverantörer, tillverkare av utrustning till transmissionsnät och telekomoperatörer för att utveckla, testa och verifiera sina 4G- och 5G-nätverksenheter från de tidiga designstadierna, genom implementering, till fälttestning.
– Det planerade köpet av Sarokal förstärker vårt pågående engagemang för EDA och IC-industrin (IC, integrerade kretsar), säger Tony Hemmelgarn.

Det här förvärvet – eller planerade förvärvet i dagsläget – är kopplat till flera av Siemens ovan nämnda mjukvaruköp. Solidoköpet berör IC, liksom Mentor Graphics. Hemmelgarn påpekar detta och hävdar att man för att maximera Mentors befintliga styrkor med detta förvärv skapar ännu fler kapabiliteter för IC-området.

Sarokalutrustning på plats för test.

Adresserar hela utvecklings- och underhållsflödet. Sarokals produkter används för att testa överföringsspecifikationer över flera domäner. Dess produktfamilj adresserar hela utvecklings- och underhållsflödet för mobil- och kabelsystem för testning av transmissionssystem. Tekniken är speciellt utformad för att upptäcka radiofrekvensproblem (RF). Sarokals lösningar har funnits med tidigt i 5G-sammanhang och i detta har skapats en utmärkt kunskapsgrund för att i testmodeller kunna fånga 5G-miljöernas krav, både vad avser den virtuella (digitala) och den fysiska testmiljön.

– Sarokal har spetsat utvecklingen av 5G-specifikationen och de krav denna inneburit för fronthaul-nät sedan starten. 5G-specifikationen syftar till att förbättra prestanda för mobilt bredband, nätverksdrift och IoT-kommunikation och för detta krävs nya testmetoder, säger Harri Valasma, VD på Sarokal.

Ger unik fördel till Mentors Veloce-emulator. Han konstaterar också att bli en del av Siemens och få tekniken integrerad i Veloce-emuleringsplattformen ger lösningen större synlighet för tidig kundanpassning av 5G; vilket han menar, ”kan hjälpa oss att behålla vårt ledarskap, eftersom det här segmentet förväntas växa snabbt.”

– Kompletteringen med Sarokals exklusiva fronthaul-testkompetens förväntas ge våra kunder till Veloce-emulatorn en unik fördel, säger Eric Selosse, VP och koncernchef för Mentors Emulation Division.

– Sarokals testteknologi i kombination med Mentors Velocce-emuleringsplattform gör det möjligt för kunderna att ”skifta åt vänster” vid valideringen av 4G- och 5G-mönster för korrekt och snabb före- och efterkiseltestning.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title