Annons

9,4 miljoner timmar: Mycket övertid för svenska ingenjörer

Fackorganisationen Sveriges Ingenjörer har i en enkät bl a frågat landets ingenjörer, ca 70 000 har svarat, om hur mycket övertid man arbetar. Sammanlagt visar det sig uppgå till cirka 9,4 miljoner övertidstimmar, vilket motsvarar nära 4900 heltidstjänster.

Samtidigt som efterfrågan på teknisk kompetens är stor och många företag rapporterar rekordresultat är arbetstrycket hårt på landets ingenjörer. Mer än varannan ingenjör arbetade övertid under fjolåret.
I Sveriges Ingenjörers löneenkät uppger mer än sex av tio medlemmar att de jobbat övertid och då i snitt 136 timmar under 2017. Sammanlagt uppgår det till cirka 9,4 miljoner övertidstimmar och motsvarar nära 4900 heltidstjänster.
– De många övertidstimmarna är ett tydligt tecken på ingenjörernas stora betydelse för verksamheterna de jobbar inom, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Mest övertid i den statliga sektorn. Antalet övertidstimmar är som högst inom statlig sektor, följt av privat sektor och därefter kommunal sektor. Chefer är den befattningsgrupp med störst andel övertidsarbetande ingenjörer, 78 procent har arbetat övertid under året. Utslaget på åldrar är det som vanligast bland 50-59 åringar (66%), men inte långt efter ligger gruppen av ingenjörer som ännu inte fyllt 30 år (62%).

– Det är stor övertidsandel bland alla ingenjörer. Extra illavarslande är att det även gäller den yngsta åldersgruppen, där de flesta nyexaminerade finns. Med den stora efterfrågan på ingenjörer som många sektorer talar om så behöver arbetsgivarna också ta aktivt ansvar. Annars finns risken att man kör slut på sina ingenjörer. Arbetsgivarna behöver erbjuda sina medarbetare bra utvecklingsplaner, se över arbetsfördelning och göra kontinuerliga uppföljningar, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörers löneenkät för 2017 har besvarats av mer än 70 000 yrkesaktiva ingenjörer över hela landet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title