Annons

ABB drar igång nytt IoT-center för processindustri i Västerås

ABB drar igång ett nytt ”ABB Ability Collaborative Operations Center” för gruvindustrin i Västerås. Tanken är att skapa fördelar med dagens digitala teknologier genom att tillhandahålla prediktiva analyser och nyckeltal som kan förbättra kunders processer, effektivitet, säkerhet och lönsamhet.
Bolagets Ability-lösningar handlar om IoT och IIoT-kopplingar och med Collaborative Operations Center kommer man att kunna koppla samman system, program och tjänster som används av kunder med ABB-personal för att dra nytta av den samlade bransch- och informationsexpertisen som de har för att uppnå en högre övergripande drifteffektivitet.
- Vårt globala nätverk med Collaborative Operations Centers gör det möjligt för oss att betjäna kunderna på en helt ny digital nivå, säger Mikael Ingo, chef för ABB:s Hub för Process Industries i norra Europa.

Genom denna ABB-strategi utnyttjas den svenska el-, automations och robotjättens omfattande driftexpertis, som därmed kan tillhandahålla kunderna datadrivna förbättringsområden genom fjärranslutning, säker åtkomst och teknisk support. Det nya driftcentret är bemannat med processexperter och utrustade med digital teknik som tillgodoser specifika kundbehov. Centret i Västerås ska bistå ABB:s kunder inom gruvindustrin och kommer att koordineras med ABB:s övriga Collaborative Operations Centers runt om i världen för att tillhandahålla utvidgad support och ytterligare expertis.

Avancerade dataanalyser dygnet runt. Sensorer och driftkritiska system överför data om ”hälsostatus”, prestanda och plats för anläggningens utrustning till ABBs center, där sofistikerade program gör avancerade dataanalyser dygnet runt av de data som inkommer. Med de insikter man får kan teknikerna snabbt upptäcka potentiella problem, ge råd om preventivt underhåll och föreslå åtgärder för att förbättra prestanda. ABB:s experter och kunder har ett nära samarbete där man fattar datadrivna beslut i realtid som ökar driftprestanda och förbättrar lönsamheten för verksamheten.

Fjärranslutna gruvspel. Det nya Collaborative Operations Center kommer att stödja den nyligen presenterade tjänsten ABB Ability Performance Optimization för gruvspel. Den fjärranslutna tjänsten analyserar data om gruvspel dygnet runt och samlar kontinuerligt in och analyserar data för att automatiskt identifiera, kategorisera och prioritera problem som behöver åtgärdas. Dessa data levereras via förutsägande meddelanden till både kunder och ABB-personal så att man kan vidta snabba åtgärder för att förbättra funktioner och prestanda. Tack vare tjänsten minskas oplanerade gruvspelsstopp och säkerheten och tillförlitligheten i systemet stärks. Andra avancerade digitala tjänster från ABB levererar proaktiv optimering till ABB:s ABB AbilityTM 800xA styrsystem, PID-regulatorlooper, cybersäkerhet, drivsystem och roterande maskiner för alla processindustri.

– Samarbetet mellan dessa center i olika delar av världen hjälper oss att kunna tillhandahålla en oöverträffad servicenivå och en expertis som hjälper kunderna att hålla driften igång på ett effektivt och säkert sätt. Collaborative Operations ger stora fördelar med digitalisering och tillhandahåller avancerade dataanalyser till både drift och ledning med information om sådant som när motorer behöver smörjas eller vilken anläggning i företaget som drivs mest effektivt, säger Mikael Ingo.

Fem nya center har öppnats under 2017. ABB har ett växande nätverk med globala Collaborative Operations Centers som betjänar kunder inom gruvindustrin, massa- och papper, metall och andra branscher. Fem nya center med särskild fokus på dessa processindustrier har öppnats under 2017. Utöver centret i Västerås planeras ytterligare center under 2018 för att möjliggöra kundsupport dygnet runt, runt om i världen.

ABB Ability Collaborative Operations är vad ABB betcknar som ”en äkta Internet-of-Things-tillämpning”, som ingår i företagets portfölj för ABB Ability med branschledande digitala lösningar. Collaborative Operations tillhandahåller tekniker för prestandahantering, fjärrövervakning och förebyggande analyser för att säkerställa säkerheten samt förbättra drifteffektiviteten och produktiviteten i olika industrier.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title