Annons

ABB Power Grids gör sig redo för 5G med Ericsson och Telia

Uppkopplingen baseras på den senaste mobilteknologin och möjliggör en flexibel, effektiv och kvalitativ produktion. Som ett första steg har fabriken som tillverkar lindningskopplare, en viktig beståndsdel i en transformator, kopplats upp mot ett eget mobilnät. I fabriken har bland annat trådlösa momentdragare, som kräver pålitlig och robust data, kopplats upp, vilket ger operatören tillförlitlig realtidsdata och därmed fullständig kontroll på antalet momentdragningar vilket säkerställer kvaliteten på lindningskopplaren.

Pågående digitaliseringsarbete
Projektet är en del av ABB Power Grids pågående digitaliseringsarbete och man arbetar för att integrera fler digitala lösningar i fabriken för att optimera och effektivisera produktionen ytterligare. Målet är att bygga ut och uppgradera det befintliga mobilnätet med 5G-teknik.
– Vi tittar bland annat på att fjärrstyra olika processer, vilket gynnar oss ur ett säkerhets- effektivitets- och kvalitetsperspektiv. Ett annat exempel är optimering och distansövervakning av våra torkanläggningar som i princip är igång 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och därmed kräver en viss övervakning, säger Tobias Hansson, Platschef på ABB Power Grids i Ludvika och Europachef för enheten Power Transformers.
Hansson påpekar vidare att man ser det som viktigt att hela tiden ligga i framkant.
– Vi har under mer än 100 år tagit fram innovationer som förändrat världen, därför tycker jag att det är centralt att vi även vågar satsa på ny teknik som finns tillgänglig för att utveckla vår egen verksamhet, tillägger han.

ABBs fabriksanläggning i Ludvika.

Skapar nya industriella förutsättningar
Sett ur industriell synvinkel är satsningarna på 5G av stor vikt, konstaterar Ericssons Erik Josefsson, ”Head of Advanced Industries”.
– 5G skapar helt nya förutsättningar för industrin. Genom att installera den senaste mobilteknologin i produktionen har ABB Power Grids fått en snabb, robust lösning med realtidsdata som inte läcker utan-för området, vilket var en grundförutsättning för en säker dataanalys, säger Erik Josefsson, Head of Advanced Industries på Ericsson.

Hjälper till att hitta fel tidigare
Tekniken som installeras i fabriken gör det möjligt att samla in mer kunskap om produkterna under produktion, upptäcka fel i ett tidigare skede samt ger större transparens och spårbarhet. På sikt kommer tekniken möjliggöra en ökad automatisering samt användning av machine-learning och AI-applikationer, vilket inte är möjligt med traditionell teknik.

– Med sitt helt egna mobilnät får ABB Power Grids nu tillgång till en robust och säker infrastruktur för all den kritiska data som flödar mellan olika system i en uppkopplad fabrik. Det blir också en plattform för innovation där de kan testa nya tekniker med fler partners och vi för nu en dialog kring hur vi kan koppla upp en större del av produktionen för att ta digitaliseringsarbetet till nästa nivå, säger Magnus Leonhardt, innovations- och affärsutvecklingschef på Telia Sverige.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title