Annons

ABB-RAPPORT: ”Pandemin har påskyndat robotisering och automatisering inom logistiken”

Rapporten togs fram efter en global undersökning om logistik- och transportföretag som utförts av ABB och där 91,5 procent av respondenterna uppgav att deras verksamhet påverkats av covid-19. När pandemin bröt ut i början av 2020 behövde företag plötsligt handskas med en ökad efterfrågan på en mängd olika varor som föranleddes av den dramatiska explosionen i onlinebeställningar och hemleveranser. Samtidigt behövde företagen kompensera för personalbortfall som berodde på faktorer som självisolering och social distansering. Företagen behövde därför anpassa sina processer, något som i allt högre grad ledde till ett intresse för robotar och automation.

ACCELERERAD ROBOTAUTOMATION
– Rapporten lyfter fram de betydande omläggningarna inom logistikindustrin som ligger bakom accelerationen av robotautomation. Logistikkunder inser att robot- och automationslösningar kan ge ett verkligt mervärde till verksamheten, så att de kan tillgodose förändrade konsument- och marknadsbehov snabbt samtidigt som de gör en insats för personalsäkerheten vad gäller att skydda personalen från risken att bli infekterade med covid-19 samt automatisera mer riskfyllda arbetsuppgifter, säger Marc Segura, senior VP och ”Managing Director Consumer Segments & Service Robotics” på ABB.
– Våra modulära lösningar integrerar smidigt våra tekniker så att vi kan leverera förbättrad prestanda som enkelt kan replikeras på många anläggningar och regioner, tillägger han.

HÖG INVESTERINGSTAKT INOM LAGERAUTOMATION
Också innan covid-19-pandemin bröt ut höll både detaljhandeln och logistiksektorn på med att frångå konventionell butiksbaserad försäljning då allt fler konsumenter använde internet för att handla varor. Försäljningen över internet i EU ökade med 30 procent mellan april 2019 och april 2020, med liknande tillväxtsiffror i USA, Storbritannien och Kina, vilket ledde till en ökad efterfrågan på lagerautomation, inklusive robotar1. Investeringar inom lagerautomation förväntas växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 12,6 procent per 2023, med en exceptionellt stark efterfrågan på styckesplockande robotar, där vi ser en tillväxttakt på hela 98,7 procent. Dessutom innebär omläggningen inom global handel, den förändrade konsumentefterfrågan på skräddarsydda produkter och förväntan på leveranser nästa eller till och med samma dag att framåtblickande aktörer fått ompröva sina rutiner.

HUR ROBOTAR OCH AUTOMATION KAN HJÄLPA FÖRETAG
Den nya rapporten från ABB lyfter fram hur robotar och automation kan hjälpa företag att stötta personalen, öka produktiviteten och hantera omställningen till flerkanalsdistribution samt dra nytta av tillväxten inom e-handel. ABB:s modulära lösningar integrerar smidigt relevanta tekniker och ger redan förbättrad prestanda inom viktiga områden: plockning av artiklar, palletering, avpalletering, ompalletering, robotsystem för lagring och plockning samt singulering och sortering. Detta hjälper företag inom logistiksektorn att förbättra sin effektivitet, flexibilitet och produktivitet i verksamheten. Rapporten beskriver också i fem steg hur företag kan anamma robotar och automation och där finns fallstudier om företag som effektivt har införlivat automation i sin verksamhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title