Annons

ERP: Acando breddar sin SAP-portfölj med S/4 HANA Cloud

SAP-partnern Acando utökar sitt partnerskap med SAP. Den bredare satsningen går ut på att man adderar SAP:s intelligenta moln-ERP till sin produktportfölj. Breddningen ska ses i perspektivet av affärssystemjättens satsning på att få upp farten för molnlösningen S/4HANA Cloud.
- För Acandos kunder är ofta frågor kring innovationshastighet, datadrivna beslutsprocesser och effektiv skalbarhet avgörande. Med SAP S/4HANA Cloud ser vi stora möjligheter att på ett rationellt sätt implementera och få tillgång till en mängd inbyggda förmågor kring maskininlärning, prediktiv analys och best practice-processer, alltid uppdaterade och alltid tillgängliga, säger Carl-Magnus Månsson, VD och koncernchef på Acando.

Även om det mesta idag pekar på att molnet som plattform växer och att tillväxtkurvorna ser bra ut så går det inte lika snabbt som SAP önskar sig. Man märker, skriver bolaget i ett pressmeddelande, ”ett ökande intresse bland kunder och partner för molnlösningar”, men klart är att bolagets förväntningar är högt uppskruvade, samtidigt som det alltid finns en viss försiktighet när det gäller att förändra saker som dels fungerar och som dels tagit många år att optimera. Denna försiktighet bryts inte ner över en natt, men att stora marknadsspelare på partnersidan, som Acando, gör satsningar som dagens annonserade portföljbreddning har stor betydelse.

Från ”Cloud First” till ”Cloud Only”. Bakgrunden är att SAP har gått från att driva en Cloud First-strategi till en tydlig positionering kring Cloud Only. För flaggskeppet SAP S/4HANA innebär det att den publika molnlösningen SAP S/4HANA Cloud står i fokus. Acandos ambition är att vara en ledande partner inom SAP:s molnlösningar och har därför valt att certifiera sig som återförsäljare.

– Som en del av vår omfattande satsning på affärssystem i molnet är vi väldigt glada att Acando så tydligt visar att de vill vara med oss på vår resa, och vi tror att Acando är en bra partner kring SAP S/4HANA Cloud för våra bestående och potentiella kunder samt i regionen i stort, säger Mats Holmberg, partneransvarig på SAP Svenska.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title