Annons

Accenture och IFS tar hem stor fältserviceorder från ELTEL

Norska energibolaget Eltel satsar i samarbete med konsulten Accenture på IFS fältservicelösning, ”Field Service Management” (IFS FSM). Man vill stärka sin position som ledande leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnät för kraft och kommunikation i Norden, Polen och Tyskland. IFS FSM kommer att implementeras som Eltels kärnteknologiplattform.
- Detta projekt inleddes för att lyfta Eltel till nästa nivå och säkra vår position som nummer ett tjänsteleverantör i Norge, säger Thor-Egel Bråthen, VD för Eltel Norway och tillägger att, ”denna lösning kommer att ge våra tekniker det verktyg de behöver för att optimera vårt sätt att arbeta, engagera sig i kontinuerlig förbättring och underlätta samspelet med alla kunder."
Ordern omfattar drygt 500 användare på fältet och 30 backoffice.

Eltel Norge inledde 2017 ett mobilt arbetskraftstransformationsprogram för att stärka sitt marknadsledande och optimera serviceverksamheten. En viktig faktor var att identifiera en marknadsledande mobil arbetskraft lösning för Eltels tjänstesäkerhetsverksamhet i Norge. Efter noggrannt övervägande valde Eltel IFS FSM, inklusive funktionalitet för planering och schemaläggning optimering och kundengagemang.
Till saken hör också att det globala konsultföretaget Accenture kommer att tillhandahålla program- och förändringshantering och andra tjänster för att hjälpa Eltel.

– Detta lyfter Eltel till nästa nivå och säkrar vår position som tjänsteleverantör nummer 1 i Norge, säger Thor-Egel Bråthen, VD för Eltel Norway FOTO: Eirik Helland Urke

Ska användas av 500 fälttekniker. Eltel-koncernen har använt IFS-lösningar sedan 2000, då de valde att implementera IFS ERP-svit, Applications. Med IFS fältservicelösning på plats räknar företaget med att minska tiden för produktion och resurshantering. Lösningen kommer att användas av över 500 fälttekniker och 30 backofficepersonal.

IFS skandinaviske VD, Glenn Arnesen, konstaterar i en kommentar att Eltels val att fortsätta i IFS-spåret är ett bevis på den starka position den svenska ERP-aktören byggt upp inom servicebranschen.
– Så är det, säger han. Vi har stora ambitioner i detta med fältservicelösningar och fokuserar på att fortsätta utveckla världsledande fälthantering. Tillsammans med vår Accenture som partner kommer vi att leverera ett effektivt genomförandeprojekt som minimerar tiden för värdet av Eltels investering i fältstyrning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title