Annons

Addnode köper nytt bolag på ärendehanteringssidan

Koncernchefen Johan Andersson och hans medarbetare på Addnode fortsätter sitt företagsbygge med att köpa programutvecklaren Landborgen. Det är ett mindre bolag som utvecklar ärendehanteringssystem för svenska kommuners tillstånds- och tillsynsverksamhet; en inriktning som betyder att man inom Addnode kommer att placeras i ”Process Management-benet”. Denna division är en av bolagets tre. De andra två är Design Management- och PLM-divisionerna.
Landborgen är enligt chefen för Design Management, Andreas Westholm, ”en ledande leverantör inom sitt marknadssegment och omsätter cirka 10 miljoner kronor.” Någon köpeskilling avslöjas inte. 

Totalt omsätter Addnode drygt 2,5 miljarder kronor och har 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien och ytterligare 8 länder. Bolagets strategi är att växa både organsikt och genom köp, vilket man lyckats väl med. Framför allt är det de senaste åren PLM-divisionen som vuxit kraftfullt. Inte minst genom köpet för några år sedan (2015) av tyska Transcat, som slogs ihop med Technia till TechniaTranscat. Det är Addnodes hittills största bolagsförvärv. Därtill har man köpt ett antal andra europeiska PLM-spelare och i detta vuxit ut till att bli världens största s k ”Value Solution Partner” till den globalt ledande franska PLM-utvecklaren Dassault Systemes.

Användarvänliga ärendehanteringssystem. I detta perspektiv är köpet av Landborgen ett mindre förvärv, men mjukvaran tillskrivs en god potential. Landborgen har 20 års erfarenhet av att utveckla användarvänliga och driftsäkra ärendehanteringslösningar för tillstånds- och tillsynsverksamhet av bland annat alkoholtillstånd. Bolagets produkter AlkT och OL2 används av över 80 procent av Sveriges kommuner. Bolaget har även under senare år nått framgångar utanför Sveriges gränser och levererar bland annat lösningar till Oslo kommun.
Just detta med att man har en stor kundbas med offentliga institutioner som kunder är f ö ett bra sätt att säkra en stabil och långsiktigt hållbar kundbas. Kommuner och statliga organisationer byter ju inte system särskilt ofta och man är ekonomiskt sett ingen riskfaktor.

Bäst i världen på digitaliseringens möjligheter. I en kommentar från Andreas Westholm säger han att offentlig sektor i Sverige har som målsättning att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
– Med Landborgen som del av Addnode Group kan vi erbjuda våra kommunkunder en än mer sömlös och integrerad ärendehantering. Detta stärker vår position som ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till hållbara städer och samhällen, säger han.

Detta uttalande håller förstås Landborgenchefen, VD Göran Nordegren med om:
– Vi är glada att bli en del av den i vårt tycke mest kompetenta och framåtsyftande företagsgruppen på marknaden. Våra satsningar på e-tjänster och mobila lösningar kuggar väl in i vad som sker inom övriga delar av Addnode Group säger han.

Landborgen konsolideras från och med augusti 2018 som en del av Addnode Groups division Process Management.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title