Annons

AEC/BIM: Tekla i 2019-versionerna – innovativt med byggbara processer

När Trimble nu släpper de senaste versionerna av sina mjukvarulösningar för byggbranschen, Tekla Structures 2019, Structural Designer 2019 och Tedds 2019 står en nyhet ut: stödet för konstruktionsarbetet inom stålkonstruktion och prefabricerad- och platsgjuten betong genom byggbara processer. Det är tveklöst ett innovativt tillvägagångssätt för den digitala omvandlingen av arbetsflöden för AEC (Architecture, Engineering and Construction) och för EPC (konstruktörer, upphandling/anskaffning och byggnation).

Allmänt när det gäller Tekla BIM (ByggnadsInformationsModellering) har Trimble en ambition att vässa användarnas potential att tänka och prestera stort. Teklalösningarna har en korrekt, detaljerad och informationsrik programvarumiljö för 3D-modellbaserad konstruktion som kan delas av entreprenörer, konstruktörer och tillverkare för stål, betong och trä.
Konstruktionsmodellerna som skapas, kombineras och distribueras med Tekla Structures möjliggör goda byggförutsättningar och produktionskontroll. Att centralisera byggnadsinformation i modellen möjliggör en mer samkörd och integrerad projektledning och leverans. Detta, menar Trimble, ”innebär ökad produktivitet och eliminering av avfall, vilket gör konstruktioner och byggnader mer hållbara.”

Förbättringarna i Tekla Structures 2019
– vässad geometri och automation.

Detta sagt ska vi titta närmare på förbättringarna i 2019-versionerna av Tekla. Så här ser det ut:
Genrellt förbättras funktioner och ny funktionalitet som i sin tur möjliggör smidigare arbetsflöden, med mer exakt kontroll.
Förbättrad geometri vid beskrivning av böjda konstruktioner, såsom plåtar och trappor, som ökar produktiviteten och tar bort behovet av speciallösningar.
Nya automatiska funktioner för produktion av modellbaserade ritningar samt uppgraderad dataexport vid prefab-produktion, vilket ger en mer strömlinjeformad kommunikation och informationsöverföring i konstruktionsprocessen, från konstruktion till produktion.
Modelleringsförbättringar för armering, så som bockning och avkortning genom modellen, rebar set och modifieringsnivåer, detta ger en ökad intuitiv kontroll och effektivitet vid detaljering och dokumentation av förstärkt platsgjuten betong.
Arbetsflöden för platsgjuten betong (CIP) har också fått ett förbättrat verktyg för gjutenheter vilket gör det enklare än någonsin att skapa tillförlitliga, planerade mängdavtagningar, rapporter och ritningar.
Formverktyget för platsgjuten betong har uppgraderats och förenklats för ett mer detaljerat och mer effektivt arbetsflöde för formsättning.

Structures 2019 – nytt verktyg: Revit Export.
Structures inkluderar nya verktyget Revit Export, vilket är ett tillägg som ger högre flexibilitet vid arbete med .rvt-filer, och ett nytt Design-To-Cost-verktyg, som ger snabbare beräkningar och mer ekonomiska prefab-lösningar.
Det nya Bridge Creator-tillägget, som snabbar på och effektiviserar arbetsflödet tidigt i konstruktionsfasen, har införts som en del av en ny roll med en anpassad meny för brokonstruktion som innehåller verktyg för ökad produktivitet.
Ritningsförbättringarna inkluderar en kloningsfunktion som hjälper till att skapa snabbare och enklare GA-ritningar, mer intelligent hantering av ritningsvyer, förbättrad precision för måttsättningspunkter och ökat stöd för mer varierade BIM-objekt. Det har också blivit enklare att följa standarder för dokument och ritningar, med förbättrad Drawing Content Management och justering av mått.

Structural Designer 2019
– uppdaterad flexibilitet och interoperabilitet.
De nya funktionerna för bärande väggar, sk Core Walls förbättrar simulering och modellering samtidigt som nya och förbättrade funktioner för export av data kan samverka med Teklas Structures och Autodesk Revit. Dessutom har gränssnittet och användarupplevelsen för Tekla Structural Designer och Tekla Structures förbättrats.

Tedds 2019 – bättre integration med Structures.
Den förbättrade integrationen med Tekla Structures förbättrar hantering av båda produkterna. Användare kan även skapa mer professionell BIM-dokumentation och använda Tedds beräkningar för att skapa professionella PDF:er.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title