Annons

AI-baserad service edge-app från Siemens: Upp till 30 procent färre produktionsstopp

Predictive Service Analyzers AI-baserade lösning upptäcker tidiga tecken på anomalier, såsom de som indikerar mekanisk skada i motorn, inklusive lagerskador, obalans och felinställning, såväl som kritiska driftsförhållanden för frekvensomformaren. Appen bedömer svårighetsgraden av defekten och förväntad återstående körtid och kan därmed förutsäga potentiella framtida fel.

Lösningen har en integrerad instrumentpanel. Den AI-baserade edge-appen är även lämplig för användare utan AI-kunskap och ger information om anomalier i motorn.

Lämplig för applikationer med konstanta rörelser
Från Siemens påpekas att Predictive Service Analyzer är särskilt lämplig för applikationer med konstanta rörelser, som noterades ovan, typ pumpar och kompressorer. Dock alltså inte för motorer som kräver varvtalsreglering.
I kombination med MindSphere-appen Predicitve Service Assistant kan Predictive Service Analyzer förbearbeta data efter behov, som sedan kan användas i MindSphere-appen för ytterligare insikter och rekommendationer för åtgärder.

Edge-applikationen är vidare ytterligare en del av ”Predictive Services for Drive Systems”, en standardiserad förlängning av det lokala serviceavtalet. De används för effektivare underhåll av Sinamics frekvensomriktare och Simotics-motorer. Med ”Predictive Services for Drive Systems” drar användare fördel av högre produktivitet och minskad oplanerad stilleståndstid för sina maskiner och system. Dessutom finns nyttan av full insyn i reservdelar och underhållsaktiviteter för att minimera risker genom enkel analys av svaga punkter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title